Hållbarhet och ansvarstagande

Styr vårt dagliga arbete

För oss är hållbarhet mycket mer än att skydda miljön. Naturligtvis är skyddandet av miljön en central del, men i huvudsak handlar det om att bevara utvecklingsmöjligheterna för framtida generationer på alla sätt. Företagens värdeskapande processer måste baseras på detta, likväl även människornas konsumentbeteende.


"För oss är hållbarhet inte bara ett tema för marknadsföring, utan det är ett genuint åtagande som går utöver miljöskydd. Vi eftersträvar att skapa mer värde med hjälp av
färre resurser, i harmoni med ekonomiskt, ekologiskt
och socialt ansvar. Det framtida ZARGES hållbarhetsteamet kommer att ansvara för projekt som ska hjälpa oss att uppnå flera hållbarhetsmål, steg för steg."

Maximilian Treptow, CEO


Focus Zukunft GmbH & Co. KG har definierat vilken klimatpåverkan våra företag har. De operativa utsläppen för ZARGES GmbH uppgår till cirka 4400 ton växthusgasutsläpp per år. Följaktligen har vi kompenserat de årliga koldioxidutsläppen för 2021 med hjälp av klimatbeskyddande projekt som berättigar till ett klimatskyddsintyg. Vi är ett av de första företagen i vår bransch som engagerat och frivilligt kompenserar för sina utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet.

Överlämnande av certifikatet "Climate Neutral Company 2020/21" av vårt hållbarhetsrådgivning Fokus Zukunft GmbH & Co. KG.


Våra klimatskyddsprojekt