Försörjning och avfallshantering

Medical. Försörjning och avfallshantering.

Arbetet underlättas genom den ergonomiskt utformade hanteringen av sterilt gods.

Medical. Vagnar för säker och hygienisk försörjning och hantering av avfall, smutstvätt och sterilt gods. Arbetet underlättas genom den ergonomiskt utformade hanteringen.