Steginspektion av ZARGES

En tredjedel av alla arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro beror på fall, och många av dessa sker i samband med användning av stegar. För att förebygga olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö erbjuder ZARGES steginspektion som en del av sin service.

Stegkontroll för att undvika olyckor

För att minska risken för fallolyckor är regelbundna inspektioner viktiga för att identifiera och förhindra potentiella faror innan något inträffar. En säker arbetsmiljö bidrar dessutom till trivsel och produktivitet bland de anställda. Genom att följa Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att erbjuda en säker arbetsplats, och regelbundna steginspektioner kan vara en del av denna skyldighet.

Även om arbetsolyckor minskat under de senaste åren, sker det fortfarande flera svåra olyckor som involverar stegar och då ofta på grund av att de är i dåligt skick. ZARGES erbjuder därför en omfattande kontroll av dina stegar och bockar. En lokal ZARGES-expert kontrollerar utrustningen och antecknar om den är godkänd, behöver reservdelar eller bör bytas ut.

Så här går det till

När du tar hjälp av en ZARGES-expert för att kontrollera så att er utrustning håller standarderna så går det till enligt följande:

  • En kvalificerad ZARGES-representant utför en grundlig inspektion av alla stegar på arbetsplatsen, oavsett fabrikat.
  • Med hjälp av ett stegkontrollblad dokumenteras stegarnas skick och varje stege får ett unikt ID-nummer kopplat till kontrollbladet.
  • En ansvarig person på företaget kan då vara med och samtidigt bli utbildad för att sedan utföra regelbundna steginspektioner på egen hand.

Kontakta oss och boka tid