Säker förpackning och transport av farligt gods

ZARGES farligt gods-förpackningar (GGV)


Transport och försändelse av farligt gods

När farligt gods transporteras måste människors och djurs liv och hälsa skyddas, och faror för den allmänna säkerheten och ordningen avvärjas. Ett internationellt regelverk garanterar säker transport av farligt gods.

Definition av farligt gods enligt Wikipedia: Som farligt gods betecknar man ämnen, beredningar och föremål som innehåller ämnen som på grund av sin natur, sina fysikaliska eller kemiska egenskaper eller sitt tillstånd vid transport utgör vissa faror för den allmänna säkerheten eller ordningen, i synnerhet för allmänheten, gemensamma tillgångar, människors liv och hälsa och annat som rättsliga föreskrifter klassificerar som farligt gods.

Vi löser dina transportproblem från början till slut: ZARGES erbjuder ett stort antal tjänster för att hitta den perfekta in- och utvändiga förpackningen för farligt gods.

 • ZARGES förfogar över ett provningsställe för typkontroll av förpackningar för farligt gods.
 • ZARGES är auktoriserat testcenter och har behörighet att utföra kontroller av förpackningar för farligt gods samt att ansöka om typgodkännanden.

Vi kompromissar inte med säkerhet och skydd.

Inneslutningar av aluminium för farligt gods – farligt gods-förpackningar från ZARGES

Farligt gods-förpackningar av aluminium erbjuder många fördelar jämfört med andra material. Hög stabilitet och motståndskraft vid låg egenvikt, längre hållbarhet och därmed längre användning, säker förslutning och bästa skydd under extrema förhållanden.


Varför ska jag välja en farligt gods-förpackning från ZARGES?

Välj mellan säkert och säkrare.

Hos ZARGES har du möjlighet att välja bland ett brett urval av storlekar och modellserier. Våra egna testcenter, godkända och övervakade av det tyska kontrollorganet BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), genomför typkontroller för att snabbt och okomplicerat få typgodkännanden som UN 4B, UN 4BV eller UN 50B.

Ett stort urval av tillbehör och invändiga utföranden säkrar dig ett omfattande skydd för transport av farligt gods.


En överblick över ZARGES farligt gods-förpackningar

Universallåda K 470 – GGV

I kombination med en innerförpackning av plast eller glas får universallådan K 470 användas som fraktbehållare för farligt gods i flytande eller fast form.

Modellserien kännetecknas av hög maximalt tillåten bruttovikt. Den är testad som sammansatt förpackning och godkänd som UN 4B-förpackning.

För att aluminiumlådan K 470 ska bli typgodkänd enligt föreskrifterna erbjuder vi i samarbete med ledande leverantörer ett omfattande tillbehörssortiment med bland annat vätsketäta påsar, stoppningsmaterial och absorptionsmaterial.

Tillbehör

Ram för varningsskyltar

 • För fastsättning av faroskyltar.
 • Utförande i rostfritt stål.
 • Vid förfrågan.

Etikettram

 • I olika DIN-storlekar eller specialstorlekar.
 • Vid förfrågan.

Absorptionsmaterial

 • Vermikulit används som absorptionsmaterial, med en kornstorlek på 3–6 mm, dammtätt förpackat i kuddar.
 • Mått (L × B): 300 × 200 mm, 200 g fyllning. Absorptionsförmåga: 600 ml
  Best.nr 61 963
 • Mått (L × B): 500 × 200 mm, 400 g fyllning. Absorptionsförmåga: 1 200 ml
  Best.nr 61 964

ZARGES mobilbox K 424 XC

K424 XC är utrustad med inbyggda hjul och finns i sex olika storlekar. Under den stabila aluminiumlådan finns en extra ram, där både det utdragbara teleskophandtaget och hjulen kan gömmas undan. Tack vare den mobila lösningen kan tunga laster enkelt transporteras av en enda person, medan de luftfyllda gummidäcken möjliggör transport i terräng eller på sandiga underlag.

Den GGV-godkända mobilboxen K 424 XC är den ergonomiska lösningen för transport av farligt gods och farliga föremål.

