Bästa rådgivning. Perfekta lösningar

Utmärkta produkter kräver utmärkt rådgivning

Vi erbjuder dig djupgående rådgivning om alla våra produkter och tjänster. I ett personligt möte, på telefon eller online – och även på plats hos dig. Oavsett om du letar efter standardartiklar, speciallösningar eller har helt individuella krav: tillsammans hittar vi en passande lösning för dina behov. Snabbt och okomplicerat. Våra specialutbildade återförsäljare svarar dessutom gärna på alla dina frågor


ZARGES Arbete på höjd

Rådgivning på plats

Vår service:

 • Vid en on-site kartläggning hjälper vi er att säkerställa att ni använder rätt produkt för rätt ändamål.
 • Kompetent rådgivning av välutbildad ZARGES-personal på plats på ditt företag.

Fördel för dig:

 • Du utnyttjar våra medarbetares djupgående handelsmässiga och tekniska expertis.
 • Flexibel tidsbokning.
 • Snabb rådgivning och problemlösning.

Vilka standarder styr arbete på höjd?

SS EN 131-1+2 (Bärbara stegar)

 • Senaste versionen inkluderar bl.a. dynamiska tester med högre krav för professionella stegar än för icke-professionella stegar.
 • Kan användas för service och installationsarbeten upp till 2 m.
 • Kan med begränsningar enligt AFS 1999:3 användas som tillträdesled över 2 m.

SS EN 131-7 (Mobila Plattformsstegar)

 • Ny norm för mobila plattformsstegar med högre krav på bl.a. skyddsräcken och stabilitet.
 • Kan användas för arbeten över 2 m, uppfyller kraven enligt AFS 1999:3 57–60 §§, 87–92 §§ (Fall till lägre nivå m.m.).

SS EN ISO 14122 (Tillträde till Maskiner)

 • Gäller alltid vid tillträde till maskiner. Som maskiner räknas produkter som regelbundet tillverkas eller servas på en industri.
 • Skyddsräcke ska användas över 0,5 m fallhöjd.
 • Fasta installationer ska vara CE-märkta enligt SS EN 1090 (Bärande konstruktioner av stål och aluminium).

Boka webbinar - Säkert arbete på höjdLäs mer om lagar och standarder här

 Kontakta oss


Stegkontroll

Kompetent steginspektion

  Stegolyckorna är många och onödiga

  Även om arbetsolyckor minskat under de senaste åren, sker det fortfarande flera svåra olyckor som involverar stegar. Enligt Arbetsmiljöverket ger arbetsolycksfall som involverar stegar långa sjukskrivningar, i medeltal 50 dagar medan medeltalet för arbetsolyckor i allmänhet är 29 dagar. Ofta beror det på stegar som är i dåligt skick. Därför erbjuder vi på ZARGES en omfattande kontroll av dina stegar och bockar. Din lokala ZARGES-expert kontrollerar stegutrustningen på basen av ett stegkontrollblad och antecknar kontinuerligt ifall stegen är godkänd, ifall den behöver reservdelar eller ifall den bör bytas ut.

  Hur gör ni på er arbetsplats?

  I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 ”Stegar och arbetsbockar” med ändring 2011:12 & 2014:17 15 § framgår det att:
  Stegar och arbetsbockar skall underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt.

  I Arbetsmiljölagen 3 kapitel 3 § står det bland annat:
  Arbetsgivaren skall förvissa sig att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han ska iaktta för att undgå riskerna.

  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 kan man bland annat läsa i 6 § att:
  Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

  Kursinnehåll:

  • Information on gällande regleringar (AFS, EN 131-1+2, EN 131-7).
  • Teori kring stegkontroll och hur man inspekterar stegar.
  • Praktisk tillämpning och kompetent kontroll av dina stegar, stegpallar och fasta stegar av våra kvalificerade medarbetare tillsammans med era ansvariga på er arbetsplats.
  • Särskilt vikt läggs vid slitage, saknade komponenter och defekta kopplingar. Här kan du läsa mer om riskbedömning.
  • Vi ser även på åtgärder som kan undvika fallolyckor från stegar. 

  Kursens mål:

  • Din arbetsplats uppfyller och har kunskap om gällande regleringar vilket skapar hög arbetssäkerhet för din personal.
  • Ansvariga på din arbetsplats kan fortlöpande kontrollera era stegar.
  • Du får tillgång till gällande kursintyg samt besiktningskort.
  • Du informeras i god tid om nödvändiga reparationer eller inköp av reservdelar.

  Kontakta oss och boka tid


  Individuell expertrådgivning

  Per telefon eller online – personligt och individuellt

  Vår service:

  • Kompetent rådgivning om produkter och tjänster från ZARGES från vårt erfarna team.

  Fördel för dig:

  • Du får alltid rätt produkt och passande service för just dina respektive dina kunders behov.

  Säkert arbete på höjd, webbinar

  Vi erbjuder även ett kostnadsfritt webbinar om säkert arbete på höjd.

  Läs mer och anmäl ditt intresse här


  Djupgående information och många ämnen

  Kataloger, vägledningar och broschyrer

  Vår service:

  • Ett brett utbud av ämnes- och branschspecifika broschyrer, informationsdokumentation och kataloger.
  • Tillhandahållande av vägledningar för produktval och specialteman (t.ex. farligt gods).

  Fördel för dig:

  • Du får översikt av all information om din bransch och om de produktområden som är relevanta för dig och du kan när som helst hämta kompletterande produktinformation.