Bra Arbetsmiljöval

Jobba säkert på höjd

Minimera risken för fall och jobba säkert på höjd

I flera år har fallolyckor varit en förekommande orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Dels förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, men även delvis på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för fall måste man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt när monterings- och arbetsuppgifter utförs på höjd. Säkerhet och hälsa bör vara prioritet nummer ett vid val av arbetsutrustning. För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval -etiketten utarbetats av RS-gruppen*. Bra Arbetsmijlöval gäller arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar. En ZARGES produkt med etiketten för Bra Arbetsmiljöval förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande.

*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM

Vad är Bra Arbetsmiljöval?

Bra Arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt nedan kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA. Nu står hela RS-gruppen bakom dessa krav.

Varför ska jag köpa en Bra Arbetsmiljöval produkt?

Din säkerthet och hälsa är viktig. Produkter godkända enligt Bra Arbetsmiljöval minimerar risken för fall. RS-gruppen som består av SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB och JM har utarbetat märkningen. Bravida och företagen i RS-gruppen kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser skall leva upp till dessa krav.


Fyra olika nivåer, fyra olika produkttyper

Nivå 1

Upp till 0,5 m plattformshöjd. Även arbetsbockar.

 • Max höjd två steg, inkl. ståplan.
 • Plattformsmått minst 600 x 300 mm (B x D).
 • En arbetsbock skall ha lika många steg på båda sidor ifall den inte har en säkerhetsbygel.
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2

Upp till 1,25 m plattformshöjd. Trappstegar och arbetsplattformar.

 • "Stoppanvisning" på minst tre sidor, t.ex med hjälp av säkerhetsbygel.
 • Plattformsmått minst 300 x 250 mm (B x D).
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3

Plattformshöjd 1,25 m - 2,0 m. Trappstegar och arbetsplattformar.

 • Räcke på minst tre sidor.
 • Plattformsmått minst 400 x 400 mm (B x D).
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4

Över 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappor och arbetsplattformar.

 • Skydd på fyra sidor.
 • Plattformsmått minst 400 x 400 mm (B x D).
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.


ZARGES produkter godkända enligt Bra Arbetsmiljöval

Observera att märklappen eventuellt inte gäller alla varianter av artiklarna.

Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40392.
Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40333-40335.
Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40392.
Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40233-40235.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41672-41679.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41201-41209
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 42440-42445.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41325-41328
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41971-41976.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41089-41092.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 53796.

Läs mer om kravnivåerna för en ZARGES produkt som är i enlighet med Bra Arbetsmiljöval

Har du frågor om ZARGES produkter eller Bra Arbetsmiljöval?

Vi hjälper dig gärna.
Ring ZARGES kundtjänst på +46 8 591 119 65 eller maila stegar@zarges.se 


Kontakta ZARGES