Hållbarhet och ansvarstagande

Styr vårt dagliga arbete

För oss är hållbarhet mycket mer än att skydda miljön. Naturligtvis är skyddandet av miljön en central del, men i huvudsak handlar det om att bevara utvecklingsmöjligheterna för framtida generationer på alla sätt. Företagens värdeskapande processer måste base