SS EN 131 – de viktigaste nyheterna

Förnyad säkerhet

Utomordentlig säkerhet SS EN 131 – de viktigaste nyheterna.

Standarden för stegar SS-EN 131-1+2* har genomgått en omfattande omarbetning. Senast fr.o.m. slutet av 2017 kommer de senaste utgåvorna att gälla i hela Europa. Här ger vi en översikt över vilka prover som krävs i den nya standarden, tillsammans med de viktigaste nyheterna för att skapa ännu högre arbetssäkerhet med stegar. Observera att vissa funktioner på stegarna inte längre är tillgängliga, eller endast är tillgängliga i begränsad utsträckning, på grund av den nya europastandarden. 

*SS EN 131-1:2015 och SS EN 131-2:2010+A2:2017


Dina fördelar – med ZARGES alltid i enlighet med gällande standarder.

 • Lagligt säkrade
  ZARGES stegar uppfyller kraven i alla relevanta produktstandarder och erbjuder marknadsledande prestanda för professionell användning. De motsvarar kategorin professionell. Du kan alltid vara säker på att: ZARGES stegar är lika professionella som du, oavsett om de används i handel, industri eller privat.
 • Säkrare arbete
  De nya, stränga proven visar att ZARGES standardstegar erbjuder högsta stabilitet och halksäkerhet, vilket gör att du undviker faror, reducerar antalet olyckor och minskar frånvaron i största möjliga omfattning.
 • Uppfyller krav över hela Europa
  De nya versionerna av EN 131-1 och -2 gäller i hela Europa. Oavsett var i Europa du är verksam så uppfyller ZARGES stegar kraven i denna standard.
 • En engångsinvestering som betalar sig på sikt
  Genom de strängare proven i de reviderade standarderna är ZARGES stegar ännu mer robusta och tåliga. Du investerar inte bara i säkerhet, utan även i en pålitlig trappanläggning som kommer att följa med dig under en lång tid framöver.

EN 131-1+2 – vad har ändrats?

 • Klassificering "professionell" och "icke-professionell": Stegar kommer framöver att delas upp i två klasser: "Professionell" avser stegar för yrkesmässig användning. Icke-professionell avser stegar för privat användning. Alla ZARGES-stegar klassificeras som professionella.
 • Strängare prov – stabilare stegar: Kompletterande och strängare prover tar stegarna till gränsen för vad de tål. Men inte ZARGES stegar. De klarar alla prover med flaggan i topp.
 • Bredare bas: Alla stegar som kan användas som anliggande stegar ska ha en stegfot (tvärtravers) som är minst 3 000 mm lång. Säkrare och stabilare bas för alla slags uppgifter.
  VIKTIGT: På grund av dessa nya krav får stegdelarna inte längre användas separat för utskjutsstegar som är längre än 3 000 mm i hopskjutet läge. För kombistegar som är längre än 3 000 mm i hopskjutet läge får den översta stegen inte längre användas separat. Dessa stegar får inte heller längre användas i trappor.

Vanliga frågor om EN 131-1 och -2

Vad är EN 131?

Vad är EN 131?

 • EN 131 är den europeiska standarden för bärbara stegar.
 • De sex standarddelarna reglerar typ, utförande och kontroll samt märkning och bruksanvisning för att garantera enhetliga europeiska kvalitets- och säkerhetsstandarder.
 • De nya utgåvorna av EN 131-1 och EN 131-2 offentliggjordes i slutet av 2015 respektive januari 2017. Båda har en övergångsperiod fram till slutet av 2017.
 • I den nya utgåvan av EN 131-2 delas alla stegar in i två klasser:
  "Professionell" avser stegar för yrkesmässig användning.
  Icke-professionell avser stegar för privat användning.
 • Provningskraven för professionella stegar har skärpts.
Hur förändras kraven på stegarna?

Hur förändras kraven på stegarna?

För alla stegar som kan användas som anliggande stegar krävs en stegfot fr.o.m. en längd på 3 000 mm.

De nya kraven innebär att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för flerdelade stegar:

 • För utskjutsstegar med hopskjuten längd som överstiger 3 000 mm får stegdelarna inte längre användas separat.
 • För kombistegar med hopskjuten längd som överstiger 3 000 mm får den översta stegen inte längre användas separat. Dessa stegar får inte heller längre användas i trappor.
Varför har den aktuella standarden reviderats och av vem?

Varför har den aktuella standarden reviderats och av vem?

Standarden har reviderats i enlighet med CEN-standarder efter påtryckningar från konsumentskyddsorganisationer.

Medverkar gör

 • Testinstitut
 • Yrkesförbund
 • Tillverkare
När träder de reviderade standarderna EN 131-1 och -2 i kraft?

När träder de reviderade standarderna EN 131-1 och -2 i kraft?

 • EN 131-1: maj 2016
 • EN 131-2: juli 2017. Producenterna har dock en möjlighet att uppfylla de nya kraven under en övergångsperiod fram till slutet av 2017.
För vem gäller standarderna?

