Med människan i centrum.

Medical

Människan i centrum

Det digitala låssystemet från ZARGES: Helt enkelt säkrare

Öppet för alla, tillträde endast för behöriga.

Digitalisering av arbetsprocesser utvecklas kontinuerligt även på kliniker och sjukhus. Med de högsta kraven på
säkerhet och kontroll. ZARGES är din tillförlitliga partner – från en öppen totallösning för alla
områden till små individuella lösningar. Från och med nu blir vi de första att utrusta våra MPO vårdvagnar, MPO mobila modulskåp och skåpsystem med digitala lås på begäran. Och inte bara det: Befintliga system kan
enkelt kompletteras i efterhand.

Perfekt säkerhet för varje behov. Så fungerar ZARGES låssystem.


Medical är sedan 1998 ett av de ledande företagen som erbjuder heltäckande lösningar för sjukhuslogistik, rådgivning, organisation, utrustning och tjänster från en och samma leverantör.

Produkterna och lösningarna från ZARGES ska underlätta för vårdpersonalen att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Resultatet: Medical har ett heltäckande produktutbud för förvaring, transport och arbete inom vård och omsorg. Det bidrar till minskade kostnader, ökad effektivitet och högre arbetsmotivation.


Medical rådgivning och planering

Strategisk planering och konsekvent införande av ZARGES logistikkoncept ger hållbar ökning av effektiviteten inom vården och därigenom avsevärda kostnadsminskningar. Vi erbjuder heltäckande modulsystem och rådgivning för en optimal implementering. Vår mångåriga erfarenhet av vårdsektorn ger oss och våra kunder ett erforderligt erfarenhetskapital. Vår rådgivningstjänst är indelad i fyra faser:

Analys

Kontroll av befintliga strukturer och behovsbedömning

 • Strukturanalys
  För att undersöka möjligheterna till förbättring av transportstrukturen genomförs en grovanalys.
  Befintliga strukturer kontrolleras och presenteras. Optimeringar utarbetas med hänsyn till befintliga flöden.
 • Behovsanalys
  Befintliga medel för lagring och transport registreras och kontrolleras.
 • Optimeringsförslag
  Målet för strukturanalysen är att hitta de bästa sätten att minimera kostnaderna och optimera de interna processerna.

Planering

Planering och optimering av befintliga förvarings- och transportkapaciteter

Det faktiska behovet i antal och kostnad beräknas med hänsyn till befintliga förvarings- och transportmedel
och presenteras sedan.

 • Rumsplanering
  Lagerkapaciteten som verkligen behövs beräknas utifrån resultatet och utrymmena utformas med hänsyn till hygien och arbetsergonomi. Övergången mellan funktion, logistik och administration optimeras.
 • Utformning och design
  Utifrån logistiska standarder planerar vi inredning med material och design som är anpassade till dina lokaler.
 • Tidplan
  Vi stöder kunden under ombyggnaden och koordinerar vid behov de tekniska processerna i samarbete med tekniker, planerare och ingenjörer.

Tillverkning

Stöd vid implementering

 • Idrifttagning
  Vi ledsagar kunden under implementeringen och stöder medarbetarna intensivt under implementeringsfasen och därefter.
 • Träning av medarbetare
  Alla berörda medarbetare informeras om de nya rutinerna och utbildas i hur det nya transportsystemet fungerar.

Service

Vi släpper inte taget om projektet. Vi finns här för våra kunder även efter implementeringen.

 • Rådgivning
  Efter ett avslutat projekt erbjuder vi en regelbunden kontroll av de uppnådda målen och vid behov anpassning och justeringar.

Fördelarna med vår rådgivning

 • När allt är smidigt sammanlänkat minskar kostnaderna, vinsten ökar och effektiviteten höjs.
 • Det tjänar patienterna, personalen och vårdinrättningarna på.
 • Funktionella maskinvarusystem är en del av logistiken. De genomtänkta och optimerade processerna är lika viktiga.

Fredrik Granberg, Medical 
Telefon: +46 72 853 37 33
E-post: fredrik.granberg@zarges.se 
Kontakt

Vi hjälper dig gärna:

Fredrik Granberg, Medical 
Telefon: +46 72 853 37 33
E-post: fredrik.granberg@zarges.se

ZARGES AB, kundservice
Telefon: +46 8 591 220 00
E-post: stegar@zarges.se