Speciallösningar

Plattformstrappa, rullbar (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Plattformstrapp, körbar, med ZARGES ERGO-Stop (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Specialunderhållstrappa med mellanplattform för underhåll av passagerardörrar. (Einsatz)
Utnyttja vår flexibilitet att kunna leverera underhållstrappor för de mest skilda krav på underhåll av maskiner. Vi tillverkar gärna exakt den lösning som passar för dina krav, men titta också på de många olika underhållstrappor som vi redan har levererat till våra kunder.
Trappa för motorunderhåll (UCAS) Smal design utan strävor för bättre åtkomst till de komponenter som ska servas. (3D-Darstellung)
Särskilt smala underhållstrappor utan stag för bättre åtkomst till flygplansmotorerna.
Trappa för motorunderhåll (UCAS) Smal design utan strävor för bättre åtkomst till de komponenter som ska servas. (3D-Darstellung)
Särskilt smala underhållstrappor utan stag för bättre åtkomst till flygplansmotorerna.
Universell underhållstrappa med fast höjd för luftfart. (3D-Darstellung)
ZARGES underhållstrappor med fast höjd kan användas för många flygplan. De korta färdigställningstiderna minskar stilleståndet till ett minimum. Dessa kan lätt manövreras för hand eller kopplade till ett dragfordon.
Universell underhållstrappa med ställbar höjd för luftfart. (3D-Darstellung)
ZARGES underhållstrappor med ställbar höjd kan användas för många flygplan och underhållsåtgärder. De kan justeras enkelt med hjälp av hydraulanordningen och är lätta att manövrera.
Trappa för motorunderhåll (UCAS) – lätt (3D-Darstellung)
Särskilt smala underhållstrappor utan stag för bättre åtkomst till flygplansmotorerna.
Kundspecifik arbets- och serviceplattform för järnvägstrafik. (3D-Darstellung)
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Frontarbetsplattform med höjdinställning (3D-Darstellung)
Arbetsplattform för service av tågfronten med åtkomst till frontruta, frontrutetorkare eller destinationsdisplay.
Sidoarbetsplattform (Einsatz)
Sidoarbetsplattformar från ZARGES ger säker tillgång för alla arbeten längs tåget, dörrarna och fönsterrutorna.
Takarbetsplattformar (3D-Darstellung)
ZARGES erbjuder med sina takarbetsställningar den optimala utrustningen för säkert arbete på tågtaket och bidrar till märkbart kortare stilleståndstider tack vare kortare omställningstider och maximal arbetssäkerhet.
Takarbetsställningar (3D-Darstellung)
Våra takarbetsställningar möjliggör tillgång och arbete på taket eller i takområdet för hela rälsfordonet.
Kan demonteras för lufttransport i en specialbehållare (visas utan beklädnad). (Einsatz)
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Dockningsanläggning för Airbus A320 (Einsatz)
Lösningar i ett eller flera plan för åtkomst till frontruta, radar, passagerardörrar i fronten och elkanaler.
Kroppsdockor
Lösningar i ett eller flera plan för åtkomst till fönster, nödutgångar och förråd.
Dockningsanläggning för Boeing 757 och Airbus A300 (Einsatz)
Utanpåliggande dockor för åtkomst till fram- och baksidorna samt över- och undersidorna på vingarna, motorerna, skevrodren, landningsklaffarna, luftbromsarna och vingkanterna.
Motordockor (Einsatz)
Lösning med flera plan för underhåll och reparation speciellt på motorerna och propellrarna.
Hjälpkraftaggregat (APU-dockor)
Konstruktion utan stag med förlängningar för att kunna öppna eller stänga plattformen. Genom öppningen går det att släppa ned delar/APU och lasta direkt från marken med gaffeltruck.
Stjärtfensdockor (horisontellt stabila dockor) (Einsatz)
Konstruktion utan stag med tillgång till de vertikala stabilisatorerna och ergonomisk lutning av arbetsytan. För Tail-In-dockning behöver dockan inte flyttas.
Stjärtdockor
Självbärande konstruktion med åtkomlighet till de horisontella och vertikala stabilisatorerna, rodret, APU och de bakre passagerardörrarna. För Tail-In-dockning behöver dockan inte flyttas.

Alla produktkategorier