Press

Effektiv verksamhet ger vårdpersonalen mer tid med patienterna

ZARGES transportvagnar effektiviserar verksamheten och ger vårdpersonalen på Södersjukhuset mer tid tillsammans med patienterna.

ZARGES flexibla MPO vagnar anpassade för olika behov.

ZARGES rostfria transportvagnar kan genomgå en diskdesinfektion med tillhörande instrument.

I samband med en nybyggnad av Södersjukhusets behandlingsbyggnad där framför allt operation, sterilteknik och akuten inryms bestämdes det att fortsätta satsningen på en effektiv förvarings- och logistikkedja. Hanteringen av material, instrument och utrustning skulle ytterligare förfinas för att skapa mer tid för patientnära arbetet. Ett led i detta handlade om att förvara och transportera instrumenten på ett effektivt sätt. Zarges rostfria vagnar blev centrala när det gällde att enkelt transportera instrumenten från Steriltekniska avdelningen till operationssalarna och tillbaka igen.

MPO-vagnens flexibilitet och enkelhet gjorde i sin tur att Södersjukhuset nya akutmottagning inte behövde utrusta varje rum på akuten med en komplett uppsättning material. Istället inreds specialanpassade vagnar som kan hämtas och användas när specialutrustning krävs eller vid vanliga provtagningar.

Södersjukhuset moderniseras och byggs ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning. Under 2019 färdigställdes de nya byggnaderna och akutmottagningen flyttar in sist, i mitten av maj 2020. Det har blivit 24 nya operationssalar och 8 nya vårdavdelningar med en patientsrum. Utbyggnaden sker framförallt i den västra delen av sjukhusområdet och är en del av Stockholms läns landstings satsning på framtidens hälso- och sjukvård.

I anslutning till ombyggnationerna vill sjukhuset passa på att ytterligare effektivisera logistiken och materialförsörjningen inom sjukhuset. Genom att bygga operationssalar, sterilcentral och akutmottagning ovanpå varandra får sjukhuset en närhet som möjliggör bland annat att effektivisera hanteringen av instrument och annan utrustning.

I byggnaden finns nu flera hissar, två för rent/sterilt gods och två för orent/använt gods. Dessa leder till och från det Steriltekniska Centrumet till de två operationsavdelningarna. Allt gods kommer till operationsavdelningen i de rostfria vagnarna och skickas sen ner i den ”orena” hissen när operationen avslutats. Vagnen går i en diskdesinfektor och instrumenten i automatiserad diskprocess. Vagnen transporteras direkt till sterila förrådet efter desinfektion och förvaras ren där och används igen. Det Steriltekniska Centrumet har på detta sätt inte bara ett ansvar att sterilisera instrumenten utan de har även en uppgift att förbereda uppsättningar så kallade grunddukningar som behövs till de planerade operationerna under dagen. Information av om vilken grunddukning som behövs får man från operationsplaneringssystemet – ORBIT som finns både på operation och Sterilteknik.

Individuellt anpassningsbara utifrån dina önskemål
De modulära MPO vård- och försörjningsvagnarna från ZARGES kan anpassas exakt till de individuella önskemål och krav så att de är optimalt utrustade för varje specifikt användningsområde. Utöver de många beprövade standardmodellerna kan vårdpersonalen välja att anpassa vård- och organisationsvagnarna till sina dagliga rutiner. Det gäller allt från val av skydd för utdragslådor eller jalusier till val av utdragsskenor. Utdragsskenorna kan anpassas efter de olika personalgruppernas särskilda krav och topplattorna kan utformas med olika material eller funktioner, inga verktyg behövs.

Den mobila MPO modulvagnen ger personalen det rätta materialet, i rätt tid på rätt plats och i rätt mängd. Modulvagnen uppfyller även de höga hygieniska krav som finns i vården och är enkla att rengöra och den monterade utrustningen kan tas bort utan verktyg. De material som används (aluminium, plast och ABS-plast) garanterar stabilitet och en lång användningstid.

– Med Zarges MPO-vagn är det möjligt att skapa en allt-i-ett-lösning, berättar Lena Sundqvist Kågström, före detta operationssjuksköterska och nu projektledare på Södersjukhusets programkontor. Vagnen kan bli en akutvagn, en förrådsvagn, en provtagningsvagn eller en vagn för anestesi som anestesikomod. Helt enkelt en väldigt flexibel flyttbar förvaring. Bäst gillar jag nästan möjligheten att fackindela alla lådor precis efter behov. Valmöjligheterna är oändliga.

Utmaningarna

Södersjukhuset skulle byggas om och i samband med detta beslöt sjukhusledningen att de skulle förenkla och effektivisera logistiken och materialförsörjningen inom sjukhuset.

Operationssalarna byggdes ovanpå ett Steriltekniskt Centrum (STC) som i sin tur byggdes ovanpå akutmottagningen. I grundkonceptet för nybyggnationen fanns en ambition att minska ytorna för förråd och koncentrera allt till STC och försörja operationssalarna med utrustning via utarbetade operationskort i ORBIT som talade om vad STC skulle ladda vagnarna med. Det innebar att bara det dagliga behovet skulle finnas i förråden på operationsavdelningarna.

Lösning

För enkel och effektiv logistik och materialförsörjning valdes Zarges flexibla MPO-vagn som på ett enkelt sätt kan byggas om och anpassas för olika typer verksamheter, så som anestesi och provtagning på till exempel akutmottagningen.

Zarges rostfria transportvagn valdes för transporter till och från sterilcentralen. Både enkla och dubbla finns då vissa operationer kräver mycket material och flera instrumentuppsättningar.

Kundnytta

MPO-vagnens flexibla utformning gör att personalen på sjukhuset själva enkelt kan anpassa vagnarna för olika typer av ingrepp och akutbehandlingar. På detta sätt frigörs tid för vårdpersonalen som inte behöver springa och plocka ihop material.

Den rostfria transportvagnen är enkel att använda och kan i framtid även genomgå en diskdesinfektion med tillhörande instrument utan omflyttning som idag.


Läs mer om ZARGES Medical lösningar för en effektiv sjukhuslogistik här.

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Johan Nybom
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 75
patric@zarges.se                                   johan.nybom@inmema.com