Dataskydd

Dataskyddspolicy

Information om dataskydd vid användning av vår webbplats

Denna information i enlighet med art. 13 ff. GDPR om dataskydd tjänar informationsskyldigheten vid insamling av personuppgifter på vår webbplats.

Skyddet av din integritet är av avgörande betydelse för vårt företag och vi är fast beslutna att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och pålitligt sätt. Med följande information om dataskydd vill vi ge dig en bättre förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar och vidarebefordrar dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, använder våra erbjudanden via vår webbplats och hanterar våra relationer med berörda parter och kunder. 

1. Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen.

ZARGES GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
Tyskland

Telefon: +49 (0) 881 687-0
E-post: zarges@zarges.de

(nedan kallade "ZARGES", "vi", "oss").

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg

Tfn: (0 89) 1 25 01 56 00
E-post: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de 

3. De ändamål för vilka personuppgifterna ska behandlas och den rättsliga grunden för behandlingen.

3.1 Behandling av åtkomstuppgifter

Av tekniska skäl behandlar vi en begränsad mängd data (s.k. anslutningsdata) varje gång du besöker vår webbplats. Dessa data är tekniskt nödvändiga för att upprätta och upprätthålla en anslutning mellan din slutenhet och våra servrar. Dessa data behandlas i webbserverns huvudminne under den tid som anslutningen varar:

Följande data eller datakategorier samlas in:

 • IP-adress
 • MAC-adress
 • Källport för den anropande enheten eller en gateway (t.ex. brandvägg eller proxy)
 • Tidsstämpel (datum och tid) för hämtningen
 • Mängd överförda data
 • Operativsystem som används
 • Meddelande om begäran lyckades (via HTTP-felkod)
 • Meddelande om varför en begäran kan ha misslyckats (via HTTP-felkod)
 • Referrer (webbplats från vilken vår huvudsida eller undersidor öppnades)
 • Användaragent (typ av webbläsare med vilken du besöker vår webbplats och version)
 • Bildskärmens bredd och höjd
 • Språkinställningar i din webbläsare

IP-adress, tidsstämpel, HTTP-felkod, hänvisare och användaragent loggas automatiskt när våra webbplatser nås för att säkerställa funktionaliteten och skyddet av våra webbplatser. Loggarna används också för att optimera webbplatsen. Din IP-adress bearbetas endast i förkortad form i loggarna och är därför anonymiserad. Det är inte möjligt för oss att skapa användarprofiler med personliga referenser med dessa uppgifter.

Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.  En intresseavvägning genomfördes och kom till slutsatsen att behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen och att dessa väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

3.2 Cookies och relaterad teknik

3.2.1 Allmän information

Denna webbplats använder delvis så kallade cookies och relaterad teknik (t.ex. skript). Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet och sparas av din webbläsare, till exempel för att "komma ihåg" information om dig, till exempel dina språkinställningar eller inloggningsinformation. Vissa av dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder också tredjepartscookies och relaterad teknik som härrör från en annan domän än den webbplats du besöker.

Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies ställs in och bestämma om du vill acceptera dem individuellt och förhindra lagring av cookies och överföring av de data som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan ta reda på hur du hanterar (inklusive avaktiverar) cookies i de viktigaste webbläsarna genom att klicka på länkarna nedan:

Vi skiljer i princip mellan följande kategorier:

 • Tekniskt nödvändiga cookies och relaterad teknik ("väsentlig")
 • Statistikcookies och relaterad teknik
 • Cookies för marknadsföring och relaterad teknik
 • Cookies för sociala medier och relaterad teknik

Ytterligare information om de enskilda kategorierna och möjligheten att avvisa varje kategori (med undantag för de som är tekniskt nödvändiga) finns också i "Dataskyddsinställningar" under följande länk:

Inställningar för dataskydd

3.2.2 Tekniskt nödvändiga cookies och relaterad teknik

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Sådana cookies är tekniskt nödvändiga för driften av webbplatsen och för att tillhandahålla den tjänst som användaren begär och kan därför inte avaktiveras.

Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv utformning av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.  En intresseavvägning genomfördes och kom till slutsatsen att behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen och att dessa väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Du kan se och ändra inställningarna för cookies här.

3.2.3 Cookies som kräver samtycke, t.ex. analys- och spårningscookies och relaterad teknik (t.ex. spårningsskript)

På vår webbplats integreras även reklam-, marknadsförings- och analysverktyg från tredjepartsleverantörer. Dessa är inte tekniskt nödvändiga för driften av webbplatsen, men används t.ex. för att registrera användarens beteende, visa reklam som är anpassad till detta beteende eller för att möjliggöra en analys av användningen av vår webbplats (t.ex. Google Analytics, Google Ads / DoubleClick och LinkedIn Ads).

En översikt över alla tredjepartstjänster som är integrerade på webbplatsen, samt detaljerad information om var och en av dessa tjänster, finns i avsnitt 11.

