Utbildning och information

ZARGES-akademi

Seminarier och utbildning med certifikat

I vår ZARGES-akademi anordnar vi med jämna mellanrum utbildningar och seminarier på temat säkert arbete samt säker användning och tillhandahållande av stegar och ställningar.


Utbildningar och seminarier

Vi erbjuder utbildningar och seminarier på följande teman:

 • Seminarier om stegar och stegpallar
 • Seminarier om rullställningar
 • Seminarier om fasadstegar och fasadstegssystem
 • Utbildning i steginspektion.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte.


Förnyad säkerhet med SS-EN 131

Vad är EN 131?

 • EN 131 är den europeiska standarden för bärbara stegar.
 • De sex standarddelarna reglerar typ, utförande och kontroll samt märkning och bruksanvisning för att garantera enhetliga europeiska kvalitets- och säkerhetsstandarder.
 • De nya utgåvorna av EN 131-1 och EN 131-2 offentliggjordes i slutet av 2015 respektive januari 2017. Båda har en övergångsperiod fram till slutet av 2017.
 • I den nya utgåvan av EN 131-2 delas alla stegar in i två klasser:
  "Professionell" avser stegar för yrkesmässig användning.
  Icke-professionell avser stegar för privat användning.
 • Provningskraven för professionella stegar har skärpts.

Läs mer om SS-EN 131


Standarder, föreskrifter och lagar

ZARGES erbjuder skräddarsydda lösningar för säkert arbete på höjd. ZARGES produkter uppfyller gällande nationella och internationella standarder. Våra utvecklings- och tillverkningsprocesser är certifierade enligt EN ISO 9001-2008 och garanterar säkerhet och högsta tillförlitlighet, bland annat kvalitetstestning enligt EN ISO 14122.

Läs mer