Press

Patric Seger går vidare mot nya utmaningar

Efter 25 år på ZARGES går verkställande direktören Patric Seger mot nya utmaningar

Vi riktar ett stort tack till vår verkställande direktör Patric Seger som efter 25 år på ZARGES går vidare mot nya utmaningar. Patric grundade det svenska dotterbolaget ZARGES AB år 1997 och har sedan dess byggt upp en välmående och lönsam organisation med ett autonomt och professionellt team.

Efter några turbulenta första år, skrevs de första leverantörsavtalen under och ZARGES hade kommit in på den svenska marknaden för att stanna. Säkerhet är det främsta fokuset hos ZARGES och tillsammans med Skanska var Patric med och utarbetade grunden för Bra Arbetsmiljöval, som bidrar till att minska antalet fallolyckor på byggarbetsplatser. Ett koncept för säkert arbete på höjd lanserades för att rådgiva industriella aktörer i deras arbete mot nollvision, vilket formades om till ett framgångsrikt och uppskattat digitalt format under den annars svåra pandemitiden. Att satsa på Medical-marknaden i Sverige var ett lyckat strategiskt beslut som resulterat i en framgångsrik verksamhet. Patric hade också en betydande roll i beslutet att starta systerbolaget ZARGES Oy i Finland, som han också byggt upp till en engagerad organisation med ett proffsigt och självständigt team.

Patric är tacksam för förtroendet som han fick för 25 år sedan som ung och delvis oerfaren, moderbolagets tålamod som fanns när brandet etablerades på marknaden och tilliten som ägarna visat under året. Det bästa i jobbet har varit att tillsammans med teamen lägga upp strategier och att genomföra dem på bästa sätt. Nu är Patric stolt över att lämna bägge företag i toppskick.

Nu i höst ser Patric fram emot att som VD för Lundqvist Maskin och Verktyg anta nya utmaningar i en större organisation med ett nytt spännande produktsortiment. Tillsammans med de nya kollegorna vill han ta företaget till nästa nivå försäljningsmässigt och vara en del av en nödvändig digitaliseringsprocess.

Vi önskar Patric all lycka i det nya arbetet!