Press

Utbildning för att minska antalet olyckor vid arbete på höjd

ZARGES genomför utbildningar med återförsäljare och slutkunder kring regler och normer som gäller vid arbete på höjd.

Zarges arrangerar webinarier för att utbilda sina återförsäljare och slutkunder kring regler och normer som finns vid arbete på höjd. Under mars deltog hundratals återförsäljare och de fick lära sig mer om regelverket för att de ska ha koll på vad som gäller. De ska också kunna kontakta Zarges vid behov om de ser problem hos någon slutkund. I maj startar Zarges representant Jörgen Persson webinarier för slutkunder. De båda typerna av webinarier är lika varandra, men det finns skillnader. Återförsäljarnas webinarier är inte lika interaktiva som de som ges till slutkunderna. Tanken är att det ska vara interaktivt och att deltagarna ska ha möjlighet att ställa frågor under hela webinariet. 

Jörgen Persson på Zarges har organiserat webinarier för Zarges återförsäljare under mars och hundratals har deltagit. Det är deras återförsäljare som har bjudits in för att lära sig mer om regelverket när man arbetar på höjd. De ska ha koll på regelverket för att kunna vara behjälpliga för kunder som eventuellt stöter på problem, då kan Zarges vid behov komma in och hjälpa till att hitta en lösning. Responsen var mycket positiv, deltagarna fick fylla i en enkät och svaren var nästan alla 100 procent positiva.

I maj ska Jörgen hålla i ett första webinar om regler kring arbete på höjd för slutkunder. Sedan är tanken att han ska hålla i webinarier varje måndag två gånger om dagen fram tills semestern. Jörgen är först ut på Zarges att genomföra webinarier men i framtiden ska även fler tillfällen erbjudas med andra representanter.

Syftet med webinarierna är att slutkunderna ska få information om och förstå regelverket. Jörgen berättar att de vill vara behjälpliga och gör gärna ett On-site besök hos företaget för att kunna erbjuda mer assistans.

– Väl på plats tittar vi på vilka produkter de använder idag och kommer sedan med tips på andra produkter som de bör använda i stället. Vi på Zarges vill se till att rätt produkt hamnar på rätt plats, för att arbetet på höjd ska vara säkert, säger Jörgen.

När man arbetar på höjd måste rätt accessprodukter användas som är anpassade till det arbete som ska utföras. Jörgen berättar att företag ofta har en godkänd produkt men att den används för fel ändamål. Under webinariet kommer deltagarna att få information angående lagar och vilka specifika lagar som gäller vid olika typer av arbete. Till exempel så varierar regelverken om arbetet sker vid en maskin eller om det är underhållsarbete som utförs. Godkända bärbara stegar som är godkända enligt AFS 2004:3 kan användas vid underhåll men får inte användas för arbete vid maskin. Ändå är det många som använder dem vid arbete mot maskiner, i stället ska en plattformstrappa eller arbetsplattform som är godkänd enligt SS ISO EN 14122, angivet av maskindirektivet användas.

För att anmäla sig till ett webinar så kan slutkunden anmäla sig till Jörgen via email för att sedan få en Teams-länk. Zarges återförsäljare har varit behjälpliga och berättar för deras kunder att möjligheten finns. Webinariet ska vara interaktivt eftersom deltagarna kan ställa frågor löpande. För att det ska vara så interaktivt som möjligt får det inte vara allt för många deltagare, 5–15 personer får vara med per tillfälle.

– Det optimala är 10 deltagare, säger Jörgen. Webinariet är uppdelat i flera delar. Vi går till exempel genom en norm i taget och sedan får de ställa frågor innan vi går över till nästa. De ska få en bättre förståelse för vilka regelverk och normer som gäller.

För mer information eller intresseanmälan, kontakta Zarges genom att maila stegar@zarges.se 

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Matilda Klinga
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 76
patric@zarges.se                                   matilda.klinga@inmema.com