Aluminium, stål, plast, trä

Jämförelsetabell med materialens olika egenskaper

För- och nackdelar med aluminium - jämfört med andra material

Aluminium är har många egenskaper. Det är lätt, hållbart, formbart och är enkelt att ta hand om. Dessutom är det inte känsligt för stora temperaturskiftningar. Det passar med andra ord mycket bra som material för exempelvis lådor, stegar, trappor, instrument och en mängd andra produkter.

För att visa på aluminiums många olika egenskaper och användningsområden har vi gjort en jämförelsetabell som visar hur aluminium mäter sig med följande tre material.

  • Stål - metalliska legeringar betecknas som stål, vars främsta beståndsdel är järn och kan (till skillnad mot gjutjärn) bearbetas med olika formningsmetoder.
  • Plast - en organiskt, polymeriskt material som framställs syntetiskt eller halvsyntetiskt av monomeriska organiska molekyler eller biopolymerer kallas för syntetiskt material eller plast.
  • Trä betecknas som den fasta eller hårda vävnaden från stjälken (stam, grenar och kvistar) från träd och buskar. Trä är det viktigaste råmaterialet i världen.

 AluminiumStålPlastTrä
Hållbarhet★★★★★★★★★★
Formbarhet★★★★
Mycket hög
★★★
Beror på legeringen.
Sämre slitstyrka, härdbarhet saknas hos rostfritt stål. 
Mycket hög slitstyrka och hållbarhet.
★★
Dålig, men kan med hjälp av formsprutning ges praktiskt taget valfri form. 
Beroende på plasttyp hård, elastisk, slagtålig, värmebeständig och kemiskt beständig. 
Lägre hållbarhet och styvhet än hos metaller. Kan delvis balanseras genom tjockare väggar eller fiberförstärkning

Mycket dålig
Bearbetning★★★★
Kan bearbetas på många sätt: dragning, pressning, skärning, laserskärning, slipning. 
Materialet kan maskinbearbetas, kallvalsas och svetsas. 
Ideala extrusions- och gjutegenskaper.
★★★★★★
Metaller bearbetas vid höga temperaturer och även plast kan enkelt bearbetas till komplicerade formdelar med minimal ansträngning.
★★
Klassisk bearbetning med sågning, slipning och hyvling.
Fukt★★★★
Mycket väderbeständig. Aluminium rostar inte. Vattenångtätt
★★★
Rostfritt stål (även kallat ädelstål) påverkas inte och rostar inte ens om det har galvaniserats. Släpper inte igenom ånga
★★
Plast är fuktbeständigt och kan utformas till att inte släppa igenom ånga

Otätt, påverkas av fukt, inget ångskydd
Temperatur★★★★
Perfekt för miljöer med låg temperatur, då materialet behåller sin uthållighet och till och med blir ännu hårdare.
★★★★
Smältpunkten är betydligt högre än för aluminium. Stabilt även vid lägre temperaturer

Vanlig plast är inte eldfast, utan smälter och brinner snabbt. Vid låga temperaturer blir plast snabbt bräckligt
★★
Trä tål inte höga temperaturer, men är stabilt vid lägre temperaturer
Värmeledning★★★★
Mycket bra och därför väl lämpat för uppgifter då värme måste avledas.
★★
Måttlig

Mycket dålig, därav goda värmeisoleringsegenskaper

Mycket dålig, därav goda värmeisoleringsegenskaper
Elektrisk ledningsförmåga★★★★
Mycket bra
★★
Måttlig

Ingen

Ingen
Hygien★★★★
Mycket enkelt att rengöra med rengöringsmedel, syror, baser, lösningsmedel och ånga. 
Ogiftigt och hygieniskt.
★★★★
Mycket enkelt att rengöra med rengöringsmedel, syror, baser, lösningsmedel och ånga.
★★★
Enkelt att rengöra med rengöringsmedel. Känsligt mot syror, baser, lösningsmedel och ånga/värme.

Svårt att rengöra på grund av den skrovliga ytan.
Åldring, korrosion★★★★
Påverkas inte av vädret.
UV-beständigt, korrosionsbeständigt oxidskikt.
★★★
Jämfört med stål är bara rostfritt och ytbehandlat stål relativt beständigt mot korrosion och syra.

De flesta plaster tål inte lösningsmedel. Plast påverkas av miljö och i synnerhet av UV-ljus och blir då sprött, blekt och trött.

Som naturmaterial inte så åldringsbeständigt: ruttnar och bryts
Ekologi★★★★
Högre energianvändning vid aluminiumåtervinning men 100 procent återvinningsbart. Våra produkter är till stora delar tillverkade av recirkulerad aluminium. Vid transport är aluminium lättare.
★★
Metallbrytning genom gruvdrift inte lika farligt som aluminium

Baserat på den sällsynta och dyra råvaran mineralolja och kan bara återvändas under särskilda förhållanden
★★★★
Riskfritt då det är en råvara som kan återvinnas eller förbrännas. Neutral koldioxidbalans
Materialjämförelse – lådorAluminiumlådor:
Stabila och lätta lådor med lång hållbarhet
Stålplåtlådor:
Stabila och hållbara, men ungefär dubbelt så tunga som motsvarande aluminiumlådor
Plastlådor:
Många former och färger möjliga, kan användas vid lägre temperaturer
Trälådor:
Delvis fördelaktiga med naturligt utseende Stabila och prisvärda
Materialjämförelse – stegar och steganordningarAluminiumstegar:
Lätta och hållbara, med lägsta materialförbrukning
Stålstegar:
Tunga och stabila och därför särskilt väl lämpade för fasta stegar
Plaststegar:
Lätta, brottsäkra och utmärkta för arbete med elektriska anläggningar
Trästegar:
Naturligt utseende, stabila och prisvärda, specialformer knappt genomförbara