Fasadstegar

Enkla fasadstegsystem, upp till 10 m höga, aluminiumeloxerade (Studio)
Stationär åtkomst till byggnader och maskiner som är upp till 10 m höga, även godkänd för och kan användas som flyktväg.
Enkla fasadstegsystem, upp till 10 m höga, aluminium natur (Studio)
Stationär åtkomst till byggnader och maskiner som är upp till 10 m höga, även godkänd för och kan användas som flyktväg.
Enkla fasadstegsystem, upp till 10 m höga, galvaniserat stål (Studio)
Stationär åtkomst till byggnader och maskiner som är upp till 10 m höga, även godkänd för och kan användas som flyktväg.
Enkla fasadstegsystem, upp till 10 m höga, rostfritt stål V4A (Studio)
Stationär åtkomst till byggnader och maskiner som är upp till 10 m höga, även godkänd för och kan användas som flyktväg.
Flerdelade fasadstegsystem, aluminiumeloxerade (Studio)
Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.
Flerdelade fasadstegsystem, aluminium natur (Studio)
Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.
Flerdelade fasadstegsystem, galvaniserat stål (Studio)
Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.
Flerdelade fasadstegsystem, rostfritt stål V4A (Studio)
Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.

Alla produktkategorier