3.3 Behandling i samband med användning av vårt kontaktformulär eller när du kontaktar oss via e-post

När du kontaktar oss via kontaktformuläret och andra formulär på vår webbplats (https://www.zarges.com/de/kontakt/) kommer de uppgifter du lämnar endast att lagras i syfte att behandla och besvara förfrågan och för eventuella uppföljningsförfrågningar och, om nödvändigt, för ytterligare rådgivning.

Följande uppgifter eller uppgiftskategorier samlas in och behandlas:

 • Företag
 • Förnamn, efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (frivilligt)
 • Gata/husnummer
 • Postnummer
 • Plats
 • Land
 • Språk
 • Industri
 • Anpassat meddelande

Om du kontaktar oss via e-post på eget initiativ samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, individuellt meddelande) i den utsträckning som du har angett. Syftet med databehandlingen är att behandla och besvara din kontaktförfrågan.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att de registrerades intressen inte väger tyngre än våra intressen i behandlingen. I detta fall har vi ett berättigat intresse av att besvara din förfrågan och, om nödvändigt, genomföra åtgärder före avtalets ingående (t.ex. rådgivning om köpintresse, förberedelse av erbjudanden) med företagskunder, för vilka behandlingen av de uppgifter och datakategorier som nämns här är nödvändig.

Om kontakten sker i syfte att genomföra åtgärder innan avtal ingås med privata slutkunder eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan den registrerade och oss, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.

3.4 Behandling i samband med en beställning

I ZARGES onlinebutik har du möjlighet att beställa olika produkter (t.ex. tillträdesutrustning, lådor eller logistikprodukter) från vårt sortiment.

För att kunna behandla och uppfylla dina beställningar behandlar vi och eventuella tredje parter eller bearbetningsföretag som vi har anlitat följande uppgifter från dig, i den mån du har lämnat dessa uppgifter till oss som en del av beställningen eller inom ramen för avtalsförhållandet:

 • Efternamn, förnamn på kunden och, i förekommande fall, mottagaren av varorna
 • E-postadress
 • Företag (frivillig information) för kunden och, i förekommande fall, mottagaren av varorna
 • Gatu- och husnummer för kunden och, i förekommande fall, mottagaren av varorna
 • Kundens och, i förekommande fall, varumottagarens stad
 • Postnummer för kunden och, i förekommande fall, mottagaren av varorna
 • Kundens och, i förekommande fall, varumottagarens land
 • Telefonnummer
 • Betalningsinformation beroende på vald betalningsmetod (t.ex. bankuppgifter som IBAN, bank, kontoinnehavare eller kreditkortsinformation / kreditkortsnummer)
 • Beställningsnummer/referens

De uppgifter som samlas in när beställningen görs behandlas uteslutande för det ändamål som beskrivs ovan. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är nödvändigt för ingåendet av avtalet. Om du inte förser oss med denna information kommer ett avtal inte att ingås med oss. All annan information är frivillig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 b i GDPR (för avtal med fysiska personer) eller artikel 6.1 f i GDPR (för avtal med juridiska personer). I enlighet med detta är behandlingen nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Om den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR, har en intresseavvägning gjorts och kommit fram till att de registrerades intressen inte väger tyngre än vårt intresse av att fullgöra avtalen. I det aktuella fallet har vi ett berättigat intresse av att fullgöra och behandla avtalsförpliktelser med våra företagskunder, för vilka behandlingen av de uppgifter och uppgiftskategorier som nämns här är nödvändig.

3.5 Behandling i samband med skapandet av ett kundkonto

På vår webbplats har du också möjlighet att skapa ett löpande kundkonto hos oss genom att fylla i registreringsformuläret på https://www.zarges.com/de/produkte/customer/account/create/ eller direkt under beställningsprocessen. Den tillhörande behandlingen tjänar syftet att förbättra din shoppingupplevelse, tillhandahålla vissa funktioner och förenkla orderhanteringen.

Följande uppgifter eller uppgiftskategorier samlas in och behandlas:

 • Förnamn, efternamn
 • E-postadress
 • lösenord

Vi lagrar de uppgifter som samlas in under registreringen så länge som du är registrerad på vår webbplats. Dina uppgifter raderas om du avbryter din registrering eller återkallar ditt samtycke. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a GDPR. Det samtycke som ska ges ges av det faktum att skapandet av ett kundkonto är frivilligt och, i synnerhet, en beställning också kan slutföras som gäst och därmed utan att skapa ett pågående kundkonto. Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

3.6 Behandling i samband med nedladdning av en vitbok

På vår webbplats kan du ladda ner så kallade white papers genom att fylla i ett motsvarande formulär (t.ex. på https://www.zarges.com/de/was-bei-der-auswahl-des-richtigen-steiggeraets-zu-beachten-ist/), som du kan använda för att få information om ämnen som tips om köp av stegar och arbetsplattformar.

Följande data eller datakategorier måste tillhandahållas för att göra nedladdningen tillgänglig:

 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Företag/Företag
 • Postnummer/stad
 • Industri (frivillig information)
 • Avdelning (valfritt)

Den information du lämnar kommer endast att användas för att tillhandahålla motsvarande vitbok. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. En intresseavvägning genomfördes och kom till slutsatsen att de registrerades intressen inte väger tyngre än våra intressen i behandlingen. I detta fall har vi ett berättigat intresse av att förse användarna med särskilt innehåll som en del av en vitbok, för vilket behandlingen av de uppgifter och datakategorier som nämns här är nödvändig.

