Press

Fyra steg för ökad arbetssäkerhet

ZARGES ger tips för säkert arbete på höjd

Statistik från AFA Försäkring visar att den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor och varje år drabbas 11 000 personer i Sverige*. ZARGES, experten på accessteknik, stegar, arbetsplattformar mm, har satt upp som mål att öka medvetenheten om vikten av arbetssäkerhet och ger tips om vad målare, elektriker, snickare, plattsättare med flera, bör uppmärksamma i sitt dagliga arbete. En viktig förutsättning för att förebygga faror är valet av lämplig utrustning. Med åtkomstutrustning från en specialist har användarna ytterligare en säkerhetsfördel: den uppfyller alltid legala krav och standarder.

Att arbeta med byggnadsställningar, på höjd, på platser som är svåra att komma åt eller med farligt arbetsmaterial är en del av det dagliga arbetet för snickare, målare och elektriker. Målare kan till exempel inte klara sig utan stegar och byggnadsställningar när de målar husväggar eller arbetar i höga trappor. Inte sällan används tillfälliga och osäkra konstruktioner för detta ändamål. Om man till detta adderar ett slarvigt beteende ökar risken för olyckor avsevärt. Men detta behöver inte vara fallet. Alla som arbetar på höjd kan analysera farorna och välja lämplig accessutrustning relativt enkelt. På så sätt kan olyckor effektivt undvikas.

Fyra steg för ökad arbetssäkerhet
ZARGES experter rekommenderar att det första steget är att avgöra om accessutrustningen behövs för tillgång till arbetsplatsen eller om den i sig kommer att fungera som en arbetsplats under en längre tid.

Det andra steget bör vara en bedömning baserad på principen "säkerheten först". Det vill säga en analys i rätt tid måste göras av riskerna i arbetsuppgiften, oavsett hur stor eller liten den är. Här bör man ta hänsyn till arbetsutrustningen, typen av aktivitet och faran, samt respektive miljö, så att maximal säkerhet för alla inblandade kan uppnås med rätt accessutrustning. Detta krävs också enligt lag, till exempel i arbetsmiljölagen. Följande kriterier bör till exempel spela en roll i denna bedömning: skillnaden i höjd som måste övervinnas, hur komplicerad eller ansträngande den aktivitet som utförs är och vilket utrymningsalternativ som finns i en nödsituation.

I det tredje steget väljs sedan rätt accessutrustning efter en bedömning av möjliga risker. För att uppfylla de specifika kraven för allt arbete på höjd och samtidigt säkerställa maximal säkerhet för hantverkaren finns det väldigt olika grupper av accessutrustning, allt från stegar och arbetsplattformar eller liftar till skräddarsydd industriutrustning.

Slutligen det fjärde och sista steget handlar om rätt användning av en lämplig accessutrustning. När allt kommer omkring garanterar riskbedömningen och användningen av rätt åtkomstutrustning bara säkert arbete om utrustningen också är i funktionsdugligt skick. Därför bör accessutrustningen kontrolleras regelbundet. För detta ändamål bör varje entreprenör utse en person som har ansvar för stegar och rullställningar och som regelbundet kontrollerar att de är funktionsdugliga.

Rätt accessutrustning för alla tillfällen

Patric Seger, vd för ZARGES Sverige och Zarges Finland, förklarar:
- Eftersom det finns många olika typer av arbetsmiljöer med specifika krav där vi behöver accessutrustning, erbjuder ZARGES en omfattande portfölj av produkter där elektriker, målare och snickare kan välja rätt. Den inkluderar stegar, arbetsplattformar, mobila ställningar och liftar. Inom industriutrustningssektorn finns plattformstrappor, mobila eller fasta övergångar eller trappor, samt skräddarsydda lösningar som vi utformar exakt enligt kundens specifikationer.

I Zarges omfattande produktportfölj finns exempelvis "PaxTower" en fällbar Hantverkställning, med vilken användarna enkelt kan nå arbetshöjder på upp till 7,65 meter säkert genom att manövrera den fällbara ramen med en hand. Den robusta konstruktionen, i enlighet med de nya specifikationerna i SS-EN 1004-1:2020, med sitt S-Plus skyddsräcke som finns i framkanten, garanterar också säkert arbete på höjd hela tiden. Ett annat produktexempel är trappstegen ZAP Neo S. Den briljerar inte bara med en stor plattform utan också med en särskild lätthet och klarar belastningar upp till maximalt 150 kg. Tack vare sin låga vikt och fällbara ledstänger är den också lika lätt att hantera som den är bekväm. Dessutom finns många andra lösningar tillgängliga för att göra det möjligt för kunderna att arbeta effektivt och säkert

- Den som följer de här fyra stegen för säkert arbete på höjd, och som väljer testade produkter från en specialist när de ska införskaffa accessutrustning, kommer att bidra på ett avgörande sätt när det gäller att öka säkerheten för sina anställda och minska antalet olyckor. Vi på ZARGES hjälper gärna företag med alla frågor som rör valet av lämpliga accesstekniklösningar och ger också stöd i form av seminarier om kvalifikationen att testa accessutrustning, sammanfattar Patric seger.

Information om ovannämnda och annan accessutrustning från ZARGES specifikt för kraven för snickare, målare, elektriker och andra hantverkare kan hittas på :

https://www.zarges.com/se/branscher/hantverk/

*AFA-försäkringar, 2018

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Johan Nybom
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 75
patric@zarges.se                                   johan.nybom@inmema.com