Riktad radio- och satellitantenner

Vid konstruktion och tillverkning av antenner för rikt- och satellitradio handlar allt om måttexakthet. Vi har mångårig erfarenhet av det här området efter ett stort antal projekt. Anv