Du har också möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post genom att markera motsvarande kryssruta under formuläret. Detta sker på grundval av ditt frivilliga och informerade samtycke. Detaljerad information om detta finns i avsnitt 3.8.

3.7 Behandling i samband med anmälan till seminarier och online-evenemang (t.ex. ZARGES e-learning)

Om du använder våra seminarier och utbildningar (e-learning eller fysiska seminarier) och registrerar dig för dem med hjälp av motsvarande registreringsformulär på www.zarges.com/de/services/seminare-schulungen/, behandlar vi följande uppgifter eller datakategorier för planering och genomförande av seminarierna och, i tillämpliga fall, för att skapa och skicka personliga intyg om deltagande:

Uppgifter om kunden:

 • Företag
 • Gata/husnummer
 • Postnummer
 • Plats
 • Land
 • Språk
 • Kundnummer (frivillig information)
 • Skattenummer (frivillig uppgift)
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress
   

Uppgifter om deltagarna:

 • Hälsning
 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Funktion
 • Födelsedatum

De uppgifter som samlas in vid registreringen behandlas uteslutande i syfte att genomföra registreringen och planera motsvarande evenemang (t.ex. seminarier och utbildningar). Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. En intresseavvägning genomfördes och kom till slutsatsen att de registrerades intressen inte väger tyngre än våra intressen i behandlingen. I det aktuella fallet har vi ett berättigat intresse av att organisera och planera seminarier och utbildningar och att ingå avtal med företagskunder, för vilket registreringsförfarandet och den tillhörande behandlingen av de uppgifter och uppgiftskategorier som nämns här är nödvändig.

Om de uppgifter som samlas in under registreringen används för att genomföra registreringen och planeringen av motsvarande evenemang och för att ingå avtal med fysiska personer, behandlas uppgifterna i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR för att fullgöra ett avtal.

3.8 Behandling i samband med registrering för nyhetsbrev

Om du vill få regelbunden information om nya produkter och tjänster eller andra intressanta ämnen, erbjuder ZARGES dig möjligheten att få ett nyhetsbrev ("ZARGES nyhetsbrev").

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i det relevanta registreringsformuläret på https://www.zarges.com/de/newsletter/ eller genom att markera den relevanta kryssrutan under de olika formulären (t.ex. kontaktformulär). Du kommer då att få en aktiveringslänk till den angivna e-postadressen, som du måste klicka på för att slutföra registreringen (så kallat double opt-in-förfarande).

Din prenumeration på nyhetsbrevet aktiveras först när du klickar på aktiveringslänken. Om du inte klickar på länken raderas dina uppgifter automatiskt efter 30 dagar. Detta säkerställer att ingen tredje part har missbrukat dina personuppgifter.

Följande uppgifter eller uppgiftskategorier samlas in och behandlas:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Företag
 • Industri
 • Språk

Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR, dvs. ditt uttryckliga och frivilliga samtycke i kombination med det dubbla opt-in-förfarandet.

Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla ditt samtycke. Du har olika alternativ för att göra det:

 • Du kan avsluta din prenumeration genom att klicka på knappen "Avsluta prenumeration", som finns i varje nyhetsbrev.
 • Du kan skicka ett informellt e-postmeddelande med din begäran om avbokning till zarges@zarges.de.

Om du har gett ditt samtycke till att få ett nyhetsbrev är det obligatoriskt att ange din e-postadress. Om du inte anger den kommer vi inte att kunna skicka den begärda informationen till dig. Alla andra uppgifter är frivilliga.

4. Skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Som regel är tillhandahållandet av de personuppgifter som nämns i avsnitt 3 varken lagligt eller avtalsenligt. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla dem har därför inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information tillhandahålls i respektive behandlingsverksamhet.

5. Automatiserat beslutsfattande inklusive profilering

ZARGES GmbH fattar inga automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR.

6. överföring av uppgifter till ett tredjeland

Uppgifter överförs till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("tredje land") som en del av administrationen, utvecklingen och driften av IT-system. Överföringen sker endast på grundval av:

 • ett beslut av Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i GDPR.
 • en godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 i GDPR tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara skyldigheter för den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i tredjelandet.
 • av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av kommissionen i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 93.2 i GDPR.

När du använder vår webbplats överförs personuppgifter för närvarande till tredjeländer genom användning av tjänster från tredje part i följande fall:

 • Överföring av uppgifter till Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Överföring av uppgifter till YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
 • Överföring av data till LinkedIn Corp, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
 • Överföring av uppgifter till Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
 • Överföring av uppgifter till PayPal Inc, 2211 N 1st St San Jose, CA 95131, USA.
 • Överföring av uppgifter till InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nya Zeeland.
 • Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Webbplatserna och loggarna finns uteslutande på servrar i Tyskland.

