Press

Hållbarhet: "Identifiera mål. Sätt upp mål. Uppnå mål."

Zarges har publicerat riktlinjer för hållbar praxis

Överlämningen av certifikatet "Climate Neutral Company 2020/21" av vår hållbarhetsrådgivare Fokus Zukunft GmbH & Co. KG.

ZARGES 4 hållbarhetspelare.

Hållbarhet för framtida generationer är ett ämne som har blivit alltmer viktigt världen över inom alla industrier och områden i livet. Alla tre pelare inom hållbarhet: miljö, ekonomi och sociala aspekter har fått alltmer uppmärksamhet och skapar en utmaning för företag och deras produkter i hela livscykeln. Zarges, experter inom accessutrustning förstår sitt ansvar i detta avseende och har tagit fram riktlinjer som definierar hållbar praxis inom flera grupper. Riktlinjerna är baserade på hållbarhetskompass-metoden, etablerad av International Sustainability Accelerator Network.

För Zarges och dess moderbolag WernerCo, handlar hållbarhet givetvis om miljöskydd, men även mycket mer. Det innebär också att man handlar på ett miljövänligt sätt, ett ekonomiskt och ett socialt sunt sätt samt använder resurser ansvarsfullt för framtida generationer. De här nuvarande riktlinjerna är riktade för att ge både interna och externa intressenter all relevant information och på ett transparent sätt kommunicera möjligheter och utmaningar samt mål för ytterligare förbättring. Förutom det välkända hållbarhets begreppet med tre pelare baserat på hållbarhetskompass-metoden i Sustainability Accelerator Network, innehåller denna uppsättning av riktlinjer en annan aspekt som är relevant för Zarges: "Säkerhet". Säkerhet är en kärnkompetens inom Zarges och är också något som en tillverkare av säkerhetsrelaterad utrustning vill bidra med till samhället.

Beskrivning av företagets mission som vägledning för hållbarhetsstrategin

Zarges mission utgör grunden för att uppnå målen. Det informerar också om företagets kultur och hur man ska bete sig på arbetsplatsen. Särskild vikt läggs på de anställda och deras förmåga att arbeta i team, arbeta med integritet, erbjuda kunderna den bästa möjliga servicen och produkter, vara framåtblickande, kontinuerlig utveckling och handla med framgång i åtanke. Detta tankesätt infördes under framtagningen av hållbarhetsstrategin och omvandlades till en väg för hur Zarges hanterar hållbarhet.  Med mottot ”Identifiera mål. Sätt upp mål. Uppnå mål.” ser Zarges hållbarhet som en universell princip som formar alla delar av företaget som ständigt kommer att förnyas. Allting i detta avseende övervakas av hållbarhetsrådet, en särskilt utsedd kommitté som består av anställda och chefer.

Att se framåt: fokusera på handling

De nya riktlinjerna för hållbara praxis beskriver nuvarande status för alla definierade handlingsområden och beskriver målen för kommande år. Zarges har till exempel redan fått flera koldioxidcertifikat, som är ett av de första förtagen inom industrin som frivilligt har kompenserat sina koldioxidutsläpp enligt Kyotoprotokollet. Användningen av det återvinningsbara materialet aluminium gör att produkterna är nästan 100 procent återvinningsbara. Dessutom säkerställer hållbar design och ständigt förbättrade produktionsprocesser att Zarges kan fortsätta att sänka sina utsläpp, användning av material och energiförbrukning under de närmaste kommande åren.  

Företagets leveranskedja övervakas också ständigt. Zarges förbinder sig till de grundläggande principerna som fastställts av den Internationella arbetarorganisationen och har anammat alla relevanta punkter i sina riktlinjer för att följa dem. Deras partners och leverantörer väljs baserat på detaljerade kriterier så att företaget kan leva upp till sin egen höga standard. Zarges främjar även sitt åtagande genom att stödja regionala sociala projekt samt erbjuder ett flertal förmåner för anställda. När det handlar om ekonomisk hållbarhet så strävar Zarges efter att upprätthålla en långsiktig strategi för tillväxt och att bedriva affärer på ett korrekt sätt. Genom sina produkter och tjänster bidrar Zarges också avsevärt till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen både inom och utanför företaget. Som ett exempel genomförs regelbundna inspektioner och utbildningar för att förbättra de anställdas hälsa och säkerhet.

Se till att ha en plan för framtiden

Företagets mål är att fortsätta att förbättra redan existerande åtgärder från år till år och förmedla insatserna på ett transparent sätt.

– Med det nya initiativet gällande riktlinjerna för hållbar praxis uppfyller vi på Zarges vårt ansvar för miljön, samhället och våra medarbetare. Att utvärdera alla våra nuvarande processer och ständigt optimera våra metoder för hållbarhet är bara första steget. Hållbarhet är inte ett sätt att marknadsföra oss på utan snarare ett åtagande, säger Patric Seger, VD på Zarges i Sverige. Vi strävar efter att långsiktigt kombinera ekonomiskt värdeskapande med ett socialt ansvar samt att uppnå bättre arbetssäkerhet.  Framöver planerar vi att publicera våra riktlinjer för hållbar praxis årligen och uppdatera dokumentet med andra nyckelfigurer och mål. Detta tillåter oss inte bara att kommunicera på ett transparent sätt utan vi utrustar också oss själva med ett internt verktyg som kommer att fortsätta att driva oss framåt.  

För att se riktlinjerna för hållbar praxis samt hitta ytterligare information, vänligen besök:

https://www.zarges.com/se/foeretag/haallbarhet-och-ansvarstagande/

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Matilda Klinga
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 76
patric@zarges.se                                   matilda.klinga@inmema.com