Trappor och plattformar

Trappa (3D-Darstellung)
Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
Plattformstrappa (3D-Darstellung)
Stationär tillgång till byggnader och maskiner med plattform.
Plattformstrappa, rullbar (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Plattformstrapp, körbar, med ZARGES ERGO-Stop (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Översteg, fast (3D-Darstellung)
Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Trappavsats (3D-Darstellung)
Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Välj mellan fast och mobilt utförande (för snabb förflyttning mellan arbetsplatser). Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, även med verktyg.
  • 1

Alla produktkategorier