För vem gäller standarderna?

För alla producenter och återförsäljare av stegsystem på den europeiska marknaden

Vilka stegsystem påverkas av de nya standarderna?

Vilka stegsystem påverkas av de nya standarderna?

Dessa europeiska standarder gäller för bärbara stegar. De gäller inte stegar för speciell yrkesanvändning, som brandstegar, takstegar och mobila stegar. För ledade kombinationsstegar gäller EN 131-4, för teleskopstegar EN 131-6 och för mobila plattformsstegar EN 131-7. EN 131-1 och -2 gäller inte för stegpallar; dessa omfattas i stället av EN 14183.

Vad gäller för mina befintliga stegar? Kan jag fortsätta använda dem?

Vad gäller för mina befintliga stegar? Kan jag fortsätta använda dem?

Får stegar som följer den gamla standarden EN 131-1 fortfarande användas kommersiellt? 
Det finns i princip inget skydd för befintliga stegar inom industri och handel.

Arbetsgivaren är skyddad enligt lag 
enbart när vederbörande efter en riskbedömning uppdaterar produkten
 i enlighet med den senaste tekniken.

Detta om man räknar med att ungefär samma lagar och föreskrifter gäller i EU-länderna. Vi kan därför säga att denna framställning tillämpas i hela Europa.

Hur vet jag om en produkt har producerats i enlighet med den nya standarden?

Hur vet jag om en produkt har producerats i enlighet med den nya standarden?

Sedan april 2017 levererar ZARGES endast stegar enligt den nya standarden och i kategorin professionell. ZARGES-stegar som uppfyller EN 131-1 och -2 är märkta med ett blått klistermärke.

Stegar som har detta klistermärke garanterar dig en produkt som uppfyller kraven i standarderna EN 131-1:2015, EN 131-2:2010 och A2:2017. Våra stegar har redan granskats enligt de nya standarderna och certifierats av TÜV.

Vad händer med stegar som fortfarande uppfyller den gamla standarden?

Vad händer med stegar som fortfarande uppfyller den gamla standarden?

Den nya standarden förbjuder inte uttryckligen en fortsatt användning av dessa stegar. Alla yrkesanvändare (företag, myndigheter osv.) i Europa ska dock följa aktuella verksamhetsregler. De reglerar "minimikraven för säkerhet och hälsa som garanterar arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid användning av arbetsutrustning". I Tyskland omsätts denna regel i den tyska driftsäkerhetsförordningen (BetrSichV).

En viktig del är kravet att arbetsutrustningen är alltid ska motsvara den senaste tekniken. Dessutom ska en riskbedömning (för stegar exempelvis TRBS 2121 del 2) och en regelbunden kontroll av arbetsutrustningen alltid genomföras.

Rekommenderar ZARGES några särskilda åtgärder i fråga om befintliga stegar?

Rekommenderar ZARGES några särskilda åtgärder i fråga om befintliga stegar?

Vi rekommenderar att företag – i tillägg till de årliga kontrollerna – gör en säkerhetsbedömning av sina stegsystem. För att kunna reagera i tid bör du också börja så tidigt som möjligt: Gör därför riskbedömningen nu och vidta nödvändiga åtgärder innan övergångsperiodens slut (slutet av 2017).

Hur går en riskbedömning till och hur bedöms det att stegen fortsatt kan användas?

Hur går en riskbedömning till och hur bedöms det att stegen fortsatt kan användas?

Anvisningar för en sådan riskbedömning beskrivs på ett bra sätt i TRBS 2121 del 2, eller tillhandahålls av specialistföretag och producenter. Men se upp – bara operatören kan bedöma och besluta om stegen fortfarande kan användas. Glöm inte bort att dokumentera denna bedömning.

Kommer kraven på kontroll av stegar också att ändras?

Kommer kraven på kontroll av stegar också att ändras?

Nej, dessa ändras inte. Företag måste fortfarande kontrollera sina stegsystem en gång om året för att säkerställa att dessa har den senaste tekniken, uppfyller lagstadgade krav och inte uppvisar några skador.

Kan jag komplettera befintliga stegar?

Kan jag komplettera befintliga stegar?

Ja! Stegsystem kan extrautrustas i enlighet med aktuella regler, till exempel kan en tvärtravers monteras på anliggande stegar i enlighet med EN 131-1.

Hur säkrar jag att dessa extrautrustade stegar uppfyller alla krav?

Hur säkrar jag att dessa extrautrustade stegar uppfyller alla krav?

Det är inte säkert att en komplettering alltid uppfyller båda delarna av standarden (131-1 och 131-2). Detta måste kontrolleras i tillägg.

Jag är återförsäljare, får jag bara sälja stegar som följer den nya standarden efter den 1 januari 2018?

Jag är återförsäljare, får jag bara sälja stegar som följer den nya standarden efter den 1 januari 2018?

