Förvaring och transport av defekta eller skadade litiumbatterier

E-mobilitet, elcyklar, elverktyg, elbilar – användningen av litiumbatterier blir allt vanligare. Strikta säkerhetsföreskrifter gäller för transport och förvaring av defekta eller intakta litiumbatterier.

Tillsammans med en världsledande tillverkare av elcyklar har ZARGES utvecklat en lösning för säker förvaring och transport av skadade eller defekta batterier.

Deltagande återförsäljare eller logistikföretag har möjligheten att förvara och/eller transportera sådana batterier i ZARGES säkra batteribox.

ZARGES K 470 batteribox i detalj

 • 550 x 550 x 220 mm med två skiljeväggar av aluminium för upp till tre batterier till 814 Wh
 • Typgodkänd för transport av farligt gods
 • Invändig beklädnad: Tyg med svällande lager (skummat under värmepåverkan)
 • Beklädnad med kundspecifikt tillverkade CIRRUX-kuddar
 • Lätt, mycket robust och hög nyttolast

 • Återförslutningsbar

Läs mer om ZARGES Battery box


Säker förvaring och transport av litiumbatterier

 • För säker förvaring och transport av felaktiga eller skadade litiumbatterier enligt ADR P908 och SV 376.
 • Högvärdig specialbox av aluminium.
 • Försedd med eldfast vadderings- och uppsugningsmaterial av strukturerad glasfiber.
 • Dammfri inredning.
 • Testad och godkänd enligt UN-bestämmelserna för förpackningar för farligt gods, dvs. godkänd för offentlig transport enligt föreskrifterna.
 • För förvaring och transport av felaktiga eller skadade litiumbatterier i enlighet med ADR SV 376 och förpackningsföreskrift P908.
 • Nytt: Motsvarar beslut av BAM i specialföreskrift SV 376 för transport av defekta litiumbatterier.
 • Godkänt brandprov: ingen spridning av lågorna till de närliggande batterierna, temperaturen på behållarens yta överstiger inte 100 °C.
 • Tillverkad i Tyskland

OBS!

 • Inre/Fritt passagemått ca 30 mm mindre än innermåttet (längd och bredd). Specialstorlekar på förfrågan
 • Speciella innerinlägg på begäran

   


5 tips för säker hantering av litiumjonbatterier

Även om litiumjonbatterier kan vara små, förvarar de väldigt mycket energi. Det är just denna fördel som gör dem så farliga, eftersom defekta och slarvigt lagrade batterier har en verklig riskpotential - de kan utgöra giftiga ångor, explosioner eller farliga bränder. För en säker hantering av litiumjonbatterier bör du absolut följa dessa 5 tips.


1. Ladda litiumjonbatterier korrekt

Batterierna får endast anslutas till och laddas med laddare som är godkända för detta ändamål, det bästa alternativet är tillverkarens laddare. Ladda inte batterierna utan övervakning. Dessutom är det viktigt att se till att omgivningens temperatur är lämplig: det ska inte vara för varmt eller för kallt. "Rumstemperatur”, där vi också känner oss bekväma, passar bra. Om litiumjonbatterier har använts i en mycket kall eller varm miljö bör de bli rumstempererade innan de laddas.


2. Förvara litiumjonbatterier korrekt. Förvara dem inte för varmt eller för kallt.t.

Om flera batterier lagras tillsammans (tex. i en låda) och man inte kan utesluta kortslutningar, måste batteripolerna tejpas. Litiumjonbatterier får inte utsättas för direkt solljus eller andra starka värmekällor under en längre tid. Till brännbara eller lättantändliga föremål måste det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 2,5 meter. Batterierna förvaras bäst i ett eget rum eller i en lämplig, icke-brandfarlig förvaringslösning.


3. Att hantera defekta litiumjonbatterier. Vad ska man göra?

Om litiumbatterier är trasiga och börjar nå slutet av sin livslängd, måste de samlas in till egna förvaringsplatser utan brandbelastning. TRGS 510 ska beaktas, vilket reglerar lagring av farliga ämnen i bärbara förvaringslösningar. De skadade eller defekta batterierna måste sedan omedelbart tas till en uppsamlingsplats. OBS: Trasiga och icke-fungerande litiumjonbatterier får endast transporteras i godkända lösningar med tryckavlastning som omfattas av farligt gods. Detta innehåller föreskrifter som specifikt reglerar transport av defekta litiumjonbatterier.


4. Brandskyddsåtgärder vid arbetsplatser där litiumjonbatterier används

Arbetsplatser där det finns ett stort antal litiumjonbatterier ska klassificeras som ett arbetsområde med en hög brandrisk i enlighet med ASR A2.2. Beroende på riskbedömningen måste också olika ytterligare brandskyddsåtgärder vidtas (t.ex. brandbekämpningssystem eller brandlarmsystem).


5. Vad ska man göra i en nödsituation? Brand- eller rökutveckling i litiumjonbatterier.

Nödåtgärderna vid en batteribrand måste definieras i förväg (även genom riskbedömningen) och de organisatoriska nödåtgärderna ska dokumenteras. För att nödsituationen inte ska eskalera ytterligare måste den exakta processen vara tydlig för alla inblandade: vem ringer till brandkåren, vem informerar personalen, vem som ska evakueras och var finns nödlådorna som batterierna kan placeras i och isoleras?

Vid en batteribrand är det lämpligt att i förväg söka lämplig rådgivning från experter (experter eller brandkåren) för att vara väl förberedd för en eventuell nödsituation. Sist men inte minst är rätt val av släckmedel avgörande: Små batterier kan  kylas med vatten, men litium är mycket reaktivt och kan reagera våldsamt. Experterna rekommenderar vilka släckningsgranulat eller släckmedel som är bäst lämpade.

Över 30 års erfarenhet av förpackningar för farligt gods

Vi har över 30 års erfarenhet inom farligt gods och du kan lita på den kompromisslösa tillförlitligheten på våra förpackningslösningar.

Våra egna testcenter – godkända enligt BAM (Bundesamt für Materialforschung) i Berlin – garanterar snabba och exakta testordningar.


Har du frågor om våra farligt gods-förpackningar?

Typgodkända ytterförpackningar för farligt gods (delvis även kallat farliga ämnen) i standardstorlekar eller specialstorlekar samt kompletta förpackningar (sammansatta förpackningar) och speciallösningar för förpackning och transport av farligt gods.

Telefon: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
E-post: stegar@zarges.se