ZARGES Medical

Systemlösningar för effektiv sjukhuslogistik

Vi erbjuder genomgående och effektiva logistiklösningar inom vården. Rådgivning, organisering, utrustning och service - allt från en och samma leverantör. För ZARGES står alltid människan i centrum och vårt mål är att stödja vårdpersonalen i det dagliga arbetet så att de effektivt kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Med ett heltäckande produktutbud för förvaring och transport inom omvårdnad och olika funktionsområden, kan vi bidra med lägre kostnader, högre effektivitet och ökad arbetsmotivation.


Medical rådgivning och planering

Strategisk planering och konsekvent införande av ZARGES logistikkoncept ger hållbar ökning av effektiviteten inom vården och därigenom avsevärda kostnadsminskningar. Vi erbjuder heltäckande modulsystem och rådgivning för en optimal implementering. Vår mångåriga erfarenhet av vårdsektorn ger oss och våra kunder ett erforderligt erfarenhetskapital. Vår rådgivningstjänst är indelad i fyra faser, klicka på respektive fas för att läsa mer om dem.

Analys

Kontroll av befintliga strukturer och behovsbedömning

 • Strukturanalys
  För att undersöka möjligheterna till förbättring av transportstrukturen genomförs en grovanalys.
  Befintliga strukturer kontrolleras och presenteras. Optimeringar utarbetas med hänsyn till befintliga flöden.
 • Behovsanalys
  Befintliga medel för lagring och transport registreras och kontrolleras.
 • Optimeringsförslag
  Målet för strukturanalysen är att hitta de bästa sätten att minimera kostnaderna och optimera de interna processerna.

Planering

Planering och optimering av befintliga förvarings- och transportkapaciteter

Vi beräknar det faktiska behovet i antal och gör upp ett förslag som tar hänsyn till befintliga förvarings- och transportmedel och presenterar det för er.

 • Rumsplanering
  Lagerkapaciteten som verkligen behövs beräknas utifrån resultatet och utrymmena utformas med hänsyn till hygien och arbetsergonomi. Övergången mellan funktion, logistik och administration optimeras.
 • Utformning och design
  Utifrån logistiska standarder planerar vi inredning med material och design som är anpassade till era lokaler.
 • Tidsplan
  Vi stöder er under ombyggnaden och koordinerar vid behov de tekniska processerna i samarbete med tekniker, planerare och ingenjörer.

Implementering

Stöd vid implementering

 • Idrifttagning
  Vi vägleder er under implementeringen och stöder era medarbetare intensivt under implementeringsfasen och även därefter vid behov.
 • Träning av medarbetare
  Alla berörda medarbetare informeras om de nya rutinerna och utbildas i hur det nya transportsystemet fungerar.

Service

Vi släpper inte taget om projektet. Vi finns här för våra kunder även efter implementeringen.

 • Rådgivning
  Efter respektive avslutat projekt erbjuder vi en regelbunden kontroll av de uppnådda målen och erbjuder vid behov förslag för anpassning och justering.

Fördelarna med vår rådgivning

 • När allt är smidigt sammanlänkat minskar kostnaderna, vinsten ökar och effektiviteten höjs.
 • Det tjänar patienterna, personalen och vårdinrättningarna på.
 • Funktionella maskinvarusystem är en del av logistiken. De genomtänkta och optimerade processerna är lika viktiga.Kontakt

Vi hjälper dig gärna:

ZARGES AB, kundservice
Telefon: +46 8 591 220 00
E-post: office@zarges.se