Utbildning hos ZARGES

Bli en del av ZARGES-teamet

Sedan ZARGES grundades har utbildning och vidareutbildning av framför allt våra yngsta medarbetare stått i fokus för företaget, då vi även i framtiden vill kunna behålla vår fina marknadsposition och vår höga produktkvalitet. För detta behöver vi en rad väl kvalificerade och högt motiverade medarbetare. Vi kan med stolthet säga att en stor del därav kommer från våra egna led. Du kan också bli en del av ZARGES-teamet.


Vad ger en utbildning hos ZARGES dig?

 • Du befinner dig mitt i allt redan från första dagen
 • Individuell handledning
 • Betalning över genomsnittet
 • Glädje över att arbeta hos ZARGES-familjen
 • Mycket bra chanser att gå vidare efter framgångsrikt slutprov

Det säger våra lärlingar


Våra yrkesutbildningar

Kort profil industriell kontorist

Kort profil industriell kontorist

Utbildningens längd: Som regel tar utbildningen 3 år

Utbildningsort: Industriella kontorister arbetar på kontor (i samtliga avdelningar), i huvudsak framför en PC

Yrkesskola: Yrkesskolan ligger i Schongau

Uppgifter: Planering, genomförande och kontroll av de olika yrkesrelaterade uppgiftsområdena

Utbildningens mål: Att förmedla allt innehåll som krävs för att arbeta som industriell kontorist på ett företag

Förutsättningar:

 • PC-kunskaper
 • Social
 • Samarbetsförmåga
 • Organisatoriskt intresse
 • Intresse och anlag för industriella kontorsuppgifter
Kort profil industrimekaniker

Kort profil industrimekaniker

Utbildningens längd: Som regel tar utbildningen 3,5 år

Utbildningsort: Under det första året uteslutande i den pedagogiska verkstaden, från andra året även på de olika avdelningarna

Yrkesskola: Yrkesskolan ligger i Weilheim

Uppgifter: Industrimekaniker befattar sig med allt som har med industritekniska apparater att göra. Tillverkning av byggelement, komponenter, montering av kompletta apparater, mekaniska anordningar, maskinövervakning, underhåll och felåtgärder, reparation av anläggningar.

Utbildningens mål: Att förmedla omfattande innehåll för att på bästa sätt kunna lösa tekniska uppgifter på ett industriföretag

Förutsättningar:

 • Intresse och anlag för tekniskt och hantverksmässigt arbete
 • Bra föreställningsförmåga
 • Goda matematikkunskaper
 • Samarbetsförmåga
 • Bra avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium

Aktuella utbildningsplatser hos ZARGES

JobbtitelKarriärnivåOrtOnline sedan
IndustrimekanikerUtbildningWeilheim2017-10-01
Industriell kontoristUtbildningWeilheim2017-10-01

Vanliga frågor om utbildning hos ZARGES

Vilka utbildningsplatser och yrken finns det hos ZARGES?

Vilka utbildningsplatser och yrken finns det hos ZARGES?

I Weilheim utbildar ZARGES industriella kontorister och industrimekaniker.

Vad måste finnas med i min ansökan?

Vad måste finnas med i min ansökan?

En fullständig ansökan för att få en utbildningsplats hos ZARGES ska innehålla

 • Följebrev
 • Meritförteckning
 • De två senaste skolbetygen
 • Eventuella bevis på praktik
När är sista ansökningsdatum?

När är sista ansökningsdatum?

För att få en utbildningsplats under nästa utbildningsår måste du skicka in din ansökan innan den 1 september.

När får jag ett svar?

När får jag ett svar?

Eftersom dina ansökningshandlingar kontrolleras noga av ZARGES tar hela urvalsprocessen en stund i anspråk. Så fort din ansökan har kommit in informeras du om detta. Urvalsprocessen för lärlingarna äger rum från mitten av september till november.

Vem kan jag kontakta?

Vem kan jag kontakta?

Vi svarar gärna på dina frågor på telefon +49 881 687 235 eller via e-post till personal@zarges.de

Erbjuder ZARGES praktikplatser för skolelever?

Erbjuder ZARGES praktikplatser för skolelever?

Ja, eftersom vi vill att du ska kunna få en ännu bättre bild av de olika yrkesutbildningarna. Mer om praktik för skolelever

Erbjuder ZARGES platser för Girls' Day?

Erbjuder ZARGES platser för Girls' Day?

Varje år besöker många tjejer ZARGES på Girls' Day för att lära känna en teknisk yrkesutbildning.

Hur lång tid pågår utbildningen?

Hur lång tid pågår utbildningen?

Utbildningens längd varierar beroende på yrkesutbildningen och på dina individuella förutsättningar. Till exempel kan bra resultat möjliggöra en förkortad utbildning.

 • Industriell kontorist: 3 år
 • Industrimekaniker: 3,5 år
Hur hög är lönen?

Hur hög är lönen?

Lönen följer tyska IG Metalls lönetabell för området Bayern.

Vilka avgångsbetyg måste jag ha?

Vilka avgångsbetyg måste jag ha?

 • För att utbilda dig till industriell kontorist ska du ha gymnasiekompetens eller motsvarande.
 • Förutsättningen för att utbilda dig till industrimekaniker är bra avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium.
Får jag jobb efter utbildningen?

Får jag jobb efter utbildningen?

Det förutsätts att du blir lärling hos företaget efter att ha godkänts i den tyska handelskammarens slutprov.

Vilka möjligheter till vidareutbildning finns det?

Vilka möjligheter till vidareutbildning finns det?

 • Under utbildningens gång erbjuder ZARGES möjligheten att delta i en tre veckor lång språkkurs i Storbritannien.
 • Dessutom kan du förbättra dina kunskaper i engelska genom att skaffa dig ett språkcertifikat i samarbete med yrkesskolan.
 • Förutom dessa möjligheter erbjuder ZARGES även förberedande kurser för att hjälpa dig till ett bra avgångsbetyg. Dessutom ställer ZARGES en internetplattform till förfogande för lärlingarna så att de kan förbereda sig väl inför slutproven.
 • Efter utbildningen finns det olika yrkesrelaterade vidareutbildningsmöjligheter. Dessa diskuteras individuellt och i enlighet med verksamhetens krav efter utbildningens avslut.
Var och hur ofta går jag på yrkesskola?

Var och hur ofta går jag på yrkesskola?

Industriella kontorister går på yrkesskola i Schongau, medan industrimekaniker går på yrkesskola i Weilheim. För båda gäller att man går en till två gånger i veckan på yrkesskolan.

Hur många lärlingar har ZARGES?

Hur många lärlingar har ZARGES?

På sin anläggning i Weilheim har ZARGES cirka 25 lärlingar. Planerat antal lärlingar de senaste åren:

 • Fyra industrimekaniker
 • Två industriella kontorister

Hur tar jag reda på om utbildningen passar mig överhuvudtaget?

Att praktisera hos vårt företag är till stor hjälp för att lära känna arbetet där och få en känsla för om yrket passar en personligen.