Medical

Människan i centrum

Vi erbjuder genomgående och effektiva logistiklösningar inom vården. Rådgivning, organisering, utrustning och service - allt från en och samma leverantör. För ZARGES står alltid människan i centrum och vårt mål är att stödja vårdpersonalen i deras dagliga arbete så att de effektivt kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Med ett heltäckande produktutbud för förvaring och transport inom omvårdnad och funktionsområden, kan vi bidra med minskade kostnader, högre effektivitet och ökad arbetsmotivation.

Lösningar för alla områden i sjukhuset