Ja. Enligt den tyska arbetsmiljölagen ska "återförsäljaren bidra till att enbart säkra konsumentprodukter ställs till förfogande på marknaden". Detta är bara möjligt om produkterna är av allra senaste teknik.

Vilka fördelar har den nya standarden?

Vilka fördelar har den nya standarden?

 • Lagligt säkrad: ZARGES stegar uppfyller kraven i alla relevanta produktstandarder och erbjuder marknadsledande prestanda för professionell användning. De motsvarar kategorin professionell.
 • Arbeta säkert: De nya, stränga proven visar: ZARGES stegar har högsta stabilitet och halksäkerhet. Det minskar risken för olycksfall och sjukfrånvaro.
 • Arbeta säkert i hela Europa: De nya utgåvorna av standarderna EN 131-1 och -2 gäller i hela Europa. Oavsett var i Europa du är verksam så uppfyller ZARGES stegar kraven i denna standard.
 • En engångsinvestering som lönar sig på sikt: Genom de nya standarderna är ZARGES stegar ännu mer robusta och tåliga. 

Vad är nytt med EN 131-2? Vad provas?

Krav på torsion för trappstegar

Vad provas?

 • Vridhållfastheten

Hur sker provet?

 • En stegfot fixeras nedtill med en klämma.
 • Stegplattformen belastas med 736 N.
 • Samtidigt dras stegen i sidled med en kraft på 137 N.

Krav:

 • Under belastningen får den andra stegfoten förflytta sig max. 25 mm från sin ursprungliga position.

STEGAR "PROFESSIONELL" ENLIGT EN 131


Krav på stegens hållbarhet

Vad provas?

 • Stegens hållbarhet

Hur går provet till?

 • Omväxlande belastning av den översta stegpinnen/stegytan och stegpinnen/stegytan i stegens mitt med 1 500 N.
 • Antal cykler icke-professionell: 10 000 cykler
 • Antal cykler professionell: 50 000 cykler.

Krav:

 • Inga skador får uppkomma.

STEGAR "PROFESSIONELL" ENLIGT EN 131


Krav på glidprov för stegfötter

Vad provas?

 • Stegfötternas halkskygg

Hur går provet till?

 • Stegen står på en glasskiva.
 • Stegen belastas med 1 471 N på mitten.
 • Belastningen upprepas fyra gånger.

Krav:

 • Stegfötterna får förflyttas max. 40 mm under 1 minut.

STEGAR "PROFESSIONELL" ENLIGT EN 131


Krav på torsionsprov anliggande stegar

Vad provas?

 • Vridhållfastheten

Hur sker provet?

 • I det första steget belastas stegen med 491 N på mitten med avlastning efter 30 sekunder. Detta används därefter som utgångsvärde.
 • I det andra steget belastas en stegsida med 638 N på mitten och deformationen av de båda stegsidorna mäts och jämförs med utgångsvärdet.

Krav:

 • Skillnaden mellan deformationen av de båda stegsidorna får vara max. 0,07 av stegbredden.

STEGAR "PROFESSIONELL" ENLIGT EN 131


Översikt över de nya kraven och proverna enligt SS-EN 131-1+2

Säkerheten främst: Enligt de senaste utgåvorna av standarden SS-EN 131-1+2 måste stegarna uppfylla nya och strängare krav. De skärpta respektive nya proverna framgår av översikten.

Krav på stegfot

Nytt krav:

 • För alla stegar som kan användas som anliggande stegar krävs en stegfot fr.o.m. en längd på 3 000 mm.
 • Stegfot upp till en maxbredd på 1 200 mm beroende på steglängd.

OBS!

De nya kraven innebär att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för flerdelade stegar: 

 • För utskjutsstegar med hopskjuten längd som överstiger 3 000 mm får stegdelarna inte längre användas separat.
 • För kombistegar med hopskjuten längd som överstiger 3 000 mm får den översta stegen inte längre användas separat. Dessa stegar får inte heller längre användas i trappor.

STEGAR "PROFESSIONELL" ENLIGT EN 131


Krav på prov av stegsidornas hållfasthet

Vad provas?

 • Stegsidornas hållfasthet

Hur går provet till?

 • När stegen är utfälld till maximal längd belastas mittersta stegpinnen med en provbelastning på 2 700 N (professionell)
  resp. 2 250 N (icke-professionell).

Krav:

 • Stegen får inte vara skadad, funktionen måste vara säkerställd.

STEGAR "PROFESSIONELL" ENLIGT EN 131


ZARGES – vår standard är säkerhet

ZARGES filosofi: Arbetssäkerheten går före allt annat. Därför uppfyller samtliga stegar från ZARGES gällande nationella och internationella standarder. Vår certifierade utvecklings- och tillverkningsprocess garanterar dig säkerhet och högsta tillförlitlighet.

Ladda ner informationsbroschyr

Har du frågor som rör ändringarna i standarderna eller våra produkter?

Då är du välkommen att kontakta vårt serviceteam:

Telefon: +46 8-591 220 00
Mail: stegar@zarges.se