7. Kategorier av mottagare av uppgifter och uppgiftskällor.

7.1 Kategorier av mottagare av uppgifter 

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag vidarebefordrar vi personuppgifter till externa parter:

 • Kreditinstitut och leverantörer av betalningstjänster för fakturering och bearbetning av betalningar (t.ex. PayPal).
 • Leverantör av frakttjänster
 • Advokater för försvar och verkställighet av fordringar
 • Skattekonsult för ekonomisk redovisning och upprättande av balansräkning
 • leverantörer av inkassotjänster och behöriga domstolar för att driva in fordringar och verkställa krav i domstol. Om personuppgifter (kund- och kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och uppgifter om fordran) överförs till en leverantör av inkassotjänster i händelse av inkasso, kommer vi att informera dig i förväg om den avsedda överföringen.

Vi använder följande kategorier av mottagare som personuppgiftsbiträden i den mening som avses i artikel 28 i GDPR för att behandla personuppgifter för de ändamål som anges här:

 • Leverantör av servrar för hosting av våra webbplatser
 • IT-tjänsteleverantör för underhåll av vår IT-infrastruktur
 • Leverantörer av marknadsföring, analys och andra tjänster (t.ex. Google, LinkedIn och YouTube)
 • Tjänsteleverantör för verktyg för e-postmarknadsföring
 • Tjänsteleverantör för orderhantering
 • Andra personuppgiftsbiträden i enlighet med art. 28 GDPR i samband med orderhantering

Dessa tjänsteleverantörer behandlar information om dig för vår räkning och på grundval av våra instruktioner och är avtalsenligt skyldiga att följa gällande dataskyddslagar i den mening som avses i artikel 28 i GDPR.

Andra mottagare är anslutna företag inom ZARGES-gruppen. Delar av vår företagsgrupp utför vissa databehandlingsuppgifter centralt för de anslutna företagen i gruppen. Dina uppgifter kan behandlas centralt inom koncernen, t.ex. för central administration av adressuppgifter, för telefonkundtjänst, för avtals- och tjänstehantering, för inkasso och utbetalning eller för gemensam posthantering.

De anknutna företagen i koncernen är

 • Werner Co.

Dina uppgifter kommer också att vidarebefordras om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

7.2 Datakällor

I regel behandlar vi personuppgifter som vi har fått från våra kunder och intressenter som en del av våra affärsrelationer.

I det aktuella fallet har vi fått alla uppgifter från dig i samband med användningen av vår webbplats, registreringen i vår onlinebutik och den därmed sammanhängande beställningen av dig.

8. Lagringstid och kriterier för fastställande av lagringstid.

Personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges här eller så länge som de lagringstider som föreskrivs i lag kräver. När respektive syfte inte längre gäller eller när lagringstiden har löpt ut kommer uppgifterna att raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Vi lagrar dina uppgifter under det befintliga avtalets löptid och efter att avtalet med dig har upphört, inledningsvis under garantiperioden eller under en period fram till mottagandet av skattebeskedet för det år under vilket avtalet upphörde. Om skattebeskedet inte är slutgiltigt kommer uppgifterna att lagras tills den fullständiga skatterevisionen har slutförts. Dessutom kan vi lagra dina uppgifter under den tid som krävs för att lösa rättsliga tvister och för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om det finns lagstadgade lagringsperioder är vi skyldiga att lagra uppgifterna tills dessa perioder löper ut. Efter utgången av de lagstadgade lagringsskyldigheterna, som främst härrör från handels- och skatterätt (särskilt §§ 147 AO och 257 HGB), raderar vi dessa uppgifter igen.

Vi lagrar dina uppgifter för reklamändamål tills du invänder mot användningen, du återkallar ditt samtycke eller det inte längre är tillåtet att kontakta dig enligt lag.  Vi lagrar dina övriga uppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla det specifika syftet (t.ex. för att uppfylla eller behandla ett avtal) och raderar dem när syftet inte längre gäller.

I detta fall raderas alla anslutningsdata automatiskt från webbserverns minne kort efter att anslutningen har avslutats. De anonymiserade åtkomstloggarna lagras i 31 dagar. Om delar av åtkomstloggarna krävs för att säkra bevis, utesluts dessa från radering tills respektive incident har klargjorts slutgiltigt.

9. Information om dina rättigheter som registrerad

ZARGES GmbH är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter om inget annat anges.

Du kan när som helst begära information från oss (art. 15 GDPR) om de uppgifter som lagras om dig och om korrigering av dessa (art. 16 GDPR) i händelse av fel. Du kan också begära begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR), portabilitet (art. 20 GDPR) av de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format eller radering av dina uppgifter (art. 17 GDPR) - i den mån de inte längre behövs.

Du har också rätt att när som helst invända mot användningen av dina uppgifter baserat på allmänna eller legitima intressen (art. 21 GDPR).

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden (art. 7.3 GDPR). När vi har mottagit din återkallelse kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för de ändamål som anges i samtycket.

Om du vill använda dig av dina rättigheter som registrerad, skicka din begäran via e-post till zarges@zarges.de eller per post till den adress som anges i punkt 1.

10. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Du kan också när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 (1) i GDPR. För oss är det

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach, P.O. Box 1349, 91504 Ansbach, e-post: poststelle@lda.bayern.de, telefon: +49 (0) 981 180093-0, ansvarig.

Alternativt kan du kontakta din lokala tillsynsmyndighet.

11. information om dataskydd för alla tjänster från tredje part som är integrerade på denna webbplats

11.1 Meddelande om dataskydd vid användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics använder tekniker som cookies, weblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen.  Följande information kan samlas in i processen:

 • Värdnamn för den dator som används (IP-adress)
 • Typ/version av webbläsare
 • Operativsystem som används,
 • Referrer URL (den tidigare besökta sidan),
 • Klicka på sökvägen
 • Datum och tid för serverförfrågan
 • Uppgifter om plats
 • Inköpsverksamhet

Dina uppgifter kan länkas av Google med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsuppgifter från andra enheter och alla andra uppgifter som Google har om dig.

Lagringsperioden för de uppgifter som genereras av Google Analytics är 14 månader. Efter denna period raderas alla uppgifter automatiskt. Vi har också lagt till koden "anonymiseIP" till Google Analytics på denna webbplats.

De uppgifter som genereras om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google därför att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Ytterligare information om hur Google Analytics hanterar användardata finns under följande länkar:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

11.2 Meddelande om dataskydd vid användning av Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Denna tjänst gör det möjligt att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Denna applikation används för att hantera JavaScript-taggar och HTML-taggar som används för att implementera spårnings- och analysverktyg. Syftet med databehandlingen är att utforma och optimera vår webbplats i enlighet med kraven. Google Tool Manager implementerar endast taggar. Detta innebär att inga cookies används och att inga data samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om avaktiveringen har gjorts på domän- eller cookienivå gäller den fortfarande för alla spårningstaggar, förutsatt att de är implementerade med Google Tag Manager.

Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som kan överföras till en Google-server i USA och lagras där. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Mer information om Google Tag Manager hittar du på: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager?hl=de

11.3 Meddelande om dataskydd vid användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps för att visa interaktiva kartor och för att ge vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc. LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Genom att använda Google Maps kan information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och den (start)adress som angetts som en del av ruttplaneringsfunktionen, överföras till Google i USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

När du öppnar en webbsida på vår webbplats som innehåller Google Maps, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs av Google direkt till din webbläsare, som integrerar det på webbplatsen. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som samlas in av Google på detta sätt. Såvitt vi vet rör det sig åtminstone om följande uppgifter:

 • Datum och tid för besöket på den aktuella webbplatsen,
 • Internetadress eller URL för den webbplats som besökts,
 • IP-adress, (start)adress som angetts under ruttplaneringen.

Vi har inget inflytande på Googles vidare bearbetning och användning av uppgifterna och kan därför inte ta något ansvar för detta.

Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda data om dig via vår webbplats kan du avaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I detta fall kommer du dock inte att kunna använda kartvisningen.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för vidare behandling av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med artikel 6.1.1 a i GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av data av Google, se Googles sekretesspolicy

11.4 Meddelande om dataskydd vid användning av Google Fonts API/ gStatic API

Externa teckensnitt som Google Fonts och gStatic används på denna webbplats för bättre visuell presentation. Dessa tjänster tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ("Google").

Dessa webbteckensnitt integreras av ett serveranrop, vanligtvis en Google-server i USA. Detta upprättar en anslutning till din slutenhet och överför bland annat till servern vilka av våra webbsidor du har besökt. IP-adressen för din enhets webbläsare samlas också in av Google. Dessa uppgifter kopplas inte till ditt Google-konto.

Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Mer information finns på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=331597391040

eller www.google.de/intl/de/policies/

11.5 Meddelande om dataskydd vid användning av Doubleclick.net av Google (Google Ads Conversion Tracking)

Denna webbplats använder online-marknadsföringsverktyget DoubleClick från Google och tillhörande konverteringsspårning (analys av besöksåtgärder). Detta är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ("Google").

DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan DoubleClick använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är t.ex. fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inga personuppgifter.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlas in av Google genom användning av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå:

Genom att integrera DoubleClick får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det en möjlighet att leverantören tar reda på din IP-adress och lagrar den. Den information som erhålls med hjälp av DoubleClick-cookien används för att skapa konverteringsstatistik. Detta berättar för oss det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.

Dessutom används DoubleClick Floodlight-cookies för att förstå om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har öppnat eller klickat på en av våra display-/videoannonser på Google eller på en annan plattform via DoubleClick (konverteringsspårning). DoubleClick använder denna cookie för att förstå det innehåll som du har interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka riktad reklam till dig.