Detaljer och funktioner

 • Lång livslängd
 • Optimal mobilitet tack vare inbyggda hjul och utdragshandtag samt ett fjäderbelastat handtag på framsidan
 • Tyst och jämn gång
 • Belastningsbarhet på upp till 50 kg totalvikt och låg egenvikt
 • Valbar hjulsats 125 mm eller Offroad Set 220 mm
 • Staplingsbar med förstärkta kanter för extra stabilitet
 • Omfattande sortiment av anpassningsbar innerutrustning
 • Damm- och stänkvattenskyddad

Behållare för lättantändliga ämnen

ZARGES behållare för farligt gods är sammansatta förpackningar som är godkända för alla typer av transporter av brandfarligt material enligt UN-nummer 2814 (brandfarligt material, farligt för människor) och 2900 (brandfarligt material, endast farligt för djur), kategori A och B. Behållarna har godkänts enligt de skärpta testvillkoren, exempelvis i falltest från nio meters höjd.

För transporter av farliga material med UN-nummer 3373 (biologiskt ämne, kategori B) kan alla storlekar i modellserie K 470, BY och Alu-Case användas. För termiskt kontrollerade transporter kan torris eller andra kylmedel användas.

Tillbehör

Förslutningsbar påse av PE

 • Kan användas som tät innerförpackning i ZARGES kapslingar för farligt avfall.
 • Utrinningssäker i kombination med användning av absorberande material.
 • Obligatoriskt för lättantändliga ämnen som måste förpackas enligt transportanvisningarna P 650 och P 620.
 • Med lättmanövrerat skjutlås för bekväm och snabb öppning och stängning.
 • Påsens mått: 600 x 600 mm (passar ZARGES K 470, best.nr 40677)
 • Material: PE, tjocklek 60 µm.
 • ZARGES best.nr 43831
 • Förpackningsenhet: 1 kartong om 100 st.

Transport- och förvaringbehållare K 475 – GGV

Transport- och förvaringsbehållare ur modellserie K 475 är högkvalitativa och återanvändbara flervägsförpackningar. De är konstruerade som vattenångtäta skyddsförpackningar och därmed särskilt väl lämpade att användas som farligt gods-förpackningar. Behållarna tillverkas antingen i standardutförande eller i specialstorlekar enligt kundens specifika behov.

Vid förfrågan kan K 475-flervägsförpackningar levereras med särskilda skuminlägg, hållare och annan extrautrustning.


BY-låda – GGV

Transport- och förvaringsbehållare i Y-serien är särskilt väl lämpade för militärt bruk. Alla behållarstorlekar kan staplas under varandra. Hela modellserien finns nu även som farligt gods-förpackningar.


Behållare för explosivt material

Storbehållare och specialbehållare för explosivt material enligt faroklass 1 lämpar sig för olika användningsområden, bland annat som transport- och förvaringskärl för missiler, raketer, miniatyrspaningsflygplan osv. Konstruerade och tillverkade av plåtar och profiler av aluminiumlegeringar med hög hållfasthet.

Innovativa detaljer som stötdämpning, hållare och hanteringshjälpmedel för problemfri, ergonomisk och säker hantering. Dessa behållare för farligt gods är testade och godkända enligt UN-bestämmelserna för farligt gods-förpackningar, vilket innebär att de är godkända för offentlig transport enligt föreskrifterna.

 • Flervägsbehållare för transport av bland annat gasgeneratorer samt krockkudds- och bältessträckarmoduler av faroklass 1.
 • Vikt: ca 53 kg inkl. pall.
 • Nyttolast: tillåten bruttovikt 524 kg, överlast: ca 1 000 kg.
 • Innermått (L × B × H): ca 1 130 × 730 × 810 mm.

Tips: Följande produkter är också lämpade för transport av explosivt material enligt faroklass 1: Universallåda K 470, transport- och förvaringsbehållare K 475, BY-låda, Alu-Case K 410

Har du frågor om våra farligt gods-förpackningar?

Typgodkända ytterförpackningar för farligt gods (delvis även kallat farliga ämnen) i standardstorlekar eller specialstorlekar samt kompletta förpackningar (sammansatta förpackningar) och speciallösningar för förpackning och transport av farligt gods.

Telefon: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
E-post: stegar@zarges.se


Vanliga frågor: Vanliga frågor om farligt gods

Här svarar vi på vanliga frågor om farligt gods-förpackningar. Om du har frågor som inte besvaras här ber vi dig ta kontakt med våra experter på farligt gods-förpackningar!

Vilken typ av farligt gods kan transporteras i ZARGES-lådor?

Transport av farligt gods regleras av olika lagar, beroende på transportmedel. För transport på väg är det ADR och för järnväg RID. Transport per luft regleras i IATA-DGR. I föreskrifterna räknas de flesta sorters farligt gods upp. Till dessa kategorier av farligt gods räknas tillåtna förpackningar för transport av farligt gods. Med hjälp av UN-numret kan man välja den förpackning som är godkänd för aktuellt gods.

Vad betyder ADR?

Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på vägar förkortas ADR: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Vad är syftet med farligt gods-märkningen?

Farligt gods-förpackningar kräver en godkänd konstruktion samt att förpackningen uppfyller täthetskrav och andra specifika krav.

I Tyskland utfärdas sådana godkännanden endast av det nationella kontrollorganet Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hur måste farligt gods och farligt gods-förpackningar märkas?

Vid transport och försändelse måste farligt gods vara tydligt märkt. Sådana etiketter/klistermärken kallas märkning. De ska informera om transportgodsets sammansättning och de faror som utgår ifrån dessa.

Märkningarna har formen av en kvadrat stående på sin spets. De måste sättas fast på kollin och behållare och informera om vilken typ av fara som utgår från ämnet som transporteras.

Mer information om märkning för farligt gods finns bland annat hos det tyska Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).

ZARGES farligt gods-förpackningar kan förses med alla nödvändiga märkningar och etiketter för farligt gods.

Vad innebär typgodkännandet (eller UN-numret)?

Godkännandet ger tillstånd att producera och märka en standardförpackning för transport av farligt gods.

Vad betyder siffran bakom X på klistermärket med UN-märkningen?

Detta är den högsta sammanlagda bruttovikten (utvändig förpackning, invändig förpackning och farligt gods).

Vad är UN-numret för märkning av farligt gods?

UN-numret (se lista över UN-nummer på Wikipedia) är ett fyrsiffrigt nummer som tilldelas av en av Förenta Nationernas expertkommissioner. Dessa UN-nummer kallas även ämnesnummer.

Förutom UN-numret och benämningen och beskrivningen av det farliga godset informerar databasen över farligt gods även om vilka förpackningar som får användas vid transport.

Förutom märkningen måste kollin med farligt gods även märkas med motsvarande UN-nummer.

ZARGES är tillverkare av förpackningar och behållare för farligt gods. Våra produkter har kontrollerats och godkänts samt erhållit UN-märkning.

Hur är UN-numret uppbyggt?

 • Typ av förpackning och material
 • Förpackningsgrupp X, Y eller Z
 • Förpackningens och innehållets högsta tillåtna bruttovikt
 • Typ av ämne
 • Produktionsår
 • Stat där godkännandet gavs
 • Godkännande institution
 • Godkännandenummer
 • Förkortning för tillverkaren eller testcentret

Hur hittar man rätt tillåtlig förpackning?

Vilken förpackning som får användas beror på vilken typ av gods som ska transporteras.

Måste ZARGES farligt gods-produkter genomgå en regelbunden upprepad provning?

Nej, eftersom materialet aluminium inte genomgår en föråldringsprocess som exempelvis plast. Det räcker med en visuell kontroll av aluminiumlådorna avseende utvändiga skador.

Hur hög är den maximalt tillåtna bruttovikten för behållarserien K 470?

Den maximala bruttovikten för farligt gods-lådorna anges alltid på varningsskylten. I konstruktionsserie K 470 är det allt från 26 kg till 200 kg. För specialbehållare kan dessa bruttovikter även vara högre.

Kan man transportera farligt gods direkt i ZARGES-lådor?

Nej, lådorna är godkända som sammansatta lådor. Invändig beklädnad är obligatorisk.

Hur ser indelningen för farligt gods och farligt gods-förpackningar ut?

Förpackningsgrupper: Farligt gods delas in i tre förpackningsgrupper (I, II och III för hög, medelhög och låg fara), som motsvaras av bokstäverna X, Y och Z på farligt gods-förpackningen. Enligt detta får farligt gods-förpackningar endast används för särskilda förpackningsgrupper.

Typ av förpackning: Vanliga typer av farligt gods-förpackningar är tunna eller fat, dunk, låda eller kartong, säck, kombinationsförpackning och tryckbehållare av olika material som stål, aluminium och andra metaller liksom trä, papp, plast och textilmaterial osv.

Var hittar jag godkännandecertifikat för ZARGES farligt gods-förpackningar?

På begäran ställer vi gärna godkännanden för våra vanligaste farligt gods-förpackningar till förfogande. Godkännandecertifikaten finns även på webbplatsen för det tyska kontrollorganet Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

När behöver man en rådgivare för farligt gods?

För företag som inte transporterar farligt gods dagligen är det svårt att veta vilka lagar och förordningar som måste följas. I värsta fall kan det till och med (ovetandes) uppstå straffrättsliga påföljder. Om du är osäker, konsultera en rådgivare för farligt gods eller en extern säkerhetsrådgivare. Vederbörande kan hjälpa dig i enskilda fall eller ta fram ett helhetskoncept.