Radar- och navigationskomponenter

För säkerhet i lufttrafiken krävs många olika, mycket exakta antennsystem som måste fungera pålitligt under alla förhållanden. ZARGES levererar alla nödvändiga mekaniska komponenter utifrån kundspecifikationerna.

För att skydda mot väderpåverkan är antennsystemen delvis placerade i speciella skyddshus för vilka de stränga kraven från IATA gäller. Grunden för det här skyddshuset, även kallat "shelter", är det ekonomiska standardhuset. Storlek, utrustning, utförande och fler detaljer beror dock alltid på de individuella kraven från uppdragsgivaren.

Våra tjänster och vår kvalitet

  • Mekaniska komponenter utifrån kundens specifikationer.
  • Förebyggande åtgärder i riskområden.
  • Bärande ställning med sandwich-element av aluminium som isolerar mot värme och kyla.
  • Stor GFK-sandwich-radom.
  • Regntät.
  • Lackering efter kundönskemål.

Elektroniska navigationssystem på skepp, flygplan, civila och militära markstationer måste fungera även vid extrema villkor. För det levererar ZARGES motsvarande komponenter som radarantenner – hus och reflektionsgeometrier – måttexakta och okänsliga mot väder- och miljöpåverkan.