Dina uppgifter överförs i allmänhet till Google LLC:s servrar i USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Ytterligare information om DoubleClick och dataskydd hos Google hittar du under följande länkar:

https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=de

https://www.google.de/policies/privacy/

11.6 Meddelande om dataskydd vid användning av Google Dynamic Remarketing (Google Ads Remarketing)

På vår webbplats använder vi funktionen remarketing eller "Similar Audiences" från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Applikationen används för att analysera besökarnas beteende och intressen. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket ligger till grund för att skapa intressebaserad reklam. Cookies används för att registrera besök på webbplatsen och anonymiserade data om användningen av webbplatsen. I princip lagras inga personuppgifter om besökare på webbplatsen. Om du därefter besöker en annan webbplats i Google Display-nätverket visas annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till de produkt- och informationsområden som du tidigare har besökt.

De insamlade uppgifterna överförs i allmänhet till Google LLC:s servrar i USA och lagras där. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Ytterligare information om Google Remarketing och den tillhörande sekretesspolicyn finns på: https://developers.google.com/tag-platform/devguides/dynamic-remarketing?hl=de

och www.google.de/policies/privacy/

11.7 Meddelande om dataskydd vid användning av Google reCaptcha

På denna webbplats använder vi reCAPTCHA-funktionen från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Denna funktion används främst för att skilja om en post görs av en fysisk person eller missbrukas av maskin och automatiserad bearbetning - t.ex. av en bot eller annan skräppostprogramvara. Med spam menar vi all oönskad information som skickas till oss elektroniskt. reCAPTCHA tjänar därför till att säkerställa säkerheten på vår webbplats och därmed i slutändan också din säkerhet.

Med reCAPTCHA-tjänsten integreras ett JavaScript-element i källkoden och sedan körs applikationen i bakgrunden och analyserar ditt användarbeteende.

Med de klassiska CAPTCHAS måste du vanligtvis lösa text- eller bildpussel eller kryssa i en kryssruta för att bekräfta att du inte är en bot.

Med den nya Invisible reCAPTCHA-versionen är det inte längre nödvändigt att kryssa i rutan. Istället körs hela igenkänningsprocessen och motsvarande riskanalys i bakgrunden. Google avslöjar inte i detalj exakt vilka data de samlar in och lagrar. För närvarande använder vi båda reCaptcha-versionerna på vår webbplats.

Enligt vår information samlas följande information in i förhållande till din slutenhet och din webbläsare och överförs till Google:

 • Referrer URL (adressen till den sida som besökaren kommer ifrån)
 • Användarens IP-adress
 • Användarens operativsystem
 • Mus- och tangentbordsbeteende
 • Ange språk i webbläsaren
 • Upplösning av skärm och fönster
 • Tidszon
 • Installation av plugins för webbläsare
 • Begränsad plats och användningsdata

Dessutom använder Google reCAPTCHA också cookies (små textfiler som lagrar data i din webbläsare).

Google använder "Google Fonts", dvs. teckensnitt som Google laddar ner från Internet, för den visuella utformningen av Captcha-fönstret. Ingen annan information än den som redan överförts till Google via reCAPTCHA-funktionen kommer att behandlas.

Google reCAPTCHA används i enlighet med artikel 6.1 lit. f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse att fastställa individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost och därmed säkerställa säkerheten på vår webbplats. Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning sker i enlighet med § 25 (1) och (2) TTDSG.

Som en del av användningen av Google reCAPTCHA kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade i enlighet med DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Google har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Ytterligare information om dataskydd hos Google finns på www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Mer information om Google reCAPTCHA finns på Googles sida för webbutvecklare på https://developers.google.com/recaptcha?hl=de.

11.8 Meddelande om dataskydd vid användning av Meta Pixel och Meta Custom Audience

Vi använder en så kallad "metapixel" (tidigare Facebook-pixel) från Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Meta") på vår webbplats. Meta-pixeln kan användas för att spåra användarnas beteende efter att de har klickat på en Meta-reklam. Med hjälp av Meta-pixeln kan vi förstå hur våra marknadsföringsåtgärder på Meta/Facebook tas emot och vid behov vidta optimeringsåtgärder. För detta ändamål visas intressebaserade annonser ("meta-annonser") för användare av vår webbplats när de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Därför använder vi också metapixeln för att visa de meta-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besöks) som vi överför till Meta (så kallade meta "Custom Audiences" eller "Look Alike Audiences").

Genom Meta-pixeln upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Meta-servern. Vi har inget inflytande på omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Meta samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå:

Genom att integrera Meta-pixeln får Meta information om att du har klickat på en av våra annonser eller öppnat motsvarande webbsida på vår webbplats. Om du är registrerad med en Meta-tjänst kan Meta tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Meta eller inte har loggat in, är det möjligt för leverantören att ta reda på och lagra din IP-adress och andra identifierande funktioner.

Dina uppgifter överförs i allmänhet till Meta Platforms Inc.s servrar i USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade enligt DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Meta har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Meta behandlar uppgifterna i enlighet med Metas policy för dataanvändning. Specifik information och detaljer om Meta Pixel och hur den fungerar finns också i Meta-hjälpavsnittet.

