Hållbarhet och ansvarstagande

Styr vårt dagliga arbete

För oss är hållbarhet mycket mer än att skydda miljön. Naturligtvis är skyddandet av miljön en central del, men i huvudsak handlar det om att bevara utvecklingsmöjligheterna för framtida generationer på alla sätt. Företagens värdeskapande processer måste baseras på detta, likväl även människornas konsumentbeteende.


"För oss är hållbarhet inte bara ett tema f