Bra Arbetsmiljöval

Jobba säkert på höjd

Bra Arbetsmiljöval - Minimera risken för fall och jobba säkert på höjd

I flera år har fallolyckor varit en vanlig orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Dels förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, dels på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för fall måste man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt när monterings- och arbetsuppgifter utförs på höjd. Säkerhet och hälsa bör vara prioritet nummer ett vid val av arbetsutrustning.

För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval-märkningen utarbetats av RS-gruppen*. Bra Arbetsmiljöval gäller arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar. En ZARGES-produkt med märkningen förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande.

*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM

Vad är Bra Arbetsmiljöval?

Bra Arbetsmiljöval är en säkerhetsstandard för att öka säkerheten vid arbete på höga höjder. Standarden utarbetades ursprungligen av SKANSKA, men i dag står hela RS-gruppen bakom dessa krav.

Varför ska jag köpa en Bra Arbetsmiljöval produkt?

Om du väljer en produkt med märkningen kan du försäkra dig om att produkten uppfyller de minimikrav som RS-gruppen fastställt för säker användning av plattformar, bockar och stegar. Bravida och företagen i RS-gruppen kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser ska leva upp till dessa krav.


Kravspecifikationer - Fyra olika nivåer, fyra olika produkttyper

Kravspecifikationerna kommer i fyra nivåer, som kräver olika saker av produkten.

Nivå 1

Upp till 0,5 m plattformshöjd. Även arbetsbockar.

 • Maxhöjd två steg, inkl. ståplan.
 • Plattformsmått minst 600 x 300 mm (B x D).
 • En arbetsbock skall ha lika många steg på båda sidor ifall den inte har en säkerhetsbygel.
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2

Upp till 1,25 m plattformshöjd. Trappstegar och arbetsplattformar.

 • "Stoppanvisning" på minst tre sidor, t.ex. med hjälp av säkerhetsbygel.
 • Plattformsmått minst 300 x 250 mm (B x D).
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3

Plattformshöjd 1,25 m - 2,0 m. Trappstegar och arbetsplattformar.

 • Räcke på minst tre sidor.
 • Plattformsmått minst 400 x 400 mm (B x D).
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4

Över 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappor och arbetsplattformar.

 • Skydd på fyra sidor.
 • Plattformsmått minst 400 x 400 mm (B x D).
 • Höjd mellan steg max 30 cm.
 • Stegdjup minst 50 mm.


ZARGES produkter godkända enligt Bra Arbetsmiljöval

ZARGES erbjuder ett brett sortiment av produkter som är godkända enligt märkningen.

Observera att märkningen eventuellt inte gäller alla varianter av artiklarna.

Produkter i nivå 1

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.
Stabil bock med räfflade och kragade steg och plattform.
Lätt och stabil trappstege, utmärkt för flera arbeten.
Lätt plattformsstege med stor plattform och höga räcken.

Produkter i nivå 2

Lätt och stabil trappstege, utmärkt för flera arbeten.
Robust trappstege för tuffa miljöer med kragade steg och plattform.
Säkerhetsbock för tuffa omständigheter med kragade steg och plattform.
Robust trappstege med säkerhetsbygel.
Lätt och stabil plattformsstege med höga räcken.
Lätt plattformsstege med stor plattform och höga, runtgående räcken.
Säker plattformsstege med stor arbetsyta för säkert arbete på höjd.

Produkter i nivå 3

Lätt och stabil plattformsstege med höga räcken.
Höj- och sänkbar plattformsstege för säkert arbete på olika höjder med en produkt.
Lätt plattformsstege med stor plattform och höga, runtgående räcken.
Säker plattformsstege med stor arbetsyta för säkert arbete på höjd.

Produkter i nivå 4

Höj- och sänkbar plattformsstege för säkert arbete på olika höjder med en produkt.
Lätt plattformsstege med stor plattform och höga, runtgående räcken. Inkl. hjul och stödben.
Säker plattformsstege med stor arbetsyta för säkert arbete på höjd.

Läs mer om kravnivåerna för en ZARGES produkt som är i enlighet med Bra Arbetsmiljöval

Har du frågor om ZARGES produkter eller Bra Arbetsmiljöval?

Vi hjälper dig gärna.
Ring ZARGES kundtjänst på +46 8 591 119 65 eller maila stegar@zarges.se 


Kontakta ZARGES