11.9 Meddelande om dataskydd vid användning av Facebook Connect

Om en så kallad "Facebook Connect Button" placeras på denna webbplats har du möjlighet att logga in på vår webbplats med dina Facebook-användardata. Leverantören är Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Dessutom kan information om dina aktiviteter på vår webbplats automatiskt flöda in i din Facebook-profil via Facebook Connect. När du aktiverar knappen får du möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till åtkomst till dina Facebook-användardata samt samtycke till publicering av information och aktiviteter i din Facebook-profil. Användningen av ytterligare data (t.ex. kontakt via din e-postadress) sker endast med föregående uttryckligt samtycke. Observera att Meta får information om applikationen eller webbplatsen via Facebook Connect, inklusive vilka åtgärder du vidtar. För att anpassa processen för att upprätta anslutningar kan Meta i vissa fall ta emot en begränsad mängd information innan applikationen eller webbplatsen godkänns.

Dina uppgifter överförs i allmänhet till Meta Platforms Inc.s servrar i USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade enligt DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. Meta har certifierat sig i enlighet med DPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Metas sekretesspolicy.

Ytterligare information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084

11.10 Meddelande om dataskydd vid användning av YouTube

Vi använder funktionen för inbäddning av YouTube-videor från YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") på vår webbplats. YouTube är ett företag som är anslutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

YouTube-videorna kan spelas upp direkt från vår webbplats. Med denna integration visas innehåll från YouTube-webbplatsen i delar av ett webbläsarfönster. YouTube-videorna kan dock bara hämtas genom att klicka på dem separat. Denna teknik kallas även för "framing". När du öppnar en (under)sida på vår webbplats där YouTube-videor har integrerats på detta sätt upprättas en anslutning till YouTube-servrarna och innehållet visas på webbplatsen genom att din webbläsare informeras om detta.

Integreringen av YouTube-innehåll sker endast i "utökat dataskyddsläge". Detta tillhandahålls av YouTube självt och säkerställer att YouTube initialt inte lagrar några cookies på din enhet. Men när de relevanta sidorna öppnas överförs IP-adressen och andra data (t.ex. webbläsare som används, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarens programvara, datum och tid för frågan) och därmed i synnerhet vilka av våra Internetsidor du har besökt. Denna information kan dock inte tillskrivas dig om du inte har loggat in på YouTube eller en annan Google-tjänst (t.ex. Google+) innan du öppnar sidan eller är permanent inloggad.

Så snart du startar uppspelningen av en inbäddad video genom att klicka på den, lagrar YouTube endast cookies på din enhet genom det utökade dataskyddsläget, som inte innehåller några personligt identifierbara uppgifter, såvida du inte för närvarande är inloggad på en Google-tjänst. Dessa cookies kan förhindras genom att göra lämpliga webbläsarinställningar och tillägg.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

De insamlade uppgifterna överförs i allmänhet till en YouTube- eller Google-server i USA och lagras där. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade enligt DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. YouTube och Google har certifierat sig i enlighet med DPF och är därför skyldiga att följa de europeiska dataskyddsprinciperna.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Ytterligare information om YouTubes och Googles insamling och användning av data finns i YouTubes integritetspolicy på www.youtube.com/t/privacy

11.11 Meddelande om dataskydd vid användning av LinkedIn Analytics och LinkedIn Ads

På denna webbplats använder vi "LinkedIn Analytics" och "LinkedIn Ads", tjänster som tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. ("LinkedIn"). Båda tjänsterna lagrar och bearbetar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål används bl.a. cookies, som lagras lokalt i cacheminnet i din webbläsare på din slutenhet och som gör det möjligt att analysera din användning av vår webbplats.

Vi använder LinkedIn Analytics för marknadsföring och optimering, i synnerhet för att analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom att statistiskt utvärdera användarnas beteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Vi använder LinkedIn Ads så att besökare på denna webbplats kan få personliga annonser på LinkedIn. Dessutom är det möjligt att skapa anonyma rapporter om annonsernas prestanda och information om webbplatsinteraktion. För detta ändamål har LinkedIn Insight-taggen integrerats på denna webbplats, som upprättar en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker denna webbplats och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto.

LinkedIn Insight Tag sätter en cookie i användarens webbläsare. LinkedIn använder detta för att samla in data, t.ex.

 • URL
 • Hänvisande URL
 • Enhetens egenskaper
 • Egenskaper för webbläsare
 • IP-adress
 • Tidsstämpel
 • Sidvisningar

LinkedIn anonymiserar de genererade uppgifterna inom 7 dagar. LinkedIn raderar uppgifterna igen inom 90 dagar. Vi får därför inga personuppgifter från LinkedIn. Vi får endast aggregerade rapporter om den demografiska sammansättningen av vår målgrupp och effektiviteten i våra annonser. I denna process får vi information om kriterier som

 • Industri
 • Yrkestitel
 • Företagets storlek
 • Karriärnivå
 • Plats för besökare på webbplatsen

Du kan förhindra att cookies installeras genom att radera befintliga cookies och avaktivera lagring av cookies i inställningarna för din webbläsare. Vi vill påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i full utsträckning. LinkedIn-medlemmar kan kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i sina kontoinställningar. Om du vill avaktivera Insight-taggen på vår webbplats klickar du här.

