ZARGES konfigurator fasadstegar

Planera enkelt din fasadstege online

Planeringssystemet för fasadstegar

Fasadstegar – både som permanent tillträde till högt belägna arbetsplatser och som fasad- eller utrymningsstege – utgör ett viktigt element i planeringen. ZARGES erbjuder nu ett multimedialt planeringssystem för fasadstegar på nätet som underlättar planeringen av sådana anläggningar, särskilt för planerare och arkitekter.

Onlinekonfiguratorn baseras på samma system som redan används framgångsrikt för trappor, översteg och plattformstrappor från ZARGES Creaxess.

Fördelarna med ZARGES planeringssystem för fasadstegar (konfigurator fasadstegar):

 • Standardenlig onlinekonfiguration med 3D-visualisiering i realtid
 • Direkterbjudande inklusive 2D-ritning med alla relevanta mått
 • 3D-modellritning för övertagande till din planering (efter frisläppande från ZARGES)
 • Ladda ned statistiska beräkningar, uppmätnings- och kontrollblad, produktbilder och presentationer
 • Utlysningstexter för planerare och arkitekter

Systemet leder dig genom de enskilda stegen och anropar – i logisk ordningsföljd – alla relevanta områden, bland annat användningsområde, grundmått, material, säkring, arrangemang av plattformar, på-/avstigningar, tillträdessäkringar och tillbehör.


Konfigurera enkelt steganordningar online

Alla föreskrifter och standarder beaktas automatiskt så att planeringsfel praktiskt taget utesluts. I slutet av planeringsprocessen skapar systemet automatiskt en offert, inklusive stycklista och en måttritning. Dessutom kan du söka fram 3D-illustrationer och importera dessa i andra planeringsprogram.

I synnerhet den automatiska kontrollen av att alla standarder och föreskrifter följs gör planeringssystemet till ett oumbärligt hjälpmedel för planerare och arkitekter. Systemet är utformat så att det inte bara erbjuder hjälp med planering av nya byggnader och anläggningar utan även vid eftermontering av befintliga byggnader med nödstegar, som allt oftare efterfrågas som en andra utrymningsväg.

Ytterligare fördelar med ZARGES planeringssystem för fasadstegar (konfigurator för fasadstegar):

 • Omfattande sortiment, inkl. säkringssystem
 • I fyra materialutföranden: naturligt aluminium, anodiserat aluminium, galvaniserat stål och rostfritt stål
 • Statiska beräkningar i modulsystemet för alla komponenter som tas upp i planeringssystemet.
 • Här kan man valfritt kombinera alla komponenter, oavsett material.
 • Kontrollerade enligt aktuella nationella och internationella standarder (DIN 18799-1, DIN 14094-1, DIN EN ISO 14122 och EN 353-1), inkl. kontrollintyg för alla material
 • CE-testat system med försäkran om överensstämmelse
 • Enkel och snabb montering

Konfigurera fasadstege online

Köp en fasadstege och tillbehör direkt


Säkerhetsskena som fallskydd

Korrekt och säker användning

Fasadstegar längre än 5 m måste utrustas med extra fallskydd, exempelvis med en säkerhetsskena. Säkerhetsskenan fungerar som en del av den personliga skyddsutrustningen när du använder en fasadstege. Så här lätt är det att använda säkerhetsskenan korrekt och säkert!


Har du frågor om vår konfigurator för fasadstegar och steganordningar?

Du kan kontakta oss via e-post till stegar@zarges.se eller ring vår kundservice på +46 8 591 220 00.