Aluminium - lätt och mycket stabilt

100 procent återvinningsbart

Aluminium som material

Att till vardags använda bruksföremål i aluminium är ekonomisk, säkert och miljösmart. Därför har ZARGES i över 80 arbetat med att ta fram nya innovativa produkter i den lättarbetade, användbara och på många sätt enastående lättmetallen.

De fördelar med aluminium som beskrivs närmare nedan gör att materialet kan användas i en mängd olika produktlösningar. Aluminium är den metall som används mest, efter stål. Aluminium är dessutom den vanligast förekommande metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste kemiska elementet på jorden, efter syre och silikon.

Fördelar med aluminium

Aluminium har mängder av fördelar som gör metallen användbar på många olika sätt. Särskilt för produkter som lämpar sig väl för förpackning, förvaring och transporter som lådor, koffertar och vagnar. Men också som material i stegar och ställningar, trappor och behållare, hyllsystem och teknisk utrustning.

Aluminium är lätt och mycket stabilt

Aluminium är lätt och mycket stabilt

Aluminium har en densitet på endast ca 2,6–2,8 g per cm³. Det är ca 1/3 av densiteten för stål och anledningen till att man kallar aluminium för en "lättmetall". Trots sin ringa vikt har aluminium mycket hög hållfasthet.

Den låga vikten är en stor fördel inom transportindustrin, där ZARGES transportlådor har reducerar vikten samtidigt som de är stabila, säkra och enkla att stapla.

Aluminium kan bearbetas på många olika sätt

Aluminium kan bearbetas på många olika sätt

Alla etablerade bearbetningsmetoder, svetsning, formning osv., kan användas för aluminium och utföras mycket effektivare än med andra metaller.

ZARGES drar nytta av dessa fördelar för att kunna framställa innovativa och hållbara produkter av aluminium för många olika användningsområden.

Aluminium är ett stöttåligt material med hög hållfasthet

Aluminium är ett stöttåligt material med hög hållfasthet

Ytan på en aluminiumplåt bucklas av en stöt, men deformeringen absorberar energin från stöten.

Den här egenskapen är av betydelse för praktiskt taget alla ZARGES-produkter och gör att produkterna håller längre även under ogynnsamma förhållanden.

Aluminium är korrosionsbeständigt och skyddar sig självt

Aluminium är korrosionsbeständigt och skyddar sig självt

Vid kontakt med luftens syre bildas ett tätt skikt oxid på aluminiumytan. Vid skador förnyas skiktet omgående och skyddar metallen under från korrosion.

Ytor som utsätts för särskilda påfrestningar kan förstärkas genom så kallad anodisering, då låter man metallen oxidera i en sur elektrolyt genom att använda likström. Det bidrar avsevärt till att förlänga hållbarheten på alla ZARGES produkter i aluminium.

Aluminium kan återvinnas helt

Aluminium kan återvinnas helt

Produkter av aluminium har lång hållbarhet och är mycket slitstarka. Återvinning av aluminium är energikrävande, men gammalt aluminium kan smältas ned och återanvändas till 100 procent. Då förbrukas enbart 5 procent av energin. Det nedsmälta/återvunna aluminiumet har precis samma egenskaper som nytt aluminium.

Aluminium påverkas inte av temperaturväxlingar

Aluminium påverkas inte av temperaturväxlingar

Inom ett temperaturområde på –80 °C till + 150 °C håller materialet konstanta egenskaper. Inte ens extrema temperaturer gör att aluminium förlorar sina egenskaper. Vid extrem kyla tjocknar till och med aluminium och blir hårdare.

Det gör ZARGES-lådor väldigt användbara för transport av temperaturkänsliga produkter eller transporter i extrema miljöer. Men även för stegar och byggnadsställningar är denna egenskap väldigt viktigt och skapar säkra, stabila och hållbara produkter.

Aluminium släpper inte igenom ånga

Aluminium släpper inte igenom ånga

Även vid extremt lång förvaring kan fukt inte tränga igenom metallen. Aluminiumbehållare kan svetsas som ett vattenångtätt kärl för att skydda det förpackade godset mot luftfuktighet eller stänkande vatten. Den här egenskapen är viktig för ZARGES aluminiumlådor, som kan användas på ett mycket universellt sätt.

Aluminium är beständigt mot UV-strålning

Aluminium är beständigt mot UV-strålning

Lång förvaring och användning i även extrem UV-strålning har ingen inverkan på detta material. Det gör att ZARGES-lådor ofta används på expeditioner och vid transport i länder kring ekvatorn. Men även produkter som ZARGES-stegar och -byggnadsställningar är väl lämpade för användning utomhus i stark sol.

Aluminium är hygieniskt

Aluminium är hygieniskt

Den jämna ytan är enkel att rengöra och doftneutral. Aluminium passar därför utmärkt för användning i sterila miljöer. Välj ZARGES-produkter för områden med höga hygieniska krav, som laboratorier, sjukhus, livsmedelsproduktion och mer.

Aluminium är magnetiskt neutralt

Aluminium är magnetiskt neutralt

För vissa användningsområden, exempelvis laboratorier, är denna materialegenskap av stor betydelse. Och det ZARGES-lådor mycket väl lämpade för förpackning och transport av känsliga elektroniska varor som inte kan förvaras i magnetiska miljöer.

Aluminium leder elektricitet bra

Aluminium leder elektricitet bra

Aluminium är en bra ledare för elektricitet – exempelvis är aluminium det mest använda materialet för ledning av starkström. Aluminium (av)leder även värme bra, vilket är en fördel i bland annat höljen för elektroniska komponenter. Denna elektroniska ledbarhet är relevant för känsliga elektroniska komponenter, som måste förpackas under antistatiska förhållanden.


Ytförädling av aluminium

  • Pulverbelagt aluminium: Vid beläggning av aluminiumdelar appliceras en pulverbeläggning i flera lager elektrostatiskt på grundmaterialet. Beläggningen skyddar mot slitage och korrosion, men kan även påverka en aluminiumets nonstick-egenskaper, smörjförmåga och värmeisolering.
  • Anodiserat aluminium: Förädlingen av aluminium sker genom elektrolytisk oxidation av aluminium (anodisering). Det finns praktiskt taget ingen annan process som skyddar aluminium bättre mot nötning eller korrosion. Resultatet vid anodisering är en extremt hård och slitstark yta och därmed ett tillförlitligt skydd mot korrosion. Till skillnad mot rent aluminium är den anodiserade ytan inte elektriskt ledande.