Tillträdeslösningar för nyttofordon och bussar

Underhållstrappor och monteringsplattformar

Tillträdeslösningar för nyttofordon och bussar

Underhållstrappor och monteringsplattformar

Mobila eller fast installerade underhållsanläggningar för lastbilar, bussar, släpvagnar och liknande.

Service och underhåll av nyttofordon, lastbilar, släpvagnar, kommunala fordon och bussar är tids- och kostnadsintensivt. Så mycket bättre när tillträdeskoncept för underhåll och reparationer gör det så enkelt som möjligt att utföra nödvändiga arbeten.

ZARGES erbjuder många tillträdeslösningar för produktion och underhåll av fordon som inte bara minimerar stilleståndstiden, utan även uppfyller de högsta kraven på effektivitet och arbetssäkerhet.

Vi kan ta fram underhållsplattformar och arbetsställningar för underhållsarbete på lastbilar och bussar som specialkonstruktioner enligt dina individuella uppgifter, men även ZARGES standardprodukter, som plattformstrappor eller arbetsplattformar, är perfekta arbetsredskap för snabbt och flexibelt tillträde.


Plattformstrappor för underhåll av nyttofordon

Med ZARGES får du exakt den lösning du behöver: antingen sammanställd med hjälp av vår onlinekonfigurator eller anpassad exakt efter dina behov. Alla våra lösningar är kontrollerade och godkända av det tyska besiktningsorganet TÜV och har utvecklats i enlighet med tillämpade branschstandarder (t.ex. SS EN ISO 14122).

Fördelar för dig:

 • Individuellt inställbara plattformar från 600 x 600 till 1 000 x 3 000 mm
 • Individuellt konfigurerbara steg med en lutning på 45° eller 60°
 • Fallskydd genom ledstänger, skyddsräcke eller svängdörrar
 • Stötskydd och inbyggda bromsar

KONFIGURERA ENKELT PLATTFORMSTRAPPOR OCH ARBETSPLATTFORMAR ONLINE MED ZARGES CREAXESS


Monteringsställningar för nyttofordon

ZARGES hantverksställningar är de perfekta monteringsställningarna för arbete på fordon som husbilar, specialfordon och lastbilar. Den enkla monteringen och mycket flexibla användningen tack vare de integrerade hjulen garanterar ett brett användningsområde.

Fördelar för dig:

 • Arbetshöjder från 4,55 till 9,85 meter
 • Minimala lager- och transportdimensioner
 • Stor arbetsplattform
 • Enkel att ställa upp och flytta
 • Kan byggas ut modulvis

Frontarbetsplattform för lastbilar, bussar och insatsfordon

Stationär eller mobil: Med en frontarbetsplattform kan alla arbeten på fronten av stora fordon och dragmaskiner genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Integrerat stötskydd och plattformar som kan justeras i höjdled förhindrar repor och skador på fordonet, räcke runt om och konturanpassning av plattformen säkrar medarbetarens säkerhet.

Fördelar för dig:

 • Utskjutningssystem med konturanpassning på fordonet
 • Lättlöpande hjul med höjdjustering för tung last
 • Justerbar höjd för ergonomiskt arbete
 • Halksäker plattformsbeläggning
 • Plattformstillträde som kan justeras i höjdled

Takarbetsställningar för underhåll och reparationer på stora fordon

Hög arbetshöjd – hög arbetsrisk? Inte med ZARGES takarbetsställningar. Takarbetsställningarnas genomtänkta säkerhetskoncept säkerställer att montörer och medarbetare kan koncentrera sig helt på huvuduppgiften. Ställningarna är perfekt anpassade efter fordonet, vilket gör att underhåll och reparationer kan genomföras snabbt och effektivt även på fordonets tak.

Fördelar för dig:

 • Arbetssäkerhet genom räcke runt om och konturavslut mellan fordon och plattform
 • Justerbar i höjdled
 • Säker arbetsställning och enkel manövrering tack vare hjul för tung last
 • Stängd arbetsyta ser till att arbetsmaterial och verktyg inte ramlar ner
 • Tillträde via trappa eller stående stege

Takarbetsställning för återkommande underhållsarbete och montering

Stationära takarbetsställningar från ZARGES används vid stora underhållsarbeten av bussar i kollektivtrafiken samt av verkstäder för lastbilar, dragmaskiner och persontransportfordon. De långa arbetsställningarna möjliggör enkelt tillträde över hela fordonet. Besvärliga på- och avstigningar samt tillträde som rubbats ur sitt läge tillhör det förflutna, samtidigt som reparationer, underhålls- och servicearbeten kan genomföras snabbare.

