Bra Arbetsmiljöval

Jobba säkert på höjd

Minimera risken för fall och jobba säkert på höjd

I flera år har fallolyckor varit en förekommande orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Dels förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, men även delvis på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för fall måste man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt när monterings- och arbetsuppgifter utförs på höjd. Säkerhet och hälsa bör vara prioritet nummer ett vid val av arbetsutrustning. För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval -etiketten utarbetats av RS-gruppen*. En ZARGES produkt med etiketten för Bra Arbetsmiljöval förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande.

*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM

 


Produkter godkända enligt Bra Arbetsmiljöval

Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40392.
Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40333-40335.
Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40392.
Bra Arbetsmiljöval gäller endast artikelnummer 40233-40235.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41672-41679.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41201-41209
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 42440-42445.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41325-41328
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41971-41976.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 41089-41092.
Bra Arbetsmiljöval gäller artikelnummer 53796.

Läs mer om kravnivåerna för en ZARGES produkt som är i enlighet med Bra Arbetsmiljöval

Har du frågor om ZARGES produkter eller Bra Arbetsmiljöval?

Vi hjälper dig gärna.
Ring ZARGES kundtjänst på +46 8 591 119 65 eller maila stegar@zarges.se 


Kontakta ZARGES