Vanliga frågor om farligt gods

På denna sida besvarar vi vanliga frågor om farligt gods-förpackningar.
Om du har frågor som inte besvaras där ber vi dig ta kontakt med våra experter!

Vilken typ av farligt gods kan transporteras i ZARGES-lådor?

Vilken typ av farligt gods kan transporteras i ZARGES-lådor?

Transport av farligt gods regleras av olika lagar, beroende på transportmedel. För transport på väg är det ADR och för järnväg RID. Transport per luft regleras i IATA-DGR. I föreskrifterna räknas de flesta sorters farligt gods upp. Till dessa kategorier av farligt gods räknas tillåtna förpackningar för transport av farligt gods. Med hjälp av UN-numret kan man välja den förpackning som är godkänd för aktuellt gods.

Vad betyder ADR?

Vad betyder ADR?

Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på vägar förkortas ADRAccord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Vad är syftet med farligt gods-märkningen?

Vad är syftet med farligt gods-märkningen?

Farligt gods-lådor kräver en godkänd konstruktion samt att förpackningen uppfyller täthetskrav och andra specifika krav. I Tyskland utfärdas sådana godkännanden endast av det nationella kontrollorganet Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hur måste farligt gods och farligt gods-förpackningar märkas?

Hur måste farligt gods och farligt gods-förpackningar märkas?

Vid transport och försändelse måste farligt gods vara tydligt märkt. Sådana etiketter/klistermärken kallas märkning. De ska informera om transportgodsets sammansättning och de faror som utgår ifrån dessa.

Märkningarna har formen av en kvadrat stående på sin spets. De måste sättas fast på kollin och behållare och informera om vilken typ av fara som utgår från ämnet som transporteras.

Mer information om märkning för farligt gods finns bland annat hos det tyska Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).

ZARGES farligt gods-förpackningar kan förses med alla nödvändiga märkningar och etiketter för farligt gods.

Vad innebär typgodkännandet (eller UN-numret)?

Vad innebär typgodkännandet (eller UN-numret)?

Godkännandet ger tillstånd att producera och märka en standardförpackning för transport av farligt gods.

Vad betyder siffran bakom X på klistermärket med UN-märkningen?

Vad betyder siffran bakom X på klistermärket med UN-märkningen?

Detta är den högsta sammanlagda bruttovikten (utvändig förpackning, invändig förpackning och farligt gods).

Vad är UN-numret för märkning av farligt gods?

Vad är UN-numret för märkning av farligt gods?

UN-numret (se lista över UN-nummer på Wikipedia) är ett fyrsiffrigt nummer som tilldelas av en av Förenta Nationernas expertkommissioner. Dessa UN-nummer kallas även ämnesnummer.

Förutom UN-numret och benämningen och beskrivningen av det farliga godset informerar databasen över farligt gods även om vilka förpackningar som får användas vid transport.

Förutom märkningen måste kollin med farligt gods även märkas med motsvarande UN-nummer.

ZARGES är tillverkare av förpackningar och behållare för farligt gods. Våra produkter har kontrollerats och godkänts samt erhållit UN-märkning.

Hur är UN-numret uppbyggt?

Hur är UN-numret uppbyggt?

  • Typ av förpackning och material
  • Förpackningsgrupp X, Y eller Z
  • Förpackningens och innehållets högsta tillåtna bruttovikt
  • Typ av ämne
  • Produktionsår
  • Stat där godkännandet gavs
  • Godkännande institution
  • Godkännandenummer
  • Förkortning för tillverkaren eller testcentret
Hur hittar man rätt tillåtlig förpackning?

Hur hittar man rätt tillåtlig förpackning?

Vilken förpackning som får användas beror på vilken typ av gods som ska transporteras. 

Måste ZARGES farligt gods-produkter genomgå en regelbunden upprepad provning?

Måste ZARGES farligt gods-produkter genomgå en regelbunden upprepad provning?

Nej, eftersom materialet aluminium inte genomgår en föråldringsprocess som exempelvis plast. Det räcker med en visuell kontroll av aluminiumlådorna avseende utvändiga skador.

Hur hög är den maximalt tillåtna bruttovikten för behållarserien K 470?

Hur hög är den maximalt tillåtna bruttovikten för behållarserien K 470?

Den maximala bruttovikten för farligt gods-lådorna anges alltid på varningsskylten. I konstruktionsserie K 470 är det allt från 26 kg till 200 kg. För specialbehållare kan dessa bruttovikter även vara högre.

Kan man transportera farligt gods i alla ZARGES-lådor?

Kan man transportera farligt gods i alla ZARGES-lådor?

Nej. Farligt gods får endast transporteras i de ZARGES-lådor som har UN-typgodkännande för transport av farligt gods.

Hur ser indelningen för farligt gods och farligt gods-förpackningar ut?

Hur ser indelningen för farligt gods och farligt gods-förpackningar ut?

Förpackningsgrupper: Farligt gods delas in i tre förpackningsgrupper (I, II och III för hög, medelhög och låg fara), som motsvaras av bokstäverna X, Y och Z på farligt gods-förpackningen. Enligt detta får farligt gods-förpackningar endast används för särskilda förpackningsgrupper.

Typ av förpackning: Vanliga typer av farligt gods-förpackningar är tunna eller fat, dunk, låda eller kartong, säck, kombinationsförpackning och tryckbehållare av olika material som stål, aluminium och andra metaller liksom trä, papp, plast och textilmaterial osv.

Var hittar jag godkännandecertifikat för ZARGES farligt gods-förpackningar?

Var hittar jag godkännandecertifikat för ZARGES farligt gods-förpackningar?

På begäran ställer vi gärna godkännanden för våra vanligaste farligt gods-förpackningar till förfogande. Godkännandecertifikaten finns även på webbplatsen för det tyska kontrollorganet Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

När behöver man en rådgivare för farligt gods?

När behöver man en rådgivare för farligt gods?

För företag som inte transporterar farligt gods dagligen är det svårt att veta vilka lagar och förordningar som måste följas. I värsta fall kan det till och med (omedvetet) uppstå straffrättsliga påföljder. Om du är osäker, konsultera en rådgivare för farligt gods eller en extern säkerhetsrådgivare. Experter kan hjälpa dig i enskilda fall eller med att ta fram ett helhetskoncept.

Hittade du inte svar på din fråga?
Ställ din fråga i formuläret nedan:

Kontaktformulär