Fördelar för dig:

 • Stort tillbehörs-, utbyggnads- och modulprogram för el, tryckluft, tak- eller ställningskranar, sensorer och styrsystem
 • Fast eller justerbar i höjdled
 • Kan ställas på golvet eller hängas i taket
 • Modulära och flexibla fallskyddssystem
 • Påstigning i olika lutningsvinklar eller tillträde via stege respektive stående stege

Tankvagnsstege

Lättkörd och justerbar i höjdled. ZARGES tankvagnsstege är den säkra och enkla tillträdeslösningen för tankbilar och tankvagnar. Manövrering, kontroll, rengöring och underhåll av tankenheten kan genomföras på ett säkert sätt. Dessutom är tankvagnsstegen justerbar i höjdled, samtidigt som de lättlöpande hjulen gör det särskilt enkelt att flytta stegen. De dubbelsidiga ledstängerna och den stora korgen med räcke ger extra säkerhet.

Fördelar för dig:

 • 30 mm djupa steg
 • Enkel höjdinställning
 • Säkrare grepp och arbetsställning
 • Höjdjusterbar från 2 770 mm till 4 100 mm

Avisningsplattform för lastbilar, släp och bussar

Föraren ansvar för fordonets säkerhet och risken för andra fordon ska minimeras. Därför måste lastbilar och bussar alltid befrias från is, snö och smuts innan avfärd så att nedfallande is inte är en fara för vare sig fordon eller människor. Avisningsplattformarna från ZARGES är de optimala arbetsställningarna för att snabbt befria lastbilar, släp och bussar från is och smuts.

Fördelar för dig:

 • Lång plattform, kan byggas ut modulvis
 • R12 stålgaller
 • Breda steg för säkert tillträde även på vintern
 • Optimal plattformshöjd för ergonomiskt arbete

Tillträdestrappor för lastbilar, släp och släpvagnar

ZARGES tillträdestrappor för lastbilar kan enkelt fästas på praktiskt taget varje släp för att garantera ett enkelt och framför allt säkert tillträde. Två upp till 140 kg belastningsbara, högpresterande magneter fixerar trappan till fordonet.

Fördelar för dig:

 • Säker på- och avstigning tack vare 225 mm djupa steg och avtagbart räcke
 • Separat inställbara vertikala ståndare för påstigningshöjder från 1 170 till 1 400 mm
 • Olika bredder: 600, 800 eller 1 000 mm
 • Halksäker R10-, R12- eller R13-beläggning

Rådgivning, planering, montering, service och support

Vi levererar kundspecifika lösningar för lastbilar, bussar och nyttofordon – exakt anpassade efter dina fordon och anläggningar i enlighet med DIN EN ISO 9001 – kvalitetssystem, DIN EN ISO 14122 – fasta ingångar för maskinanläggningar och DIN EN 1090 – utförande av stålkonstruktioner och aluminiumkonstruktioner, maskindirektiv 2006/42/EG.

Rådgivning

ZARGES utesäljare och våra projektingenjörer ger dig gärna råd på plats.
Rådgivning online med detaljerad konfiguration.

Planering

Konstruktion och beräkning: Detaljerade offerter med alla relevanta data samt 3D CAD.
Du får modeller och ritningar för godkännande.

Montering

Montering på plats av ZARGES montörer, inklusive kundgodkännande och individuell utbildning.
Överlämnande av teknisk dokumentation om produktens användning.

Service och support

Säker reservdelsförsörjning. Praktiska seminarier för kvalificerade personer för kontroll av steganordningar.
ZARGES kvalificerade medarbetare genomför lagligen föreskrivna produktkontroller på plats.


Nyttofordon och bussar

Tillträdeslösningar för underhålls- och servicearbeten


Har du frågor om våra tillträdeslösningar för nyttofordon?

Kontakta ZARGES