Press

Press information och kontakt

Lewis Communications GmbH
Heike Malinowski
Derendorfer Allee 33
40476 Düsseldorf

Tfn: +49 211 8824 7643
E-post: zarges@teamlewis.com

ZARGES GmbH
Anna Welker
Postbox 1630
82360 Weilheim

Tfn: +49 881 687 502
E-post: anna.welker@zarges.de


Pressmeddelanden

Utbildning för att minska antalet olyckor vid arbete på höjd

ZARGES genomför utbildningar med återförsäljare och slutkunder kring regler och normer som gäller vid arbete på höjd.

Läs mer