Rullbar plattform

Plattformstrappa, körbar, kan beträdas från en sida, med steg av lättmetall och plattform (Studio)
Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.
Plattformstrappa, körbar, kan beträdas från en sida, med steg av stålgaller och plattform (Studio)
Den flexibla åtkomstlösningen med gallersteg för högre halksäkerhet vid användning i våtutrymmen.
Plattformstrappa, körbar, kan beträdas från båda sidorna, med steg av lättmetall och plattform (Studio)
Maximal flexibilitet vid upp- och nedstigning, större arbetsområde på stegen, hög mobilitet och säker stabilitet tack vare fyra fjädrande hjul.
Plattformstrappa, körbar, kan beträdas från båda sidorna, med steg av stålgaller och plattform (Studio)
Den flexibla lösningen för våtrumsanvändning med förhöjd halksäkerhet tack vare steg av gallerplåt.
Rullbar plattformsstege, fällbar (Studio)
Den flexibla plockningslösningen för användning i hyllor med hög mobilitet, kompakta mått i hopfällt tillstånd och stor förvaring.
Rullbar plattformsstege, kan fällas ihop (Studio)
Säker åtkomst till hyllor och hög ståsäkerhet med bra förhållande mellan pris och prestanda samt låg vikt.
Plattformsstege, rullbar, kan beträdas från ena sidan (Studio)
Halksäker upp- och nedstickning tack vare Safer Step Technology samt säker arbetsställning och bekvämt arbete på en mycket stor plattform.
Plattformsstege, rullbar, kan beträdas från båda sidor (Studio)
Hög flexibilitet vid upp- och nedstigning samt maximal arbetsyta med säker arbetsställning på plattformen.
  • 1

Alla produktkategorier