Mobila vård- och försörjningsvagnar

ZARGES MPO

En vårdvagn, 1 001 möjligheter – det modulära systemet i MPO.

Det ställs höga krav på vård-, avdelnings- och rondvagnar inom vård och omsorg. De modulära vård- och organisationsvagnarna från ZARGES kan anpassas exakt till de individuella önskemålen och kraven så att de är optimalt utrustade för användningsområdet.

Ett modulsystem med få grundkomponenter gör det möjligt att skapa många olika varianter och kan därmed anpassas enligt funktion och design efter särskilda krav och önskemål. Tack vare sin obegränsade mobilitet kan samtliga MPO-modeller alltid användas flexibelt: exempelvis som akutvagn, medicinvagn, anestesivagn, medicinvagn, vårdvagn, stickvagn, förbandsvagn eller som mobila datorarbetsplatser.

Individuellt anpassningsbara utifrån funktion och önskemål

Utöver de många beprövade standardmodellerna kan du välja att anpassa vård- och organisationsvagnarna till dina dagliga rutiner. Det gäller allt från val av skydd för utdragslådor eller jalusier till val av utdragsskenor. Utdragsskenorna kan anpassas efter dina särskilda krav och topplattorna kan utformas med olika material eller funktioner. Vi hjälper dig gärna att välja rätt, kontakta oss direkt!

Flera användningsområden

MPO vårdvagnar

MPO vårdvagnar erbjuder skräddarsydda och modulära lösningar som är enkla att anpassa efter olika behov inom sjukvården. Våra vårdvagnar är flexibla, lättjusterade och erbjuder ett brett utbud av alternativ och tillbehör för att möta olika vårdbehov och krav på sjukhus och vårdcentraler. Detta gör dem idealiska för akutvård, medicinhantering, förbandsvård och mycket mer.

MPO vårdvagnar erbjuder ett omfattande utbud av tillbehör och alternativ, vilket ger vårdpersonalen möjlighet att skräddarsy varje vagn för att passa deras specifika behov. Från akutvagn till medicingvagn och stickvagn, våra produkter är designade för att underlätta och optimera arbetsflödet för vårdpersonalen.

MPO akutvagn

Skräddarsydd vagnlösning för akutvård. MPO akutvagnar används som en mobil vårdvagn i akuta situationer på sjukhus, kliniker och vårdcentraler. Våra akutvagnar är utformade för att möta specifika behov, funktioner, krav och önskemål på plats. Därför kan vagnar på olika avdelningar också se olika ut för att möta olika krav.

ZARGES MPO akutvagnar kan vara utrustade med utdragslådor för flexibel placering av ISO-standardmoduler. Mångsidigt utbud av tillbehör finns tillgängligt. En akutvagn kan utrustas för att hantera olika nödsituationer. Exempelvis kan de inkludera: hållare för handsprit, avfallskärl, defibrillator, hjärtbräda, droppstativ och kateterhållare. Även övrig specialanpassad utrustning möjlig efter behov.

Södersjukhusets akutmottagning använder specialanpassade vagnar för olika typer av ingrepp och akutbehandlingar. Läs hela caset här.

MPO anestesivagnar

ZARGES MPO anestesivagnar erbjuder lättillgängliga förvaringsmöjligheter. Vagnarna är designade för att erbjuda säkra och anpassningsbara lösningar för anestesiteam på sjukhus och kliniker. Våra anestesivagnar är utformade för att möta de specifika behoven hos anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och annan sjukvårdspersonal som arbetar med anestesiutrustning.

MPO anestesivagnar är extremt anpassningsbara och kan utrustas med olika tillbehör för att möta specifika krav inom anestesiprocessen. Från infusionshållare till förvaring av viktig utrustning - varje vagn är konstruerad för att maximera säkerheten och effektiviteten vid anestesi. Vagnarna kan vara utrustade med modullådor fastsatta i bärvägg eller utrustade med utdragslådor för placering av moduler och modulkorgar

Kontakta ZARGES

Anna Wallin, ZARGES Medical 
Telefon: +46 728 533 733
E-post: anna@zarges.se 


ZARGES AB, kundservice
Telefon: +46 8 591 220 00
E-post: office@zarges.se