Försörjningskedjor

Den optimerade försörjningskedjan.
Grunden för en effektiv och transparent logistik är en effektiv försörjningskedja. ZARGES produkter stöder ett genomgående materialflöde från materialefterfrågan till förbrukningsställe.


Modulär vård i sjukhuset

ZARGES skåpsystem.
Med de kompletta försörjningskedjorna från ZARGES förvaras alla medicinska förbrukningsartiklar och apoteksvaror platsbesparande och lättåtkomligt enligt hög hygienisk standard.

Stabil utsida och flexibel insida: ZARGES hyllsystem.
ZARGES hyllsystem är extra efterfrågade när det gäller strukturerad och säker förvaring av material. Anledningen: Den stabila konstruktionen har ett flexibelt inre som kan anpassas efter de aktuella kraven. Modulkonstruktionen gör att alla komponenter kan kombineras med andra system från ZARGES. Det ökar leveransernas och förvaringens effektivitet avsevärt.

ZARGES lager- och påfyllningsvagnar.
Överallt där medicin och förbrukningsmaterial ska förvaras och transporteras säkert och hygieniskt är våra lager- och påfyllnadsvagnar den perfekta lösningen. Vagnen skapar flexibilitet och effektivitet både som mobil lagerplats samt som påfyllnadsvagn mellan lagerplats och användare.


ZARGES etiketteringssystem

Intelligent, innovativ och effektiv: ZARGES etiketteringssystem.
För att uppnå ett smidigt och optimerat beställningsförlopp krävs en enkel och intelligent etikettering. Klämman kan monteras i efterhand och är ett viktigt komplement till vårt etiketteringssystem. En innovativ vidareutveckling av våra befintliga produkter. Alla etiketthållare kan användas med och utan klämma. Genom "trafikljussystemet" och en enkel förskjutning av etiketten utlöses beställningsförloppet. Nivån i KANBAN-behållaren nivå visas så att beställningsstatusen kan registreras visuellt.

Till etiketterna