5 tips för säker hantering av litiumbatterier

Litiumbatterier är brandfarliga

Även om litiumjonbatterier kan vara små, förvarar de väldigt mycket energi. Det är just denna fördel som gör dem farliga, eftersom defekta och slarvigt lagrade batterier har en verklig riskpotential. De kan om oturen är framme vara källa till giftiga ångor, explosioner eller farliga bränder. För en säker hantering av litiumbatterier bör du tänka på dessa 5 saker.

1. Ladda litiumjonbatterier korrekt

Batterierna får endast anslutas till och laddas med laddare som är godkända för detta ändamål, det bästa alternativet är tillverkarens laddare. Ladda inte batterierna utan övervakning. Dessutom är det viktigt att se till att omgivningens temperatur är lämplig: det ska inte vara för varmt eller för kallt. "Rumstemperatur”, där vi också känner oss bekväma, passar bra. Om litiumjonbatterier har använts i en mycket kall eller varm miljö bör de bli rumstempererade innan de laddas.

2. Förvara litiumjonbatterier på rätt sätt.

Om flera batterier lagras tillsammans (tex. i en låda) och man inte kan utesluta kortslutningar, måste batteripolerna tejpas. Litiumjonbatterier får inte utsättas för direkt solljus eller andra starka värmekällor under en längre tid. Till brännbara eller lättantändliga föremål måste det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 2,5 meter. Batterierna förvaras bäst i ett eget rum eller i en lämplig, icke-brandfarlig batterilåda. Läs mer om förvaring av litiumbatterier.

3. Så ska du hantera defekta litiumjonbatterier

Om litiumbatterier är trasiga och börjar nå slutet av sin livslängd, måste de samlas in till egna förvaringsplatser utan brandbelastning. TRGS 510 ska beaktas, vilket reglerar lagring av farliga ämnen i bärbara förvaringslösningar. De skadade eller defekta batterierna måste sedan omedelbart tas till en uppsamlingsplats. OBS: Trasiga och icke-fungerande litiumbatterier får endast transporteras i godkända lösningar med tryckavlastning som omfattas av farligt gods. Detta innehåller föreskrifter som specifikt reglerar transport av defekta litiumjonbatterier.

4. Brandskyddsåtgärder på arbetsplatser där litiumjonbatterier används

Arbetsplatser där det finns ett stort antal litiumjonbatterier ska klassificeras som ett arbetsområde med en hög brandrisk i enlighet med ASR A2.2. Beroende på riskbedömningen måste också olika ytterligare brandskyddsåtgärder vidtas (t.ex. brandbekämpningssystem eller brandlarmsystem).

5. Så ska du göra i en nödsituation - brand- eller rökutveckling i litiumjonbatterier

Nödåtgärderna vid en batteribrand måste definieras i förväg (även genom riskbedömningen) och de organisatoriska nödåtgärderna ska dokumenteras. För att nödsituationen inte ska eskalera ytterligare måste den exakta processen vara tydlig för alla inblandade: vem ringer till brandkåren, vem informerar personalen, vem som ska evakueras och var finns nödlådorna som batterierna kan placeras i och isoleras?

Vid en batteribrand är det lämpligt att i förväg söka lämplig rådgivning från experter (experter eller brandkåren) för att vara väl förberedd för en eventuell nödsituation. Sist men inte minst är rätt val av släckmedel avgörande: Små batterier kan kylas med vatten, men litium är mycket reaktivt och kan reagera våldsamt. Experterna rekommenderar vilka släckningsgranulat eller släckmedel som är bäst lämpade.

Vanliga frågor om farligt gods

På denna sida svarar vi på vanliga frågor om farligt gods-förpackningar.
Om du har frågor som inte besvaras där ber vi dig ta kontakt med våra experter!