Press

Zarges steginspektion hjälper företag att undvika svåra fallolyckor

Säkerställ säkra stegar med en lång livstid med Zarges steginspektion.

Steginspektion, Jörgen Persson, Zarges t.v och Bilian Assenov t.h, QPharma

En tredjedel av de arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro* är fallolyckor och det sker fortfarande svåra olyckor vid användning av stegar. Därför är det viktigt att utföra kontinuerlig steginspektion för att se till att de är säkra att använda. Zarges erbjuder sina kunder en tjänst där en representant kommer och utför en steginspektion. En ansvarig hos kund kan också bli utbildad för att kunna utföra steginspektionen på egen hand. På QPharma har de för första gången fått en steginspektion utförd av Jörgen Persson på Zarges. Per Spjut som är teknisk chef på QPharma tycker att det har fungerat bra och en ansvarig för säkerhet, miljö och hälsa på företaget har även blivit utbildad när Jörgen utförde steginspektionen. Nu kan de själva kontrollera stegarna när det behövs. Varje stege får ett eget ID-nummer som är kopplat till ett kontrollblad. I dessa antecknar man kontinuerligt för att hålla koll på stegens skick och se till att den är godkänd.

Arbetsolyckor har minskat under de senaste åren, men trots det sker det fortfarande svåra olyckor vid användning av stegar. Arbetsolycksfall som involverar stegar resulterar ofta i långa sjukskrivningar enligt Arbetsmiljöverket. Medelantalet är 50 dagar för dessa olyckor, att jämföra med 29 dagar för arbetsolyckor generellt.** Oftast beror det på att företaget använder stegar som är i dåligt skick. Zarges erbjuder därför en kontroll av företagets samtliga stegar oavsett fabrikat. Alla representanter på Zarges har både kunskapen och möjligheten att utföra steginspektioner hos kunden. Jörgen berättar att han årligen utför ett antal steginspektioner på olika företag.

Varje år utför Jörgen en grundlig och systematisk kontroll av alla typer av bärbara stegar hos sina kunder. För att underlätta inspektionen och enkelt kunna identifiera och spåra varje stege som undersöks i stegkontrollen så tilldelas de ett unikt ID-nummer som kopplas till ett stegkontrollblad. I dessa blad dokumenteras regelbundet stegens skick, om den är godkänd eller underkänd, samt eventuella behov av reservdelar eller utbyte. Som företag kan man välja att köpa en årlig steginspektion, eller så får man följa med under inspektionen och utbildas av Zarges expert. Utbildningen ger den ansvarige, ofta ett skyddsombud, verktygen att själv utföra kommande regelbundna inspektioner och säkerställa att stegarna alltid är i gott skick.

– I arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att stegar ska kontrolleras fortlöpande, vidare står det i arbetsmiljölagen 3 kapitlet 3§ bl.a. ”arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna” samt i föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 kan man läsa i 6§ att ”Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall”. En del företag känner dock att de inte har kunskapen och behöver därför professionell hjälp med denna typ av arbete, säger Jörgen Persson, Zarges AB.

Per Spjut som är teknisk chef på QPharma, producenter av läkemedel och vaginala ringar, berättar att under produktion används maskiner och då finns det moment som kräver arbete med hjälp av stegar, arbetsbockar och plattformar. De optimala funktionerna på stegarna måste fungera som de ska och då måste de kontinuerligt kontrolleras förklarar han. Stegar för användning i explosiv miljö samt utrymningsstegar har också gåtts igenom under inspektionsdagarna. Per kontaktade därför Jörgen som har utfört en steginspektion hos QPharma. Det här är första gången som de har tagit hjälp av Zarges och det har fungerat bra berättar Per. På en tidigare arbetsplats har han använt sig av samma tjänst så han var bekant med Zarges steginspektion och Jörgen.

– Kontakten med Zarges har fungerat jättebra, jag letade bara upp Jörgen i mina gamla kontakter, säger Per Spjut, teknisk chef på QPharma.

Hur ofta man ska besiktiga stegarna beror på hur ofta och hur de används. Generellt bör det ske en gång per år berättar Jörgen på Zarges. Det är den ansvarige på företaget som får ta fram en rimlig tid.

På QPharma har de valt att utbilda en person så de ska kunna kontrollera sina stegar och plattformar själva. Per berättar att en ansvarig för säkerhet, miljö och hälsa har utbildats och har fått gå med Jörgen under steginspektionen. Alla stegar har märkts upp. Per berättar också att de vill förbättra ergonomin för de som arbetar på stegarna och plattformarna. Därför valde han att ta in hjälp för att han inte kände att han hade kompetensen själv.

– Vi har fått bra rådgivning från Jörgen om hur vi kan förbättra ergonomin för de som jobbar på plattformarna och stegarna. Det är också bra att vi kan ställa frågor som dyker upp till Jörgen så vi ser till att vi följer lagen, säger Per Spjut, teknisk chef på QPharma.

Mer information om ZARGES produkter kan hittas här: www.zarges.se

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Fallolyckor/
** https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/stegar-rad-for-steganvandning-broschyr-adi511.pdf

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Matilda Klinga
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 76
patric@zarges.se                                   matilda.klinga@inmema.com