Steganordningar

Stegar, trappavsatser och plattformar för varje krav

Stormstegar, hängstegar, specialstegar

Oavsett om det gäller stormstegar, specialstegar, boardinghjälp, klassiska stegar eller arbetsplattformar: ZARGES steganordningar är snabbt klara för användning, lätta och kompakta i måtten och optimala för mångfaldig användning. ZARGES steganordningar förenar alla fördelar med materialet aluminium: De är ekonomiska, säkra och miljösmarta.


Underhållsplattformar för militäriska apparater

ZARGES underhållsplattformar möjliggör enkelt underhåll av maskiner, vägfordon, helikoptrar och flygplan. Tack vare mångårig erfarenhet och omfattande kompetens erbjuder ZARGES både innovativa lösningar och konstruktioner anpassade efter individuella behov.

På så sätt ger ZARGES underhållsplattformar för vägfordon även tillgång till svåråtkomliga moduler och säkerställer högsta säkerhet under arbetet. Underhållsplattformar för helikoptrar ställer särskilda krav på underhåll av känsliga tekniska komponenter. Och som partner för underhållssystem och dockningssystem för flygplan – civila såväl som militäriska – producerar ZARGES arbetsplattformar i enlighet med kundernas krav (nos-, ving-, stjärt-, motor- eller cockpitdockning).


ZARGES stegar – för all slags användning

Från anliggande stegar via utskjutsstegar och hängstegar till trappstegar och cockpitstegar: ZARGES erbjuder den perfekta insteglösningen för varje användning.

Har du frågor om våra lösningar till försvar, polis och civilskydd?

Vi hittar lösningen för dig – utmana oss

Telefon: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
E-post: stegar@zarges.se