Bästa rådgivning. Perfekta lösningar

Utmärkta produkter kräver utmärkt rådgivning

Vi erbjuder dig djupgående rådgivning om alla våra produkter och tjänster. I ett personligt möte, på telefon eller online – och även på plats hos dig. Oavsett om du letar efter standardartiklar, speciallösningar eller har helt individuella krav: tillsammans hittar vi en passande lösning för dina behov. Snabbt och okomplicerat. Våra specialutbildade återförsäljare svarar dessutom gärna på alla dina frågor


ZARGES Arbete på höjd

Rådgivning på plats

Vår service:

 • Vid en on-site kartläggning hjälper vi er att säkerställa att ni använder rätt produkt för rätt ändamål.
 • Kompetent rådgivning av välutbildad ZARGES-personal på plats på ditt företag.

Fördel för dig:

 • Du utnyttjar våra medarbetares djupgående handelsmässiga och tekniska expertis.
 • Flexibel tidsbokning.
 • Snabb rådgivning och problemlösning.

Vilka standarder styr arbete på höjd?

SS EN 131-1+2 (Bärbara stegar)

 • Senaste versionen inkluderar bl.a. dynamiska tester med högre krav för professionella stegar än för icke-professionella stegar.
 • Kan användas för service och installationsarbeten upp till 2 m.
 • Kan med begränsningar enligt AFS 1999:3 användas som tillträdesled över 2 m.

SS EN 131-7 (Mobila Plattformsstegar)

 • Ny norm för mobila plattformsstegar med högre krav på bl.a. skyddsräcken och stabilitet.
 • Kan användas för arbeten över 2 m, uppfyller kraven enligt AFS 1999:3 57–60 §§, 87–92 §§ (Fall till lägre nivå m.m.).

SS EN ISO 14122 (Tillträde till Maskiner)

 • Gäller alltid vid tillträde till maskiner. Som maskiner räknas produkter som regelbundet tillverkas eller servas på en industri.
 • Skyddsräcke ska användas över 0,5 m fallhöjd.
 • Fasta installationer ska vara CE-märkta enligt SS EN 1090 (Bärande konstruktioner av stål och aluminium).

Kontakta oss och boka tid


Stegkontroll

Kompetent steginspektion

  Stegolyckorna är många och onödiga

  Även om arbetsolyckor minskat under de senaste åren, sker det fortfarande flera svåra olyckor som involverar stegar. Enligt Arbetsmiljöverket ger arbetsolycksfall som involverar stegar långa sjukskrivningar, i medeltal 50 dagar medan medeltalet för arbetsolyckor i allmänhet är 29 dagar. Ofta beror det på stegar som är i dåligt skick. Därför erbjuder vi på ZARGES en omfattande kontroll av dina stegar och bockar. Din lokala ZARGES-expert kontrollerar stegutrustningen på basen av ett stegkontrollblad och antecknar kontinuerligt ifall stegen är godkänd, ifall den behöver reservdelar eller ifall den bör bytas ut.

  Hur gör ni på er arbetsplats?

  I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 ”Stegar och arbetsbockar”