Allmänna villkor

Allmänna affärsvillkor på ZARGES GmbH

(Uppdaterade september 2014)

Vi rekommenderar att den personrelaterade information som utbyts genom eller i samband med vår affärsrelation, oavsett om denna kommer köparen/leverantören eller från tredje part, hanteras i enlighet med föreskrifterna för datasäkerhet (ty. Bundesdatenschutz, ö.a.).

1. Giltighetsområde

1.1 
Våra affärsvillkor gäller endast gentemot företag enligt § 310, avsnitt 1 BGB.

1.2 
Våra affärsvillkor gäller uteslutande. Kundkrav som strider mot eller avviker från våra affärsvillkor godkänns inte, såvida vi inte gett vårt uttryckliga medgivande skriftligt. Våra affärsvillkor gäller även när vi tagit del av kundkrav som strider mot eller avviker från dem och utför leveranser till kunden utan förbehåll.

2. Avtalets utförande<