Säkerhet vid godstransport

Avisningsplattform för lastbil, släpvagn och buss

ZARGES avisningsplattform för lastbilar

På vintern bildas issjok på lastbilarnas presenningar och skåp när fordonen står utomhus. Dessa löses i regel upp under de första kilometrarnas körning och halkar ned på vägen. Detta innebär särskilt för den efterföljande trafiken en stor fara eftersom issjoken kan väga upp till ett par hundra kilo. Ständigt uppstår ödesdigra olycksfall under vintern på grund av nedfallande issjok.

Lagstiftande myndighet lägger ansvaret för detta på lastbilsföraren och ålägger vederbörande att befria sitt fordon från issjok. Även om du inte hindrar efterföljande trafik genom ett nedfallande issjok kan detta leda till böter på 25 euro. Straffsatsen höjs om efterföljande fordon hotas eller om det till och med uppstår en olycka. Vid en dödsolycka som orsakas av issjok som fallit ned från en lastbil hotar till och med fängelsestraff. Det är dock inte alltid lätt för föraren att befria sitt fordons presenningar från issjok före körningen. De ligger i regel fyra meter upp på fordonets påbyggnad och kan knappast kommas åt utan farliga, akrobatiska manövrer på fordonet.

Med sin avisningsplattform för lastbilar har ZARGES utvecklat en lösning som är enkel och effektiv att använda.


UPPGIFTEN

För att föraren ska kunna avlägsna issjoken från sitt fordon på åkeriets gård före körningen krävs att man utvecklar en åtkomstmöjlighet som uppfyller följande villkor:

 • Bekväm åtkomst till fordonstaket
 • Säker och enkel uppstigning
 • Fallskydd runtom för säkert arbete
 • Låg halkrisk tack vare lämpliga material
 • Enkel flyttbarhet tack vare lättviktskonstruktion
 • Flexibla användningsmöjligheter för olika lastbilstyper

LÖSNINGEN

Tillsammans med kunden Haas Logistic utvecklade ZARGES en plattform att gå på, varifrån föraren kommer åt alla områden på lastbilspresenningen och kan avlägsna issjoken före färdens början.

 • Arbetsplattformen av högstabilt och väderbeständigt aluminium placeras på åkeriets gård.
 • En bred trappa med steg av stålgaller och räcken säkrar en säker uppstigning.
 • Plattformen finns i längder på 8 m och 15 m, men kan vid behov anpassas individuellt på längden.
 • Även vid snö och regn säkerställer stålgallret på plattformen att man står stadigt.
 • Ståhöjden på plattformen ligger på ca 3,50 meter, vilket gör att man kommer åt alla områden av fordonet och kan avlägsna issjoken med en sopborste eller en skyffel.
 • Genom sin lättviktskonstruktion och monteringsvänlighet kan arbetsplattformen utan stort besvär flyttas till en annan plats.

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Arbetsplattformen har tillverkats av standardkomponenter ur ZARGES-programmet Creaxess och är anpassad till de individuella kraven på platsen såväl på höjden som på längden.

Förstagningar skänker hög stabilitet och därmed säker ståyta. Med onlinekonfiguratorn kan Creaxess-produkterna anpassas individuellt till förhållandena på platsen med några få klickningar.


INTERVJU

Intervju med Martin Schillinger, säkerhetsansvarig på Haas Logistic GmbH

ZARGES:Hur kom ni på idén att befria lastbilen från issjok och snö från en plattform?
Martin Schillinger:Det problemet har alla åkerier på vintern: Förarna försöker på något sätt befria presenningarna från issjok och halkar omkring på fordonen. Eftersom säkerheten ligger oss varmt om hjärtat, ansträngde vi oss för att hitta en permanent och säker lösning.
ZARGES:Vad ledde till samarbetet med ZARGES?
Martin Schillinger:Sedan några levererar vi logistiktjänster åt ZARGES och därför låg det nära till hands att tillsammans med teamet från ZARGES överväga hur problemet skulle lösas.
ZARGES:Fungerar arbetsplattformen och accepteras den av förarna?
Martin Schillinger:Under aktuell årstid har vi plattformen placerad på vårt område och vi har gett våra förare instruktioner om att före varje körning kontrollera fordonet och befria det från issjok. Förarna är ju också glada om de får en enkel, okomplicerad och framför allt säker möjlighet att förbereda sitt fordon i enlighet med vägtrafikförordningen. Efter den första vintern kan vi inte tänka oss att vara utan arbetsplattformen.
ZARGES:Vad händer med plattformen under andra årstider?
Martin Schillinger:

Tack vare dess höga stabilitet och låga vikt är det inga problem att flytta undan plattformen. På sommaren står den lite undanskymd, men vi kan också använda den när det gäller att genomföra mindre reparationer eller kontroller på våra fordons släpvagnar.

HAAS Logistic GmbH

Det som för familjen Haas år 1919 startade som en timmertransportverksamhet och senare utvidgades och drevs vidare för fjärrtrafik, utmynnade år 2000 i att Haas Logistic GmbH grundades som ett modernt logistikföretag med lång tradition och erfarenhet.

Vid huvudkontoret i schwabiska Dunningen finns 12 500 kvadratmeters lager- och omlastningsyta samt talrika transportfordon. Medräknat kollegorna vid filialen i Hagen i Nordrhein-Westfalen sysselsätter företaget 60 medarbetare. Tjänsterna inbegriper enskilda transporter och enkel lagring av godset fram till kompletta logistiskkedjor (supply chains) samt enbart lagring (outsourcing) med Just-In-Time-leverans (JIT). I nära samarbete med kunderna analyserar Haas Logistic även svåra processförlopp, identifierar och sluter gap i leveransen – alltid under mottot: Den ständiga utvecklingen i vår verksamhet gömmer på lösningar som vi gärna delar med oss av.