Stegar och ställningar

Trappa (3D-Darstellung)
Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
Plattformstrappa (3D-Darstellung)
Stationär tillgång till byggnader och maskiner med plattform.
Plattformstrappa, rullbar (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Plattformstrapp, körbar, med ZARGES ERGO-Stop (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Översteg, fast (3D-Darstellung)
Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Trappavsats (3D-Darstellung)
Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Välj mellan fast och mobilt utförande (för snabb förflyttning mellan arbetsplatser). Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, även med verktyg.
Megastep L (Studio)
Nyttjandevärde möter design: den starkaste av alla ZARGES stegar med hög belastningsbarhet och svart look för robust användning.
Comfortstep L (3D-Darstellung)
Stegen med maximal arbetskomfort är även visuellt tilltalande.
Saferstep L (3D-Darstellung)
Den höga halksäkerheten hos Safer Step Technology ger bekväm och säker uppstigning och de eloxerade stegsidorna halksäker komfort.
Seventec L (Studio)
De djupa stegen och 7-punktsförbindelsen mellan steg och stegsida skapar hög komfort, säker arbetsställning och extremt hög stabilitet.
Stella L (3D-Darstellung)
Den flexibla lösningen för många användningstyper: bekväm uppklättring och säker arbetsställning tack vare extra bred stege.
Strato DL (Studio)
Det kostnadseffektiva alternativet för säker uppstigning och snabb, flexibel användning.
EFA L (Studio)
Anliggande säkerhetsstege för snabb användning i kemisk eller elektrisk miljö.
Compactstep L (Studio)
Platsvärldsmästaren: minsta format för transport, men säker arbetsställning på breda stegpinnar.
Comfortstep LH (Studio)
Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
Saferstep LH (Studio)
Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
Stella LH (Studio)
Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
Comfortstep Trec LH (Studio)
Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.
Saferstep Trec LH (Studio)
Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

Alla produktkategorier