Transport- och förvaringsbehållare för polis och försvar

Utvecklade för universal användning

ZARGES aluminiumlådor, transportsystem och väskor är optimala för användning inom försvar, civilskydd och polis. Våra (militär) lådor uppfyller de högsta kraven på kvalitet, funktionalitet och övertygande design.

Förpackningar för farligt avfall och farligt gods

Från litiumjonbatterier till ammunition: för paketering av farligt gods finns sträng lagstiftning. Farligt gods får endast transporteras i förpackningar som uppfyller dessa kriterier och som är godkända av myndigheter. ZARGES har flera årtiondens erfarenhet av UN-godkända emballage av aluminium för farligt gods.

Vårt breda utbud av standardprodukter kan användas för flexibla lösningar som uppfyller högt ställda krav. Förutom universallådan K 470 finns modellserierna K 475, BY-låda, K 410 Alu-Case, K 473, utfällbar container och flera specialbehållare godkända för farligt gods.

Universallåda K 470 – den perfekta transport- och förvaringsbehållaren

Modellserien K 470 är den ideala lösningen för säker transport, rationell förvaring och emballering av olika slags gods. Ypperlig för en mångsidig användning och tillförlitligt skydd mot yttre påverkan. Serien består av högkvalitativa aluminiumlådor.

  • Finns i 25 standardstorlekar
  • Volym mellan 13 och 829 liter
  • Lådorna kan anpassas för individuell utrustning
  • Kan användas som vapenlåda, ammunitionsbehållare eller verktygslåda.

K 470 låda med IP 65 och IP 67

Ingen risk för vatten och damm: Aluminiumlådorna K 470 med kapslingsklass IP 65 respektive IP 67 uppfyller de högsta kraven för skydd och transport, och är garanterat säkra mot damm, vatten och tryckskillnader.

Universallåda K 470 IP 65
Universallåda K 470 IP 67

K 424 XC flyttbar militärlåda

Den lätta och oförstörbara transportlösningen för varje underlag: Den flyttbara lådan K 424 XC kombinerar stabilitet med flexibilitet och övertygar med många tillbehör och invändiga utföranden.

Har du frågor om våra lösningar till försvar, polis och civilskydd?

Vi hittar lösningen för dig – utmana oss

Telefon: +46-8-59122000
E-post: office@zarges.se