Medical

Systemlösningar för effektiv sjukhuslogistik

Välkommen till ZARGES – er dedikerade partner för genomgående och effektiva logistiklösningar inom sjukvården. Vi förstår vikten av sömlös och pålitlig logistik i vårdmiljöer, och erbjuder rådgivning, organisering, utrustning och service – allt från en kontaktperson.

För oss på ZARGES står människan alltid i centrum, och vårt främsta mål är att stödja vårdpersonalen i deras dagliga arbete så att de kan fokusera på sina kärnuppgifter. Med vårt heltäckande produktutbud för förvaring och transport inom omvårdnad och olika funktionsområden kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för era specifika behov. Kontakta oss nu!

Utforska vårt sortiment av högkvalitativa vagnar för sjukhus och övriga vårdenheter, inklusive individuellt anpassade akutvagnar, anestesivagnar, vårdvagnar med flera. Våra medicinskåp och lagerhyllor är utformade för att möta de högsta kraven inom sjukvården och säkerställa en säker, hygienisk och kostnadseffektiv förvaring av medicinsk utrustning. Våra skåpvagnar och transportvagnar är konstruerade med precision för att optimera er logistik och underlätta smidig materialhantering.

Lösningar för alla områden i sjukhuset

Modulärt hyllsystem

Effektivt, flexibelt och mycket anpassningarbar

Kostnadseffektiv lagring på alla områden i sjukhuset. Hyllan kan anpassas till individuella behov, monteras och justeras snabbt och enkelt och utan verktyg.

Läs mer här!

Mobila vård- och försörjningsvagnar

En vagn, oändliga möjligheter

Vårdvagnar med prisbelönt design för alla områden i sjukhuset. Individuellt anpassningsbar enligt krav på plats - helt utan verktyg! Utforma som akutvagn, anestesivagn, stickvagn, förbandsvagn eller enligt anda behov. 

Läs mer om ZARGES MPO här!

Skåpvagnar för effektiv sjukhuslogistik

Skyddad, säker och hygiensik lagring och transport

Multifunktionella vagnar för lagring och transport av tvätt, mediciner, material eller annat.

Se alla produkter här

Vagnar för avfallshantering och försörjning

Ergonomiskt utförande underlättar arbetet

Vagnar för säker och hygienisk försörjning och hantering av avfall, smutstvätt och sterilt gods. 

Se alla produkter här

Säker transport av smittförande ämnen

ZARGES lådor för farligt gods

Lådorna för farligt gods är sammansatta förpackningar som är godkända för alla typer av transporter av smittförande ämnen

Läs mer här


Kontakta ZARGES

Anna Wallin, ZARGES Medical 
Telefon: +46 728 533 733
E-post: anna@zarges.se 


ZARGES AB, kundservice
Telefon: +46 8 591 220 00
E-post: office@zarges.se

Vår passion för att skapa innovativa lösningar härstammar från enklare och kostnadseffektivare arbetsprocesser som möjliggör mer tid med patienter och vårdarbete. Vi förstår att en välfungerande logistik i sjukvården är en nyckelkomponent för att upprätthålla högkvalitativ vård, och vi strävar efter att vara er pålitliga partner för att möjliggöra just detta.

Vår expertis och engagemang för att leverera lösningar som passar era specifika behov gör oss till en partner som ni kan förlita er på. Vi är här för att underlätta era dagliga utmaningar och skapa en arbetsmiljö där ni kan leverera bästa möjliga vård.

Upplev skillnaden med ZARGES – er pålitliga partner för att optimera er sjukvårdslogistik och skapa en mer framgångsrik arbetsmiljö.

Medical rådgivning och planering

Strategisk planering och konsekvent införande av ZARGES logistikkoncept ger hållbar ökning av effektiviteten inom vården och därigenom avsevärda kostnadsminskningar. Vi erbjuder heltäckande modulsystem och rådgivning för en optimal implementering. Vår mångåriga erfarenhet av vårdsektorn ger oss och våra kunder ett erforderligt erfarenhetskapital. Vår rådgivningstjänst är indelad i fyra faser, klicka på respektive fas för att läsa mer om dem.

Analys

Kontroll av befintliga strukturer och behovsbedömning

 • Strukturanalys
  För att undersöka möjligheterna till förbättring av transportstrukturen genomförs en grovanalys.
  Befintliga strukturer kontrolleras och presenteras. Optimeringar utarbetas med hänsyn till befintliga flöden.
 • Behovsanalys
  Befintliga medel för lagring och transport registreras och kontrolleras.
 • Optimeringsförslag
  Målet för strukturanalysen är att hitta de bästa sätten att minimera kostnaderna och optimera de interna processerna.

Planering

Planering och optimering av befintliga förvarings- och transportkapaciteter

Vi beräknar det faktiska behovet i antal och gör upp ett förslag som tar hänsyn till befintliga förvarings- och transportmedel och presenterar det för er.

 • Rumsplanering
  Lagerkapaciteten som verkligen behövs beräknas utifrån resultatet och utrymmena utformas med hänsyn till hygien och arbetsergonomi. Övergången mellan funktion, logistik och administration optimeras.
 • Utformning och design
  Utifrån logistiska standarder planerar vi inredning med material och design som är anpassade till era lokaler.
 • Tidsplan
  Vi stöder er under ombyggnaden och koordinerar vid behov de tekniska processerna i samarbete med tekniker, planerare och ingenjörer.

Implementering

Stöd vid implementering

 • Idrifttagning
  Vi vägleder er under implementeringen och stöder era medarbetare intensivt under implementeringsfasen och även därefter vid behov.
 • Träning av medarbetare
  Alla berörda medarbetare informeras om de nya rutinerna och utbildas i hur det nya transportsystemet fungerar.

Service

Vi släpper inte taget om projektet. Vi finns här för våra kunder även efter implementeringen.

 • Rådgivning
  Efter respektive avslutat projekt erbjuder vi en regelbunden kontroll av de uppnådda målen och erbjuder vid behov förslag för anpassning och justering.

Fördelarna med vår rådgivning

 • När allt är smidigt sammanlänkat minskar kostnaderna, vinsten ökar och effektiviteten höjs.
 • Det tjänar patienterna, personalen och vårdinrättningarna på.
 • Funktionella maskinvarusystem är en del av logistiken. De genomtänkta och optimerade processerna är lika viktiga.