Tillträdeslösningar för nyttofordon och bussar

Underhållstrappor och monteringsplattformar

Tillträdeslösningar för nyttofordon och bussar

Underhållstrappor och monteringsplattformar

Mobila eller fast installerade underhållsanläggningar för lastbilar, bussar, släpvagnar och liknande.

Service och underhåll av nyttofordon, lastbilar, släpvagnar, kommunala fordon och bussar är tids- och kostnadsintensivt. Så mycket bättre när tillträdeskoncept för underhåll och reparationer gör det så enkelt som möjligt att utföra nödvändiga arbeten.

ZARGES erbjuder många tillträdeslösningar för produktion och underhåll av fordon som inte bara minimerar stilleståndstiden, utan även uppfyller de högsta kraven på effektivitet och arbetssäkerhet.

Vi kan ta fram underhållsplattformar och arbetsställningar för underhållsarbete på lastbilar och bussar som specialkonstruktioner enligt dina individuella uppgifter, men även ZARGES standardprodukter, som plattformstrappor eller arbetsplattformar, är perfekta arbetsredskap för snabbt och flexibelt tillträde.