Dockningssystem för flygplan

Dockningssystem för underhåll, reparation och drifthållning (MRO) av flygplan

Systemet omfattar olika små moduler som lämpar sig för enskilda eller flera flygplanstyper samt för kort- och långdistandsflygplan. Kundanpassad design och konfiguration med optimal anpassning till specifika konturer på exempelvis motor och stjärt.

ZARGES dockor och flygplanstyper i korthet

ZARGES dockor och flygplanstyper i korthet

ZARGES dockor och flygplanstyper i korthet

Dockningssystem från ZARGES – från nos till stjärt för civila flygplan och militärflygplan.

DockanrA319A320A321B737-900
Nosdockor1LH/RHXXXX
Kroppsmodul2LH/RHX XX
Kroppsmodul3LH/RHXXXX
Kroppsmodul4LH/RHXXXX
Kroppsmodul5LH/RH XXX
Kroppsmodul6LH/RH  X 
Kroppsbrygga7XXXX

Vingdocka, yttre

8LH/RH

X

X

X

X

Vingdocka, inre9LH/RHXXXX
Vingdocka, inre10LH/RHXXXX
Stjärtdocka11LH/RHXXXX

ZARGES dockor för omfattande användningsområden

Nosdockor

Nosdockor

Dockningssystem från ZARGES – från nos till stjärt för civila flygplan och militärflygplan. Lösningar med en eller två sektioner för åtkomst till vindruta, radom, passagerardörrar, nosställ och elektroniska kanaler.

Kroppsdockor

Kroppsdockor

Lösningar med en eller två nivåer för åtkomst till fönster, nödutgångar och lastrum. Skjutbara skivor för ideal konturanpassning.

Vingdockor

Vingdockor

Ytterdockor för åtkomst till vingarnas fram- och bakkanter, motor, vingarnas över- och undersidor samt vingspetsarna. Innnerdockor för åtkomst till landningsställ, motor, vingklaffar och vingarnas framkanter.

Motordockor

Motordockor

Lösningar med en eller två nivåer. Plattor för konturanpassning, skjutbara manuellt eller med handvev.

APU-dockor (hjälpkraftaggregat)

APU-dockor (hjälpkraftaggregat)

Design utan stag med skjutbara plattor för att öppna eller stänga plattformen. En lucka i mitten gör det möjligt att fira ner delar/hjälpkraftaggregat och att lasta med gaffeltruck direkt från golvet.

Stjärtfensdockor

Stjärtfensdockor

Design utan stag med åtkomst till styrverk såväl som arbetsytans ergonomiska lutning. Vid Tail-In-konfiguration behövs dockan inte flyttas för dockning och lossning.

Stjärtdockor

Stjärtdockor

Självbärande design med åtkomst till stjärtfena och sidostyrverk, roder, hjälpkraftaggregat samt bakre passagerardörr. Vid Tail-In-konfiguration ska de två modulerna inte flyttas för dockning och lossning.

Kontakt

Vi hjälper dig gärna:
Telefon: +46 8 591 220 00
E-post: stegar@zarges.se