Press

Systemlösningar för effektiv sjukhuslogistik

Effektiva och genomgående logistiklösningar stöder vårdpersonalen i det dagliga arbetet.

ZARGES modulära och flexibla MPO vagn kan anpassas enligt de olika behov som finns på olika sjukhusområden.

Produkter och lösningar från ZARGES Medical underlättar arbetet för vårdpersonalen så de fullt kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter. ZARGES erbjuder effektiva, genomgående logistiklösningar för förbrukningsvaror och annat gods inom vården. Deras mål är att stödja vårdpersonalen i det dagliga arbete på ett effektivt och lönsamt sätt. Rådgivning, planering, utrustning och omfattande service - allt från en och samma leverantör.

ZARGES hjälper sjukhus och andra vårdinrättningar att säkerställa högsta kvalitet och kontinuerlig försörjning. Med ett heltäckande produktutbud för förvaring och transport inom omvårdnad och funktionsområden, kan ZARGES bidra med minskade kostnader, högre effektivitet och ökad arbetsmotivation. Produkter och lösningar från ZARGES Medical hjälper effektivt till att koordinera logistiken i det komplexa systemet av talrika processer och strukturer som präglar områdena personal, vård och materialflöde.

Individuellt anpassningsbara utifrån dina önskemål

De modulära vård- och försörjningsvagnarna från ZARGES kan anpassas exakt enligt individuella önskemål och krav så att de är optimalt utrustade för varje specifikt användningsområde. Utöver de många beprövade standardmodellerna kan vårdpersonalen välja att anpassa vård- och organisationsvagnarna på basen av sina dagliga rutiner. Det gäller allt från valet av skydd för utdragslådor eller jalusier till valet av utdragsskenor. Utdragsskenorna kan anpassas efter de olika personalgruppernas särskilda krav och topplattorna kan utformas med olika material eller funktioner, inga verktyg behövs. Modulsystemet med få grundkomponenter gör det möjligt att utforma många varianter med en funktion och design som uppfyller specifika behov och krav. Tack vare sin obegränsade mobilitet kan samtliga MPO-modeller alltid användas flexibelt: som vård- och stickvagnar, anestesivagnar, akutvagnar, medicinvagnar eller exempelvis som mobila datorarbetsplatser.

Den mobila MPO modulvagnen ger personalen det rätta materialet, i rätt tid på rätt plats och i rätt mängd. Modulvagnen uppfyller även de höga hygieniska krav som finns i vården och är enkel att rengöra och den monterade utrustningen kan tas bort utan verktyg. De material som används (aluminium, plast och ABS-plast) garanterar stabilitet och en lång användningstid.

Om ZARGES

ZARGES har i över 85 år representerat förstklassig kvalitet med kontinuerliga innovationer. Detta mångåriga, ledande varumärkes- och innovationsledarskap står även bakom våra produkter och lösningar för användning inom vården. För ZARGES står alltid människan i centrum. Produkter och lösningar från ZARGES ska underlätta för vårdpersonalen att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Vi optimerar kontinuerligt våra produkter och tjänster och utökar vårt tjänsteerbjudande med ett stort mål: Att erbjuda professionella, skräddarsydda logistiklösningar för varje uppgift och situation inom vården.

För frågor eller mer information, besök www.zarges-medical.se eller maila Fredrik Granberg, fredrik.granberg@zarges.se

Här kan du läsa om samarbetet med Södersjukhuset: https://www.zarges.com/se/foeretag/press/news/effektiv-verksamhet-ger-vaardpersonalen-mer-tid-med-patienterna/