De insamlade uppgifterna överförs i allmänhet till en LinkedIn-server i USA och lagras där. För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som omfattar EU:s och USA:s ramverk för dataskydd (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade enligt DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat. LinkedIn har åtagit sig att följa de europeiska principerna för dataskydd.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1346151?lang=de-DE

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Mer information om dataskydd på LinkedIn finns i LinkedIns integritetspolicy

11.12 Meddelande om dataskydd vid användning av Matomo (Cloud)

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod. Leverantören är InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nya Zeeland. Matomo använder teknik som möjliggör igenkänning av användaren över sidgränserna för att analysera användarbeteendet (t.ex. device fingerprinting). För detta ändamål lagras permanenta cookies på din slutenhet och läses av oss. På så sätt kan vi känna igen och räkna återkommande besökare.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in och analysera data om hur enskilda besökare använder vår webbplats. Vi kan bland annat ta reda på när vilka sidor besöktes och från vilken region. Vi samlar också in olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referens, geografisk plats, webbläsarens huvudspråk, webbläsarens användaragent, datum och tid för begäran, använd skärmupplösning, sidladdningstid etc.) och kan därmed mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp, sökningar på webbplatsen, skrollbeteende etc.). IP-adressen anonymiseras före lagring. Rådata lagras i 24 månader.

Lagring av och åtkomst till information i slutanvändarens terminalutrustning baseras på informerat samtycke i enlighet med § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter är ditt frivilliga och informerade samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Du ger motsvarande samtycke via samtyckesbannern.

Ytterligare information om Matomo Analytics hantering av användardata finns i Matomos integritetspolicy.

11.13 Meddelande om dataskydd vid användning av Paypal

På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att behandla betalningsprocessen via betaltjänstleverantören PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg eller Paypal Inc., 2211 N 1st St San Jose, CA 95131 United States). PayPal är en leverantör av betalningstjänster online. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata konton eller företagskonton. PayPal erbjuder också möjligheten att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto.

Om du väljer denna betalningsmetod är Paypal ansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen, eftersom Paypal behandlar betalningarna direkt med kunderna och därför inte behandlar betalningsuppgifterna i enlighet med instruktionerna.

Följande uppgifter samlas in av Paypal eller överförs till Paypal:

Om användaren vill registrera sig hos PayPal måste han eller hon först ansluta ett befintligt bankkonto till PayPal. För att skapa sitt konto måste de ange sitt ursprungsland, för- och efternamn, e-postadress och lösenord.

Om företag använder PayPal som betalningsalternativ samlar programvaran in information om transaktionen. Detta inkluderar vanligtvis

 • betalningsbeloppet
 • Information om användarens enhet (t.ex. IP-adress)
 • tekniska användningsuppgifter och
 • Geolokaliseringsuppgifter för användarna.

PayPal förbehåller sig också rätten att samla in personuppgifter från köpare. Enligt PayPal inkluderar detta information som

 • Förnamn och efternamn
 • adress
 • Telefonnummer
 • E-post och
 • Kontonummer

PayPal gör en kreditkontroll för olika tjänster, t.ex. betalning via autogiro, för att säkerställa din betalningsvilja och betalningsförmåga. För detta ändamål vidarebefordras dina uppgifter (namn, adress och födelsedatum, bankkontouppgifter) till kreditupplysningsföretag. Vi har inget inflytande över denna process och får endast information om huruvida betalningen har genomförts eller avvisats eller om en kontroll pågår.

Behandlingen av ovanstående uppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan överföring av dessa personuppgifter kan dock en betalning via PayPal inte genomföras. Det finns dock alltid möjlighet att välja en annan betalningsmetod.

PayPal kan också behandla dina uppgifter i USA. För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, som sträcker sig till EU-US Data Privacy Framework (DPF). För dataexport till mottagare i USA som är certifierade enligt DPF anses nivån på dataskyddet därför vara adekvat.

I den mån personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna till PayPal, görs detta uteslutande för betalningshantering och därmed för uppfyllandet av ett avtal i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR (för avtal med fysiska personer) eller art. 6 para. 1 lit. f GDPR (för avtal med juridiska personer).

Ytterligare information om dataskydd hos PayPal finns på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

11.14 Meddelande om dataskydd för användning av Leadform

Vi använder leadgenereringstjänsten från Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederländerna. Detta känner igen besök av företag på vår webbplats på grundval av IP-adresser och visar oss offentligt tillgänglig information, såsom företagsnamn eller adresser. Dessutom använder Leadinfo två förstapartscookies för att analysera användarnas beteende på vår webbplats och bearbeta domäner från formulärposter (t.ex. "leadinfo"). (t.ex. "leadinfo.com") för att korrelera IP-adresser med företag och förbättra tjänsterna. Ytterligare information finns på www.leadinfo.com. På denna sida: www.leadinfo.com/en/opt-out har du ett opt-out-alternativ. Om du väljer bort kommer dina uppgifter inte längre att samlas in av Leadinfo. samlas in.

Status November 2023

Denna integritetspolicy är föremål för ständig översyn och ZARGES förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst. Sådana ändringar kommer att publiceras på denna webbplats.