Riktad radio- och satellitantenner

Vid konstruktion och tillverkning av antenner för rikt- och s